Skip to main content

Full text of "Beirt Ġaeḋilgeoirí 'na gcoṁnaiḋe 'sa ċaṫair"

See other formats


Mtie") * S. ré^flAm OftC AflO'1 

p-OUltTHÍf i RAH11 "OCf 

úmne fee tall." 


riA 5Aet)il5©i 

ÁCa CU4& 

1915. 
W3> S^&tii 
THE PADRAIG UA CASAIDE 
MEMORIAL COLLECTION beiRc $Aei>it3eoifti 
'ha scorhriAi'óe 'sa cacair. *J)eiBG SAeMseoiRífi 'n ScoiíiHAiDe 'sa ca£aír, 

DorhtiAtt ó mtmóAí)A 

(" T)orhriAU ha 5|téuie M ) 

seosAtti tAoit)e 

s< S. — CÓAHArn o\\z atio 1 ^ i 11-Ainm "Oé if> ó cÁ'n t»Ain pó -óíímn, 
bójrotn^mí^ eeAnn x)cp tiA cA^bA"OAÍb cemncjti^e le hAip Ati 
cúinne fco caU." — 1. o. 
CtÓt>A11t1A Ceo.: 

Aj\ Yl~A ÓUJA AtttAÓ 
"OO 

óormnxvú tiA SAetiilse, 

1 uvbaite -dt-A CUAt, 
1915. 

BOSTON COILEGELIBMR^ 
CHESTNUTHILL,MASS. 231168 ctAti mmsue. 
D^OtlAC 


LeAtnAó 

V 


[An CéAT> X.Á] 


1 


An UAfiriA t<\ 


.. 12 


.An UfiíorhA'ó tÁ 


.. 28 


An CeAt^AYhAi) Coífi]tÁ*ó 


.. 32 


1 tap An lae *óóit) — f^n CtiiseATi) CorhfÁ'ó] 


.. 38 


An SeifeA*ó Coriif\Á > ó 


.. 50 


Uti^ur a\\ An AniAfictAinn 


.. 60 


A5 *oot 50 x>z\ An CjunnmtijAt* 


.. 62 


An LÁ 1 n'oiAi'o An Cittnnmgte .. 


.. 63 


Uas-pa 


.. 66 


pod óij\ 


.. 71 


Amnineoi|A 


.. 90 


A^mf in 


.. 92 seAónÁin . teAtrAC. Line. SeActtA-n. téigceAj* 

60 •• 18 Ati ceatriArhAX) ^n seiseA-ó 

LÁ corhnÁ*ó. 

50 . . 19 "oris *OornicA-ó 05 •Ootitica-ó t)ttO t I AC. An Aifce auá fA leAX)A^ fo, "oo f5|\íot>A'ó fAti V)LiA'óAin 
1910 í if ah c-ugtMn ak cu|\ cvmi ComófiCAif a Cins 1 
n-O1tte.ACC.Af ha bliA'OnA foin. Sin é ah fí&t 50 ufinl 
cum "oe ctinfAiu ah CfAogAit, fS tiu\|\ tnÁcrcAft ontA 
11111C1, 1 11*01^1*6 tÁn'i 111*0111. UÁ ccirc ha hloifsoite» .1. 
An $Ae*óit5 a t)oir éi^OAnCAC muni, focAif* ó fom, A^tif 
rtn^uoAf 50 niAiú inrmi nÁjt b'féroift aor\ rftiLLeÁn *oo 
cun An ah ^CfAoiVjín tr»An gioll An ah ^cciru fin A^tif 
a feAUAf *oo rcuVfung ré 6 Vntn bÁ|\n í. O f-AtKAf 
fÁifcme nó fAiftoATyoineAeCA a^ t. a 31 A^tir *oo 
fioningeAt) An fAT> ó fom í. Seo niAn *oo f5f\íot) ah 
c-ngT>Att : "^'néip nA n-ottnungce acá T)éAnUA a 5; 
nÁifitínAio fé LÁtAin 1 5 cóin cos-ai'ó *oo > óífceogAi > oíf a 
cúte 1 n5eAnnACu Annrine t>á wbeAt) fé t>e rm-Á*ó 50 
'océigi'oíf 'tiA Dim." póníon 'oóigce ! ní né AriiÁm 50 
ufinL 11 a nÁifiúin as T>íf£ingAT> a céite, acc uá tttófiÁn 
tnó-jA T)'feAnAiD tia néineAnn 1 oponnCAn ah ptmAin 'tia 
meAf^ if C111T) 1T1A1C aca fo niAnb ceAHA ó itnifc ha 
" bptAOfSÁn " ontA. 

T1í futÁifi 110 r.Á CAnArhAinc rfiAtt 1 " rnt>eiftc §Ae*óit- 
Seoiní " feo A$;iif eotuf niAic a 5 ah ngT>Af\ A]) a bfiiAin 
fé "01 ón creAn-Aimrin. 1 n-OiteÁn T)Ainbne 'f^* 
nn^At) é niAn a 'ouéi'úeAnn PaiIL SeAmnAim 50 nÁjro 
of cionn nA fAinn^e fAtcriiAine fíon-^omine. t)íof fém 
1 nlDAinbne fÁ 'óó A^nf ní fréA'OfAmn ^ah feAOAf nA 
CAnArhnA t)o CAOAinc fÁ nwAttA mno. T)o cmn fé ÁúAf 
rnón onm uAifi An unÁt puAnAmAf (bí cjnún A^Ainn Ann 
a^ cun Án n-eoUnf Ain) An pneA^nA fo ó ouacaiII ó^; : 

v VI M hT S^OftlA é peO IIIA^ bÓCAfV." O 'flOf A£ ATI fAOgAt 

leif Stiji ó ÚAifbite t>*eAf5Aitt "S^eit^ ha Sseot," 
" TKdftmuro Ó Dmbno " Agtif fgltfttneoifi eite tiac iat>. 
I)á bfiíg pin, cmumíumiic "ÓxM^íve ($;eALL teif, 1 50 téij\) 
if mó acá )\\n U\\i')ai.\ fo. CAinc ha bpioti-fe^n-ionn- 
T>úi|\í if í í leif Agtif a |VAil3 »00 CAitige A5 an tigUA-p A-p 
An Dine A^tif aj\ ah -otunn^ fin t>en pobAt. Ace ó 
táftlA *óó Beit a 5 ctúcc Af cíiff Aíti ah CfAogAtt pÁ rriA|\ 
alMX) fA *ooriiAn mon iimiti, b'éiseAn *oó, mA-p At)eif fó 
pétn, beA^Án beA^ foCAt t>o ceApA'ó, Agtif ciaLL ntu 

T>0 IM111C Af pOCÍAlb A€Á ÓeAHA AT1 11, A£Uf T>0 gAb fé 

fóf te jAoinnc pocAt acá a^ fsoLÁitnb >oá ^ceApA'ó le 
i:íof- > óéi > úeAnAige. Úu^Af-fA fÁ ei'oitvóeAtugA'ó eAU- 
otM^A fo fA tipoctóif, An tnéro Ab' fréi'oif tiom é. 

IYIaitmia teif An bfoctói-p pém, geobtAf oi^eA'o if céA*o 
if t>a póeAX) pocAt " nuA," .1. focAit nÁ-p ctíijveAt) 1 
f5fítjitin ceAíiA, Ann, A^uf mÁ'f " nuA " A^Ainne iai>, 
if feAn-ÁjtfA tnótUn aca fan Am céAWiA, *oo |\éi-p mAp 
ineAfAiiii-fe. T)o cni|\eAf ótwi ia*o fo *oo ■jAéi'óueAc t>o 
ftéip btniA^Aif A^nf nuAif a terp fftéAriiACA nA J^ 6 ^ 1 ^ 6 
o-pni, T>ob' éi^eAii t>a™ cnnnmngAiD Ap £octAib T>en 
cSeAn-t3éAf\lA (niAf T>o tAbA-pfA** 5 ) 5^ e>ó1 ^b eo1 ^ & 1 l0 ^S^f 
ia*o t>o CA^jiAn^ cn^Am, 111 né su-p rhAi£ L10111 a 'oéAnArh 
AinAC gtif\ ón tnt>éAf\tA tÁmi<5 Aon focAt "oíob acc An 
IMA^nAife beit -po-tAmi-p 1 ^comnib bun 5 Ae> ^ 1 ^5 e 
beit fúúA. Ha UAome iiac CAicneAnn An gnó fom teo, 
mAitvoíf 'OAm í A?;tif ^ufAb í ^nó if T)éi*óeAnAige t>en 
cfópc if féfoi-p T>Am a f)éAnAtii "oo Conn^Ai!) ha 5- Ae ^ )1 ^K e *• 

1 -ocAOt) 11A CAince féin Agtif a b|\ig, ní bAogAt iiac 
T)iiaL AtA-p A^nf mÁúA|\ *oon ng'OAf í. O fí» mÁ'f 
coAfic nif> tnoAf-fA Ai-p? *oo féif mAf t>o ctoifwn fém 
feAn-ionn-onifi ha 5 A0>óe ' A ^ c,A(:;CA A ^ ct1 t A r ío f A t^ 
CÚ^fAÍO An UfAOgAlt, ntiAif a bíot) CAOI Agtlf fAlti A^Am Vll Afi beic as éifceAóc teo, jui^ai seAjVfió, .1. fséiUní 
> oeiftnit\eACCA, A^iif f^ 11 !? 00 ^ P$ ce ptiAmce r-pro ah 
SCAinc pern, -jtvl. 

An céx A^tir ah teicfuigA'ó acá fA teAbAf, cugAf 

1AjtjUCC Aft 1AT) X>0 Gtl'P Aft ^° 1 ' 1K) r ArilÁln C^VO fÍ0t\ TílÁ 

teip fé 0^111 é f m *oo •óéAn-Arh Aimr o if Atttifú'O, if bAoglAó 

gUpAb Í ATI tUAfSÁTlACC 1f ^HÁtAC 1 5CA11A1ÍIA1Í1C pÁ 

11 "ceA^A t)Am é. 1f minic "oo-cipeAn 'oícneA'ó cofAig 
'oo |\éi^v GAHAtfinA A$;tif 51atiat> (.1. loiniAjAbAt)) eite 11 ac 
ó. T)o tei^eAf *oon tAt,\tnoifiGeArm (.1. tx)ii 'oéi'óeAiiAc) 

-Alb> -lt> 't>A COtÍlAttóA AinniTieA > ÓA A^Uf Á1T1feAT>A 10tfto1*Ó 

A$uf a t:iof A5A1TH1 ó AinifiiA SeAÁm tlí* T)omiAbÁií) aiuia^ 
50 n-úpÁi > oceAtt niAf fni 1 5CiA|\^Aige é.* Uáu> tui*OAí 
eite Arm .1. ptntmeog A^tif piniieog, -áIxa A^ur -áLca, 
*l^t. ; 'oob' feÁi|\|\T)e iat> po aoti tióf AtfiÁm o|\ca, agc 
if t:ío^-beA5 *oíob aca Ann. to'ipémi-p teir tiÁ|\ ceA|ic 
•oAm "mt)|\e-ACAiii " *oo cttjt 1 ti-iohaX) "rnt>t\eicin " 
Aft t. a 34 ; ní't 'oo cof riAtri A5A111 a\\ tiio beA|\c Annro acc 
gtifi peA|\f a ctn^pme Af ah ^céAt) ceAtin, A^ur, jttm 
eite, mé 5A11 ati CAtiAtfiAinc péiti T)'Ait\eACCAirií:. Sm 
turn t)o goitt, oftm c|Iít> fiof. íTIai^s ^aó cLoifeAmi ati 

CA11A1TIA111C fA GÁf fO, At>ei |\im-f e. U|U1A§ 11AG |U1Í> CAOI 

óAince A^Atn Leif aíi ugiM-ft, rnAft *oo bío*ó AgAtn te 
tVlíceÁt ttlAg tltiAit)t\í. T)Á mbeAt), bí j;aó aoh fum 
roitéift foLufniAfi A^Am. 

CAicpeAt) btn'óeACAf tnót\ t)o gAbÁit teif ah tig'OAtt 
1 •ocAob a t)Cti5 fé *oe ctingnAtfi x>Am Ag mítiuigAt) tiA 
bpocAt 5CAiiAtritiA úx> 50 ^CAbAttpAmíf T5otÁif\í * This termination 1 o of the dative plural is very seldom used 
in the spoken Irish of the present day, except in the county of 
Kerry, where, however, it is as often made the termination of 
the nominative plural. — 5|tAm., t. 83. Vlll u t)Atf\b|\eAÓAf <\\\ letttig " <>|\ía. go i>eiriiin pern, 
mATOif Leif piti oe, if 6 a otMifi pém acá nif ah Ca^^a 
Agtif mf An &poctóiHj cé 511^ mé péw a cuifi 1 fsftí&irm 
kw>. CtngteAf leif ik\^\ ctUiteAX) " T). Ó. 1T1." Le 5^6 

AOtl JtUt) Agtlf A •ÓeAC'JlAÓC T)A1T1 OeiC "OÁ f 10 Jl-f SftfottAt). 

1)ax> óe-Ajic t)Am a -jure f a ■oeifteA'ó ciAft caLI stifi utijyvo 
X)tiAif fpeifiAlUA 011 Oi^eACCAf t>oti Aifce acá fA teAt)Afi 
fo. Uá fúiL A^Ani, A5 cti-p mo ueArniACCA téi, 50 nt)éAn- 
pAi"ó f1 5aj\ A^tif rriAiteAf x>o tia Léigceoittí£> geotiAf 1*01 ji 

t<SlflAlt) í. 

seosAtri tAome. bemc SAetntseoitti 'ita ^corh- 

tlAme 'SA CACA1R. TDormcAt) (a^ 5AOÁ1L ifueAó 50 uig ÓeÁin) — •'Oia ^zeAó 
Y-A ueAó fO. 

SeÁri— *T)ia 'f tTltn^e 'p pxVofVAis mnc, a > ÓormcA > ó, if 
t)é T)o oeAtA. 6ACC|Uiig T>úirm *oo -pcéAt. 

T).— 1f obArm a ceAfUtngeArm pcéAlXA uaic. Há 

UAt)Af\pÁ HAITI "OO *Ót111ie A A11Át A CAfl-pAC fAf a sctnfteÁ 

a Leitéro fin *oe ceifc ótn^e. 

S. — 'Aifiú, nío^ ctmfmigeAf o^m péin. T)a^ 11*001$, 
t>á mbeA'ó Aon ufop luAófiA te -pAgÁit a^ahi if AriitAi*ó 
foAT!) óeA^c t)Am é ófiotA'ó péT> cofA, fui'óeACÁri a fotÁtAfi 
t>uiu if a oeit A5 ctntniU: DAipe *óíoc nó 50 TJUi^teÁ 
ctigAC -pew ! tTlo §1141*0111 íu, a tnnrie 001 cc, bA*ó ceA^c 
t)Atn 'fiof a oeit A^Ain 50 jaaio poft^ AnÁtAige o^u if 
5ti|\ b' éigeAti *otnc CAmAtt fUAitiirnf 'fAgÁit fA^ a tttbeA*ó 
11 a -peA'OÁin féi'ouigce a^aj: ! 

*0. — 'to'pémif nÁ|\ gÁ*ó *ótnc An niAgA'ó. UÁ11TI córh 
flÁinceAniAit teAC -pém, motA'ó te T)ia, acu, c'|\é-if P^f 
coifi*oeACCA ''óéAnAfh 1 n-AgAi'ú tia ^AOite A^tif a belt 

A > o'lAf\J\A1 > Ó CÚtA'O '^Uf CtAOIIA'O ATlOnTI 'f -ATI A 11 Ó 

tfitiCAiLtí 'f ó CAffÁifuí x>o bfAiteAf me -pém beA^Án 
^eócÁtUA, -[Mit) a OAmpeA'ó *otti€-fe córh rriAit Liotn. 

S. — 'tlí'L Aon Atfijuf nÁ put ah ceAf\u ajsac, a caj\a, 
acc, rmAi^ a bíonn Tmme 50 uófUAtAó te íiAif riA ueine 
rrí tfieÁ'óAiin fé m' Ai^ne 50 rnbíorm ah tiAin córh tk>tia 
tAftntnó. 

T). — -X>o óeApAf nÁ ^Aib peAfi 'fA caúai^ nÁ^ bjuit A^iif 
nÁ b|\Aií;eAnn tia fCAtAí '^tif tia CAm'-feoóAinl, tia CeAtAIWA ffieAÓCAtÓ A^tlf VLlCftieAÓCArO ACÁ AS fk)f\- 

tincnn. 

S. — «A' iroeiftearm uú ticmi 50 t>pmt fé cótn T>ÁnA fAn ? 

flíofl 6UAf Aft A' T)CAOt> A1TU11C T>en TDOfUir 1TT01U A^uy 

ni lug.A nÁ 'mnif AOtt'tie "óATn 50 ^Ait> fé córh peAf\- 
&drmAfft&lt. 

X). — -1VL\<|u\ mbeAt) 50 ti^tnteAnn uú bo'óAfX nó 50 |Uit) 

ftAOT) COTítACA 0|\C, ní tieipCÁ A£ t>1M1C Af\ AOn'ne CtUI 

é intrpinc *otuc. 

S. — •A'oriitngmi 50 t>ptiit beA^Án A'ttDtii , 6j\e ofim, acc 
1 l>pÁi^u An cotdIaua, uÁim im t)-úifeACU ó ^CAf^-rhA-roeAn, 
if níoj\ fAtnltng fé 'óArn ^o ^X) a' tá Af meón, mA^ 
AT)ei|\eAnn ctrpA. 

T). — vAf meón ! 11Á tAftAi{\ aija mdfiA tiptnL t)Á cúnuAf 
a^az acz niA^ fm. CÁ beA^ t)tnu *oe tuAijvifC Aif 50 
í>-ptnL ffieAn^A nA CAtfiAC CAitue Af mum mAitc a céite 
Anorin Y AtiAtt foift Agtif fiA|\ if gAn fCéAtA te pAgÁii 
ó Aon Áijvo -pé LÁtAifi acu ó tteA^Án *oe ceAnnuAfiditi tiA 
riéi|\eAnn A^tjf ó po^-fteA^Án if eAT> é. 

S. — 'tTIÁ uÁ fé córh *ooriA fAti |\AgAi*ó fé thati oftA 
Uoi|\ > óeAtt)AC a cuf\ óo'ótACAr! iTroiu. Acu cÁ fé fUit>ce 
^uf " fonA T>on AriAm a cuif\ceAf '-p^ £>peAiAtAinn." 

T). — -An c-AttAtTi a ctnfceAfi 'f A tipeAftAinn ! 1f 'mó 

CUAUA CUAÍA A5 CAItlC |\1 Afh, ACU 1f pn AlgtlGAf Í1Á|A 

ctiAtA a 5 Aon'ne acu ax; t>{\eAttfún ^ati ctnf^inc ^An 
eoUrp 5AT1 CAtíAifc £é H'oeAjtA Aifi pém. 

S. — «t)05 to^eÁg. U05 t^ 1>ó ^' fCéAt, *oÁ t)eift)éAtAige 
'uaol TIÁ pint 'piof a^au-iw cón'i triAit tiom-fA nÁc 
-péiTHfv An c-xMiAm a tir/ótACAn ? Agtif Anoif , 'OÁ nT)ei|\ceÁ 
5Uf\ í; fonA *oon co^p a cui jveeA^ '-p^ tJ^eA-ptAinn " ca*o 
a óiAttógAt) f é ? An AttilAit) A*oéA|\pÁ nÁ t)|\eog|:A > ó An 
cojvp 'f AT1 u <Aig ' "O^ n-At)A-f\tÁ 'oéA'iipÁ T>eA|\5-éiteAó, 
a tiuACAitt. J^ 11 ArfifAf, cá oiT)eAfAí Áifugte ónneÁ'OAnn 
at\ co|\p ^An t^eogAt), cuif\ 1 5CÁf cofp > ÓotfmAitt tlí ConAilt (beAnnACC ha n^fiÁfC te n'AHArn,., aóc ni 
tiAríitAiii) a 5 cof\p UoifVoeAlttAig 001 cu é (50 nT>eim*o 

*OlA Uf\ÓCA1|Ae A1f\). 

T). — -'SeAt), 50 n'oemiT) T)ia U|ióCAif\e aj\ a coj\p ! ÍU 
"oeA-jvpA beAnnAóu X)é te n' AnAtn A^iir *oo tui^-pinn uti $ 
ílí iDéA^pÁ, acu CArriA-uóitf\íní '$au a 5 pAm^eoifeACC 
-pé rriAfx a 1310*0 A5 ÚAilíf a 5 téigeAt) a teAtiAi^ úf\ntngte. 

S. — -Ca*0 1AT> 11A CAíTlA-t)Óttlie 1AT) fO ttljgA'Ó t)Allíf 

Aif A5 tétgeA*ó a euro ufntngce $ 

13. — -IDo tM, niíAi|\ a tofntnguí a^ An Ai£|^Airn *oo 
óAiteA^ t)Aitíf é pém a^ a gttnne 1 lÁ^ a' Uféipéit if 
> o'ofCAUngeA > ó a teAtDAf if te méiT> riA ^eome tMot) Ai^e 
tr' péA'opvó Aon'ne 1 n^eAi^Aóc feAóc rtAUA *óo pAiTnp 

T1A C|\é A jAÁt). 

S.— CAiómíf tiAirm ati CAfAt) 'f a' beAffWó fo if 
céigimíf pé >óéin nA foófuvoe pé triAf a 'úéAn-pA'ó Cfiíof- 
CAit)te niAite. 

T). — -UéATiAm 0|\c 1 n-Ainrn X)é. 

S. — -Ó, "Oia tem AiiAin ! T)Á f?AiT> *OAm im beAtAit) 
n'^eACA a Leitém >oe f uaCa'ó ^aóua a^ potdí 'r a^ f ^eAti^A. 
Uá fé cúncADA|\tAó t)o *ótune nÁ *oo tteici'óeAC a oeit 
Amine Leitém a' iAe inT>ui. UÁ'n urocjuiT* a^ T>éAnArii 

OfAAItiri 'f 1f Á^DAjVAC mAiA auá ; AlDDA-p 111 5Á*ó 'óúmn 

t)f\eif coifi'óeACCA v óéAiiAiii Af fo 50 t)uí An foiti^. Ó, 
'fuú, ''ÓonnóA'ó ! péAC ceAnn *oe-p ha CApAitt fínce ! 
'OAp piAt), uá fé fínue mA|\b ! H'peA > OAf\ 'on UfAOgAt 

CAT> imtlg A1^A CÓtfl UApdlt). 

T). — •'HeofpA'o-fA fAn T>tnc. CeAiin xte ffieAn^A nA 
uemn€]Uge x>o ttnuim AntiAf a\\ > óf\otn ati CApAitt if é 
'mA^A'ú A|\ a' tÁtAi^. 1f ctmiA é ntiAifi nÁjA CAiteA*ó 
An comfiA AmAó A|\ a' mbótAii A^tif nÁ|\ niAt\t)iiigeA > ó An 
5iottA cótíi rriAit. 

S. — -At)Aií\ ^tif ttnc An ^ffeAn^ Af i^om ati óApAitt 
•pém, nÁc tiAtftÁfAc niA|\ niAp'DvngeAt) ^An aoii j\é íiAitfVige 
6? "O. — «TIaO OaoC a' twine tu ? 1U ptut 'piof a^ac 50 

bftlll C|Ult)A Af A' JgCApAtt If ntlAlfl A télgeAíUI rAlgeA*0 

ha ceititiCjiiSe u-|\íT) ní f 61*01 f\ Lerp é 'fÁSAinu .1. cirncÁTíAnn 
nA c^uiIm é if *oá uájvh fAn ní'l T>ot Af Ai^e ^atí é 
'riujittat». 13a*ó riiAit cottngte ah CApAtt é fiiVo, if tíá 
tiibeAt) fé 1 "ocío^tAio eite x>o UAmp'óe fúgtAó Af a 
óttáfítA 'gtif méitjUf Af a cof\p. £é rnA^ acá pé lÁtAifi 
if AfiitAit) tionnLACófAfi -pé *oém nA u^ÁgA é'fé 'cAiteArh 
te riAif fptínnce éipn nó uao£> te cnocÁn g^inn ctm 

élfC ftlO^ÁHAlg A COÚtlgAt). 

S. — «A' minimi tiAic 50 ti-itueAf\ 1 iDUÍojAtAit) eite tia 
CApAUAio ? tTfreitn^ gtif "oeA^rhAT) auá '^Am 'Á ftéAnArii 
11 ó 511 ^ tójjAf "bun of ciorm An -pcéAt. jgAn ArhjiAf bAt) 
iriAit An béite 'óéAnfA'ó -pé t>o óontAi^c ; acc, má uaoi 
''o'iA^tvAi'ó a óu^ A5 ttnge Lorn of\m 50 n-tifÁropeAt) Aon 
C^íofUAi'óe é ctm a ctur\p féin a fÁfAtfi, CAit «aic a' 
f céAt. Agnf , T>Afv 50 t)eirhin, ni rm-fteÁ'tuuAige An mime 
'Á ntífÁiT) nÁ éif ceAnnA, fvoS^ ' c ^ béAlAio nó fLio£;ÁnAio 
a beit ofitA. 

T). — HtiAir\ a teo^Ann uú rvéirn -péT) CeAn^Am ní 
pvnfirpue cu 'óo-pg. Ace Cturvpit) An fírmme *>éAt *óAOine 
if 'oeAg-LAOAfvtA nÁ utifA 'nA scorn ntnfte. Uá ctnt) 

T)'peA]AA1D Olt)fe ÓAfAnA C'|\^1f CUfvtHf A tAOA1f\U \a 

$eA|\mÁm te > oéi > oeAnAige if inntpro x>o các 50 "bptiiL 
peoit nA ^CApAtt *oá TiufAit) 50 -pófteiteATJAtriAit Ann — • 
ní riA^ mAT)|\Aíb, biot) 'frtof aj;au, acc a^ T>Aome. UÁ 
•pí *óÁ núfÁit) 'f A bpfidinnc Agttf ifdg 'n-Á^ 'ouí^ -pém 
aóc pnn a belt corn niAOt if nÁ -ptnt 'pof A^Ainn. Tlío^ 
ceAfu T)Am a fiá'ó 50 bptntimíT) 50 téij\ neAifieoVgAifeAó 
A|\ a teitéiT) feo 'tteifc AtritAit). O tuóc nA 5^ e>ól V5 e 
A5 ceA^Af c nA cí|\e nó mtnnuif\' nA uí|\e A^tif mÁ 'óemi'o 

f1AT) A ^COrhATpte 1f |\Ó-ftJA|VAÓ A geO^AIl!) An COI^CfíOÓAÓ 

*oá ^cinT) cuitleACA A^ £eoit óApAtt nÁ bnlÁn. loóctng- 
eAnn rú tnife 1 t)CAOt) a t>eit ÁitpéifeAniAit, niAf 't) eAt), Aguf caoi £ém c'|\é-ir A M^ T1x * fiiofpat) aoh CfAgAf éifc 
peoit CApAiLt. tlí 5^*6 *óAm T>oL úa-ja ah eAfCom. 
'O'íOfpA'Ó An eAfCÚ 'TH^ capaIL if fio^^uc iat>, 'th^ 00111 
if gAtnAin A^ur cú -péin 'nA OpOCAI^ (T)1A 'XH^ fimi 1f 
An U-Otc) *OÁ 0£AgA*Ó fí ATi éAÍA^ OfU, ^UX> 5Uf\A' £AT)A 
50 O^AgAlt). 

S. — «1f ÁUnnn iat> *oo gtn'óte, 50 fuio rriAit ^g^u. 
OimíT) Ag ge-AU^ tia fioiti^e 'noir if fCA-OAirnír 'oen 
AigneAf 50 póit. UÁ fé túi'óue t\Á ^AgAit) Aon'ne A011 
togAt) 11Á 'oéAt^Ai'o a cum úfvntngte fA t 101 ^ ^ e ft^Atn 
An iíiai^o if nÁ t)|Mfimíf-nA ati X)tige. O fé cordite 
niA^ a' scéA'onA reite *oo CAiceArii axy\ag aj\ Aon tiAig. 

T). — *1f oic a' rÁf rmre cun pAiT>f\eoit\eACUA, acc 50 
opéAt^Amn Pait)ij\, Cfé '^tif x\oé-1TIÁifie *oo fút), *oo 
oeo nó *oo rhAf\D — -if rm a optnt, Ann, if 1 bpÁi-|u; t\a reilí 
níoji gÁt)UA|\ 'o'Aon'ne ^An rimtA-p ^An gAtAf\ ia*o t>o 
CAiúeArii ArriAC acu ]yvn a tteic a^ 'oú'oáiL uooac fAit) 
a oeA'ó fé 'f^ t* 01 ^ 1 5- 

S. — -"CeAnAm ojac Anoif 1 n-Amm T)é if, ó cÁ'n UAin pé 
"ótnnn, oójvotiigrníf ceAnn T>ef t\a ca-[\oa > oa : ío uemncfige 
te 1iAif An cúmne feo caLL. 

T). — «1310*0 fé AtnlAit). 1r *oóca nÁ t)eineAnn fé Aon 
'oeipf ceoCA ceAnn bÁ^tv-ofCAilce nó ceAnn cLúmngte 
CADAfipAit) lotnóA^ 'onmn. CAitpnniX) TríoL Af ^ac ceAnn 

ACA. 

S. — «5° í 1 ^ 1 ^ wait A'SA'o DA|\AtiiAit, a tDonnoAt) ! TIa 
ptnteAnn cn c'féif a t^ ' 4 n^l^ gÁ^UA^ i^'Aon'ne ^An 
eAflÁmue feití x>o óAiceAtri aitiac, mAfA mbeAii) t)tii|\it:í 

COt)AC A fteit ACA 'Á fCAOlteAI^ te jgAOlt." tTlAfA t)pmt 

*onit 1 T>cot)AC AgAC-fA uÁ t)úit 11A n-Ae '^Am-fA Ann, if 
50 Tíeirhin, ó'f fogA *ónmn A011 óeAnn if niAit tmn a 
tó^Áit, uóspAitnít) An ceAnn bÁ^-ofCAiVce. 

T). — 'biot) fé 'nA rhAft^Ai!), a rhic-Ó. t)f0futiig ofc 
Anoif, a SeAin. "ÓAt) óóif *ótnu 'friof a oeit a^ac nÁ 6 i-wnp.vó cum *oe-f ha bu>túnAig gioLLdí feo tet) ríutmí. 

V CU C10éA*0 ATIHfO, tét) fcOlt. S1T)6 Atl IDÍOt, 1f 50 «jAAlb 

tiuMC .\y\c t)e da^a X)o ótiij\céife — -die if 6tm fuibAit. 
S. — *Oo § >i\utng.v\f cruJfft mo Ui^SAn a<; ceAóu Aníof 

ATI fUAlg-pe ; AÓC Ó11 UA1<|\ 1Ú|A micig AOT1 ní bA tfieAfA 

Ofím, 11 í ceAi\t *oaiii ^eA-jún. 

X). — -11Á ^eAfiin ; ní't tmtteÁn te cnfi a^a~c aj\ Aon'ne 
acc A-p T)o 0111*0 Aimiti > óeACUA pém. tíAt) 'óóit te hAon'ne 
óío*ópvó a 5 TDfiApATíói^eACC Ati fCAigjte ttt 511ft 'óá coif 
A'ónuMT) a bí a$;au, fAin nó 50 f\AbAif 1 *oceroeAt " UÁ^tAt) 
tiA SeAnn " 't?AgÁiL ón scéAT) tÁ ptiAifv éititie 1 neiftinn 
é. 1y T)óca su^'to é An ftiAtA'ó tug a' gAoc aj\ rnArom 
mnc a tA^ing t)o nieAnrnnAigeAóu. > Oa«[\ rmóig, cat> Ab' 
ÁiL tiom a^ cAinc I Uaoi a 5 TíéAnAtn ftiAf Af ha ufí 
pcro if beijv a^ pÁf fíof ^ac tÁ ^eAfUA a-ji nóf eAfbALL 

11A bÓ. 

S. — Tlí ctn-jAeArm ati c-éiteAó CL05 a^ T)o teAn^Am, Agtif 
x>Á 5cm ^eAt) bAt) iíiaic a' fcéAt é. Cé T>tit>Aif\€ teAU-fA 

50 JtAttAf A5 ^éAnAltl fUAf Af 11 A Uf\í pCVO ? 1f ^AX)A 

btn^e tiAim é, A^tif T)Á rnbemn Af\ a' LeAbAf\ aj\ An 
neorriAC fo ^eAfVóógAirm 50 bptnleAnn uú -péin 1 n^eA-jift- 
acz btiAtmA nó beAgÁn fUAfAó of a cionn Dotn Aoif. 
T). — -Tlí cui^eArm An fCAotAifeACC ca-jau o^u-fA, if x>Á 

SCUM^eAÍ) bA*Ó 1TIA1Ú A'fCéAt é. 11ÁC tim lllgnAfA fll^AT) 
ttlfA — •T)'-[AG-11A *00 teifCimél1AeAC€A -pém — -fA btlA^AUl occ 

céAT) "oéA^ feAóc T)éA5 if 'OAiceAT), if -jpÁ^Ann fAn 1 
n^eAfHAóc feAóu mbtiA^nA *oo-f nA u-jaí picm uu. Anoif 
cá bpint An c-éiteAó ? " 1f T)óit te peA|\ nA btnte ^nf'b 
é pém peA-p nA céitte," 'f if *oóit LeAC-fA mÁ uaoi pém 
'xnf ófiornAT) if Uaca^ 5ti|\ ceA^u t>gii cfAogAt eite 'beit 
A|\ An Aifce ^céA'onA. pAnnAi'óeACC, a rhic-Ó ! ^Iag 
1 bpÁi|\c ifiAiteAf a c'AOf if nÁ bí 'Á oii-ja A5 Unge lom o|tm- 
fA nÁ Af Aon'ne eite cótti mAit 511 n peA|\ 05 éA*ou|iom An 

CA1Ce féO 'T) fAOgAl cu. S. — -X)Á "octiSAinn seAtA^-Aigneáf *omc t>o cimeÁT>fÁ 
$An $aI cobAC 50 tioi'óce me. tlí beA$ T)Am mo lut^A 
A5 cuf ofim i-p 5An cufA 'beic A5 méATHigAT) Af ma piAncA. 
U'f'om (.1. CAOAif t)Am) LAfÁn if caic haic ah rtiA5A*ó. 
StÁmce cu^ac if CAbAif if T)eAtb 50 T)eo nÁ tubAif. 
'SeAT) Anoif, cé 'néAffA'ó nÁ pint fubÁHceAf 1 n^Al 

UOt)AC ? tTlÁ T)éAf f At), *OéAf f AT") fé Of éA£. 

X). — -Gifu Uom-fA 50 foil— 

S. — 11í ÍIA5 ceAóc fótfiAC Aif fin é, éifc 50 fóil 50 
5CfíacntngeA > o-fA mo fCéAt. 

T). — -teAn ofc, mÁ'f Á1I teAC é, a fCtigeÁtAtóe. 

S. — -Jo f^ib mAit a^&z bAf AtiiAil ! Acc cmi LeAnriiAinc 
Af mo fCéAt, ctnfeArm ati foitme "óeineAf Af a' bpíp a 
T>eAf5A > ó Af semifine *úAm <;a\ja bí '11 a cotiintn'óe 1 
gConncAe CofCAige : X)o mt fé seAfifi 1 T>cobAC if 
*oiibAifC fé te feAf a bí a^ feiteAtfi te beA^Áíi ÁfT)tngce 
f 'peAó mAf a fAib Ai^e nó 50 T>uéigeA > ó f é 50 cig gAimbíne 
bí 'fA comuffAnAcc a 'o'iAfjuiT) btínfe uobAC. T)'fAn 
a' peAf mAf a fAib Ai^e if >o'imcig a' ^aoa a^ fotÁtAf 
a' cobAC. IfceAó teif if TiubAifc le pé T>uine bí V C1 S 
CAifnín cobAC a fíneAt) 'niAó cui^e. T)ubAifc ah 
cimeÁT)Ai > óe nge teif nÁ j\aií> fCfAiueAt fé ia*óat) ah 
age if Af teif 50 ag eite nÁ tuib fó-fAt)' ó bAite. T)o 
tÁini5 5At-miAn Aif niiAif a tieiageAT) 'f Ari SCéAT> uig 
é if niiAif a ffoic fé An UAftiA €ig T)o bí funriAÍ teif. 
IfceAó Letf 50 TiiomfAotAfAmAit 'f if Af éi^m a bí fé 
tA|\ cÁiffig niiAif A*otibAifc fé 50 liAittvmneAó cobAC 

A ÚAOAIfC *00. T)0 pUA1f fé ATI ffeA^fA CéATmA AtltlfO 
*00 fUA1f fé fA ÓéAT> Clg. 

t)At) ceAfU T>Am a fÁt) 511 f pÁ^ fé ati ceÁf'ocA ceAnn- 
tomnoóUA, mAf ní tuib ati céAT) cig 1 bfAT) hait), acc cun 
fCéAt 5Aifi*o a •óéAtiAm x>e x>o teAn fé Aif ó ág 50 cig 

gATl ATI CObAC 'fAgÁlt 11Ó 511f ffOIC fé CAtAlf CofCAige. 
IfCeAC teif 50 Clg An CéAT> CObACAIDÓf A X>0 CAfAt) 'nA 8 •ftige if pcéAn buite 'ha |U*óa|vc, a gfvtiAis 'ha cÁitib 

AtlOTW 'f All All 1f AttUf gO fUil^feAC te Tl-A gHUAtniAlb. 

T)o |úmi^ fAigDltilft if u1 $ l^oimif if T>'pAf?mng fé *óe 
a]\ rhipoe *óo a óáf 'íiuifwc *oo. T)vibAific ah ^aúa 50 
[iAiti fCéAt aic Alge te n'innfmu ir T>'innif *oo pé mAj\ 
niiiifeAf-}v\ Tmiu-re. A|\ ah Am ^céATmA *oo bi ah 

popA*OÓ1f Ag SeAf^At) All CC-bAC 1f *OUbA1f\U teif a' 

ii^aDa, t>á mem An comnite bí A1|\ ctn^e, 50 gctnfpeAt) 
ré pvmc cobAC 1 ^coinne 'piAóA 11Á noVpAt) fé IÁ11 riA 
pipe *óe. T)o ctnm:eA > ó a' ^AbA ati ceÁ|V0CA teif 50 
tiTréAnpvó if *oo Líon píop ntiAt) rtiAf 50 bAffiA if > o , A > úAin 

í. pé £A1LL A -pilAI^ a' fAlgTHÚIJl AJA feAfV a' UflOpA, IDC- 
CO ^AIfl Ctll^e A11 "&AX)A 1f TDUbAlflU teif í ''OeAfl^A'D 50 bf\eÁg 
bOg If CÚptA ptUC 1TIA1C A OA111C A1fC1 1f í tÓ^AinC Af A 

béAt if a beit A5 comcAinc teif -péin if teAtiArhAinc *oi 
A|i An nóf fAn, 'Á pUictngeAt if 'Á bAinu Af a béAt nó 50 
TDCA^AiseAt) An LuAit Aifci. " TltiAi[\ a beit) fAn 'oéAncA 
'5AU," Aff' erpeAn, " btiAit a^ cfoi^e x>o 'oeAmiAnn \ if 
ftng ruAf m f|\óm An ttiAit, if beit) An ^eAtt btiAi^ce 

5AC. 

T)o *óein An j;aX>a mAfi A|\ comAif\lig An fAigTnúifi t>o : 
T>o buAit Af a bAir An tUAit if *oo fúig ftiAf 'nA ctnnncín 
í if te n-A tmn fm x>o ctn-ji cúplA f juot ÁUnnn Af . 

" T)onAf iDtiAif a^ r'oi'oe mtnnue," AjtfA peA^ a' UfiopA. 
" Tlío|\ CAfA*ó T)nine -póf WAin ot\m a btiAit AmAó me acu cu. 
If," Aff ' eifeAn, í; mAfA mbeAt) An ueAgAfC a -ptiAimf-fe, 
ní geobAt) t)o teitém *oe ttiAmÁnAC An ceAnn Ab' feÁ|\|i 
o|\m." " t)os a' c-AigneAf ," Af\f ' An ^aX>a, " if caiú 
Am ac fC^eAnn^A *óen cobAC fAn cugAm." X)o geÁ|ifi fé 
An púnc cobAC if T)o tn^ 50 uofWiAirceAifiAit T)o é if 
cnn br3tAi-p 50 ufioig-eAfCAit) teif a' ngAbA. 

T).— «t)eAnnAóu T)é te bAnmAnn fcéit ^An T)A1C. Acc 
peoc-A pon nó ÁitpéifeAó é níofi gÁT)CA|v *otnu-fe nÁ T>on 
gAbA cú^Am a' cobAC a CAmAAC of\Aib mAtiA mbeA*ó 50 9 f\At)A£>Aif AjtAon 'ntiu^ nt)AiU:ínít}. X)Á ^ctn^eAt) 

Ait-^eAóA '^ur mÁitfieAÓA nA n*OAOine rmACC oj\£a 1 'ocojmc 
a fAogAit nío-p gÁ*óCAf *oá lÁn aca 'tteic pé glAfAiti) -Agtif 
pé £>oUxaí£>. InneofFA'o-rA > óuic-fe, ^é niAn mnirif-re 
*oóm-fA, rcéAt 'oocftAi'oeAC a tJAin *oo gAffún Áimte. 
T)o tug ré a £>Aite rpíonós gteoice ótin a mÁCAf , if nío-n 
£>'ire An fceAn Afi An Am fAin ctm é 'ójuiAi > ó-óeircitigA > ó, 
if nuAi-p nÁn 'óein x>o gtAC fé tx>5 An rcéAt. tíAt) geÁj\f\ 

'HA ftlAlt) fAtl ^tJf tU5 fé fttUt) 111 t)A UlAÓtflA1|Ae Leir 1f 

*oo fCAOit An tfiÁtAif lAifciAn -píof *oi é niA|\ a *óem teif 
a' rpíonóig. T)o ciíai'ó fé ní t)A 'óonfme if ní X)a tfioime 
Y<a fcéAt nó stiji bei^eA^ 'fA ftfogAiL Aif 1 nT>eife ha 
*OÁtA. Tto 'OAOfUVÓ 'nA COftA é if TD'iAfVfi ré 'o'Atctunge 
A|\ óeAnnAit) nA *otige por a óun A|\ a mÁtAi-[\ t>o 1 x>Cfieo 
Y 50 ttpéAT^A^ fé beA^Án pocAt a fiÁ'ó téi fAfi a r CAjui'orf 
50 *oeo te óéite. "Do tiAonuvngeAt) te n' Atctnnge ir 
tÁmi^ An rhÁtAifV £>oóc if í 1 n-Annj\AC€Ai£>. r< Ó, Y 1LÍ 
'mÁtAitt nA gCAfiót), ' Aff' erpeAn, " t>juivo tiom a teit 
if fÁttng »00 teAn^A '-pueAó nn ftéAt ; ní fÁir eogAft Aon 
ní t)A*ó 1-ugA me 'r a' cion tA^ pói^ acá 'gAtn oftc." T)o 
*óem An rhÁtAif tx>cu mAfi ójvotng fé tn, acc t>o ín mAtAi^c 
nA ceAnA 1 n-Aipie ah rneic. Córh UiAt ir tijuit ré An 
ueAn^A Via £>éAt t>o Ung ré uifiti if CAit An bAfif\A rctm 
fCAn t)i. " Anoif ," A^f' eifeAn, " *oÁ mb' ^it teAC-fA 
cíotu'ó 'tAt)Ait\<c; ^ótti-fA An t^ folÁCftngeAf An fpíonó^ 
cngAC 1 n-meAT) me 'gtACAt) 50 rriAcnAifeAniAit, nío^ 
gÁ*óUAtA *OAm a úeit 'fA c^eo 'nA t^ptl1t1m.' , 

Tlío^ gÁ*ó ^tnc-fe cúfiAm a' cobAC a tA^tuc o^c teir 
niA^A mbeAt) nÁf\ -pmAcctngeAt) iu ói^e tn. 1f 'oóca 50 
nT)éAfpAit\ 50 fuit3 fé fAOfi Ajt An Am 'n-A-[\ tA-pfiAigif *oe 
céijvo ótigAC é, acu, mA|VA mbeA/ó f é acc pigmn a' cfiomA'ó, 
pé mA^ a t)í \a UfeAnA-fAogAt, *oo beA'ó fé fó-'óAOf. 
CaT) é An triAit é ? Tlí't -pé mACUAnAC óun cotmgte 
cin^p nÁ AnAim ? tlí't fé mAóCAnAó '*oit\ tó nÁ 'ó'oi'ócef 10 féAó aja Ati Aó-pAnn &OÁ pé LátAijt niA-|\ geAtt a^ ah 
ájTOtlgd'Ó 'uÁ CUftA A1f\ v^ 111 Y ^ ^1f ce t>eAtA. T)o 
cVap llAOi*o-JSeoitife ni cin^pe^'o ah cÁm feo ptnnn 
ceAnnAif 'nA liieAtbóig nó *oo teo^ fé Aif 50 nÁifite. 
-Aóu féAó c'onnuf mAf acá An fcéAt. T)ei|\ T>AOine 
•ooAg-CAbAfxtA fUAf 50 bfint *óÁ ríntteoTi T>e bfeif 
cufCA Af éife. xVotmngmi 50 TToei^ a tin lie 'ca guf 
áitpétf é feo, tf nÁ ffoifpt) An bfeif ceAtfAriiA*o ctnt) 
a n*oeif luce tia lúitpéife. 

S.— (U'féif ciúftACAn t)ói"ó) A' bfCACAroif An beifc 
um T)o IM 'nA ftn'óe Af Áfi gcoinne 'nonn ? 

X).— X)o tti^Af pé n^eAf* iAt) a$ cuf cftnce 'f SocAme 
ofúA fém. If Ái-|vite 511 fi euro *oe feomíní au í)éAflA 

1AT>. 

S. — "00 CUI^eAf AU ÓeifC CUgAU féACAIIIC A' fAOAIf 

córii 5éA-jV-cúifeAC if a teo^Ann cú ofc é, if cím 50 
opmleAnn cú. TIac aic ua TDAome 'uá fA cí|\ feo ? 
T)Aome IÁ11 T>e g^At) 'guf *oe geAn *oo nófAib a 'ouíjte ; 
^Ao-me goilfe/vó le 50 1 if T)o gAiffeAt) le sÁi^e 
CaicUh Hí rrUAllAcÁm ; *OAome eite boi^éifeAC Af a 
ceAfnmgCe A^uf T>Aome eile fóf nÁc lugA o^ca An f éir 
fAnn nÁ éinne rholfAt) a ceAn^A, "oo tíiAOi > ófeA > ó a 
uféice nÁ x>o cuiiAfeAT) ftnm 'riA nAffACU. 

T)o cuAUvmif CAt) a *óein ati ieAtóg nuAif a gAib TlAorii 
pÁ*of A15 ÚAf An AbAinn ? 

"O. — -Hiof cuaía, rhtnfe. Cat) a iD&m fí ? 

S. — -Iá *oá -pAitt tlAOfh P^IDfAIS Ag 5At)Á1i CAft AÚAinn 

iifiCe *oo fÁmi5 te teACói^ a t>eit a^ piteÁit fAn mfce 
if cótri ttiAt if CI1A1T) fé a-ja a' bpo^ Anonn T>o ciiiia An 
LeAtó^ cotA 'nA t>éAt if iDiJlJAifC " Siút) é fAtt pÁiD^Aig ! " 
" 50 ti^AnAm *oo t)éAt mAf acá f é ! " A^fA pÁ*o^Ai5 if 
T>'pAn ó fom. 

tTlAfA mbeAt) 11 Á ptJitim-fe ctigtA iD'eAfCAiniiDe "oo 
gtn*ópnn T)óib fint) ó ciAHAib An "oiacac a £n o^Ca t)'ipAn- 
AtriAinc o^ca. 11 T). — 'X)o gintjpeÁ ! T)ia linn, if mófv a' tfiuinigin acá 
*5AC AfAC pém ! Aiúnigmi mÁ ptiAin ftaoifl pitofldis 
A guróe Don LeAtóig nÁf\ tnóji "ouic-fe -do gin-oe 'fAgÁil 
*oo-f riA feoniíní. T)o 'óeineAt) Haoh'i pÁ*Of\Ai5 tníorvbAilxí 
if tnÁ *óer.ieAT) c-Á ACAr\fuigA*ó CA^Aite aj\ a' r*AogAl ó 
ti-a fié fAin 50 *ouí fo. tlí't míOfttXAltCÍ *oÁ iToéAiiArh 
Anorp — 'polluf-Aó 50 ttálfii€e — if *oÁ mbetoif pétn "00 
ueAt) *oo l)AiteAf-r\d córíi ^e^l le pieAccA CAjtjiáw 
UuacaiL, f\°S A 'b e bf 11 ^ 1 ^ A t>&t Aif\ nó *6e, j\Afl a 
DpAgcÁ 5111*00 1)1110 péiti 11Á *o'aoh'iio eilc, bí-oíp ceAtinfd 

11(3 HlAltífeAC. 

S. — -ITIaiaa mboAt) 50 Optnl •ooaDa'ó a ÓAite cmi mo 
T)ínnéif\ ofirn t)o CAbAfpA mn pjieAgjlA 5óaji 5011 ua ofic 

50 nib'í?éiT)1|\ T1Á fvAgAT) flOf f\Ó-lflAlt tOAC. 

T). — -Hi 5ÁT) T)tiic: *oot a ÓAite. Jy\ÚAirníf ifcoAó 50 
PfomnueAC ha pJgLdfAjtAÍ nu\f\ iuiat)acu a^u^ ^eoOAinií'O 

Áfl fÁlt A1111 CÓ111 111 A1C le 11 -A lflAlA1fl€. 

S. — -pé trtAfi ATHlbAlfiC A11 flOUA lO 11 -A rilÁ&dljt I 

' ; 1VIa-|\a bpuit i r i1A ptAicif acc A11151I if ceotUA, 
C'omuif a geoDAT) bol5 bocu polAtii A011 fpórvc Aim ? " 

fflÁ'f ^AbÁifce, CAi^éA'OAÍ, moACAin, pf\ÁUAÍ if inífUMin 
if tnAf pn T>óib auá to n'ito '^Am-fA, éir\ignn dó' lorn 

AfCA. dl5A1T)íf A 5CI11T> ^ÍAfAfAÍ T)0 íflAT)rvAÍb If *00 

tfmcAib 11 a CAúriAó 11 ó T)'AiiiA > oÁnAit) riA cacjuc, má'p ^it 
teó é, acu 'on T)oaitiati pi 511111 iuiAT) triotpvo-f a leo Ayes. 
T)Á tnb' í Aomo An CéAfUA nó Cóadaohi a' VtiAitf\ig í 
T)éAr\]:Aiiiii -jum 615m teif a' fCÓAt, acc ní that), vp ní 't 
cfOfgAt) n Á Cfiéi'óeAiiAf Ann, nó Af\ a' LÁ 'tidiu, t)At) ceAfC 
t)^m a rvÁt). 1a rriAic óugAC. 

T). — «go n-éirvigi-ó t)o bótAfv teAC, a SeÁm. CÁ 
Aitr\eAóAf o\\m nÁ^ "óeAgAif 1111 pocAifv. TlÁ DeA-jAriiAT) 
gtAO'óAC 1 mrjÁif\eAó ?éxr\ *óém. A5 ceAiigrnÁit Af a céite 
'wri meÁ^on lAe '| % CíiÁtnónA. 12 DonnóAX). — Cxo é t>o n'iewf a-jv Coin-pA^o An tAe '11*06 ? 

SeÁn. — -UÁ me-df mí-óéxVopNó AgArn o|\m pern 1 T)€ao£> 

putt T)o belt a fCAoiteAt) teAU. "ÓAt) *óóit te t)tiine o^c 

gtlft b'uVO U1ÓC CAltCe All CObAC 1f tUCC ÓtCA 11A blO€Altte 

61 Ag i^éA'OA'ó cifce ItAom-Seoi-^fe. " 1f f teAifiAin ia*o 
teACACA ha iTOAome tnófiA," 'T>eitu;eA-[\. 1f fteAtriAin nA 

IÁIIAÍ Y 11A teijAgí CAttllAll ACÁ 'CA tdf. 11Á ptllt CÁ111 

'á cuf oftA fo ? HÁ ptnt CÁ111 te cuf a^ An u-óaóc a 

•OeAnpAlt) f1AT) ? UÁ, '^Uf Aft tJfl^A'Ó '^tlf A|\ bAni1A COfh 

in Ait. 

Hi te TíAitcínceAcc a tofntngeAf-fA aj\ tobAC a 
CAiceArh, acu me beit bo^ méit lonnAm pern if te 
nófvougA^ ah T^ocuíi-pA *oo ófoniAf Af gAt a bAmc Af a' 
bpip. e< Af An obAift fACCAf An frogtnim," A^eifueAf, 
Y T ón mbeA^An a tÁriAg-fA 7 \^eAC a|a An 5ceAt-|t<vmA > ó 
púmc t>o CAiteAin \a CfeAcuniAin. 

X). — -A|\ bjuitrp Aon rhAiteAf Ai^e 'Á 'óéAnArii mnc ? 

S. — -11Á TinbAfic teAC 511^ *oo *óAome jiAtfifVA méiúe uá 
ré ójvotngte ; if ó cÁnri córh f tím teAU-fA 'noif, ní 
ptitÁift nó t)ein fé mAiúeAf *OAm. TVlAtu n > oeineA > ó fé 
Aon triAit 50 T>eo 'óahi, ní eiueogAinn píop A5 foófiAit) 
nÁ Ag uójAjurh. Uá cobAC ceAptngte aj\ tóf^Airhí a 
T>'ponn 1-p 50 n^tn'ópeAt) *OAOine te nAnAtn An tíiAifib 
imtig Af ftige nA píwnne. tHonn có|V|AAirirí pfíobÁmeACA 
Ann ; gtAfAib Afi nA TJói^fe 'gnf corhtAmí nó ctAfACA 
Af fnmneo^Aib. Tlí btonn uobAC nÁ fnAOif ofitA fo ; 
ní bíonn ^ot nÁ mAifi^ 'nA nTHAit) aóc 'oifieAT* if beA*ó 
1 nTHAi-ó An beiát)ig Am^ciAttCA. Situate nA T)Aoine 
mófA, ftÁn mo corhA^tA ! — -"OAome gAe'óeAlACA X)o CAitt 
nópAib A^iif U|\éicib uAifte a feAn Agttf a finnreAfUib 
a x>'ponn Aitfif a ^óéAnAiii A|\ a' funiAtCAC SeÁn t)tn > óe. 

T). — Tlí tmgim cat> é 'n gno 'cÁ A5 T>AOine a^ UAbAi^c 
uobAC nÁ fnAOife UAtA A5 cófiutn r\Á a^ foó-pAi'o, ní 13 tugA nÁ ttn^im cat> bA bun teif An óéAT) "Ld fUArh a 
ceApAft é. 

S. — -Oon *oo 'oeAfunAiT* a^au. Hi mdtt fm T)órh-r4, uÁ 
'fiof a^ani cat> bA bun teif. t)AincneAbAó boóc *óeAtb 
5uj\ tiini5 piAb|i<yp buuAó (ftÁn rriAf a n-innftreAfi é) 
Af a' c-aou rhAC a bí A1C1 if TOb' éi^eAn T)1 é 'óónnlAó 
1 mbocAmin fuAtuc ifuig 1 bpofiUAó, tnAf aicít> tó^ÁlAó 

IfeA'Ó An plAbjlAr fO tf TK> tDeAt) fé COnUAÚAftAÓ 111*01« 

riA An Lá rAn imeAfc bAite *OAome. t)'é cfíoc a' rcéit 
gufi CAitteA'ó An rtiAC Af a' mnAoi mboióc if 50 j\Aib rí 
50 bftónAó AonAjuc a^ pAife nA noi'óóe aij\ nuAij\ a 
fíneA*6 An géA£ ifceAó tAf\ "oo^tif if 50 nT>ubAij\u An gut 
5ti|\ " b'f 1 * 1 6 ttntt &n UAisnrp." A-p An aiti scéATmA *oo 
teo^yVo ptÁUA uobAC if píop m' poóAif aj\ a' mbófo.. T)o 
^eA-ps fí An píop if *oo fCAip a cuiT>eACUAnAf rnópÁn T)e 
n-A bj\ón if "oe n-A tiAonA^ÁnAóu. 

X).—ZÁ yé tuiftue sujub é An piAbjidf " piiAú nA 

tipof\-óAi%A > o " Y 1 f P ^ é - ™° §1^1*0111 An t)AinCfeAt)AÓ 
bOÓU, TK> ptlAlf fí bO^-fCAttljAA^ — -tnÁ'f píon CUfA. " 1f 

móf\ Af a ^cuntimgeAnn ah ué bíonn TDíorhAom," A^ei^ueAfi, 
if 50 *oeirhin -pém, nuAifi a teA^Ann cufA ceAt) fUiT>e teT> 
teAn^Am, ní't Aon óomneArh te n-A scunfmigeAnn cú 
A1|\. T)eifteA^ 50 5CunimigeAnn *OAome tneirce A-p a' 
«faro nÁ f\Aib fUAtfi AtfitAit), acu ní 5^*0 ^uiu-fe rneirce nÁ 
míóiAtt a beit ojau cun T>eirhne ''óéAnArii *oen fcéAt 
í; A*otit>AitAC beAn tiom 50 nmittAijAU beAn téi." "CÁ fé 
A£ TíéAnArh Af\ Atn *oínnéi|\ if fAgAimvb 50 uig itceAc4m 
nÁ t)evó pfÁUA nÁ meáCA Ann, mÁ'f ^it teAC *oot Ann. 

S — -A ^'ponn if uti 'f^f^^^ céAtiAtn o^c. 

T)— A ^'fonn if mife 'f^f^^ • Aitmgim nÁ ptnt 
Aon eAfbA nÁ ArhngA'p onu-fA aóu a T)'ponn rmr e 'f^f^^ • 
t)A*Ó ÓeA^€ *Ot1A1f A tAbAI^C *oinu i t>uao£> An fmAOimtíi 
fm ! Aóc cá ftige eil.e ótm a *óéAnuA. T)íotpA > o -pém 
Af a ? bp^omn. (A^ btiAtAt) ifceAó 'f a^ ftn'óe) P|\omn 
*oo Oeitvc Annfo, a ^-tAeAfUAtAi^e ? 14 An ppeAfGAlAi'úe. — Cat) if meoTi lio 'pAgÁil, a T)Aome 
tiAifte ? 

T). — Ambjunt p^pAi), coinín, cúptA tiAOfCAó, peA*oó5 
ptéttte, fuiAll *oe óÁbún PjiAnncAC, fuj\Áice r>e tuttÁn, 
pciotXAtAó T>e LAog buvóCA, uéi '^tif 'fVÁn mine coi|\ce. 

An PfeAfUALAi'óe (a^ uoóAf a cmn). — -1f pat>a *óAm 
a$ pj\eAfUAt Af *ÓA0ine, aúu a Leitém T>e rhíniugAT) ótiti 
T)ínnéif nío-p cuaLa watti ! Soup, feATJój; ftéitte, a 
whistling slough ! 

S. UÁ fé cujttA Y^ c -a^ac córh tnó^ if ctufeAt) WAtíi 
é. £éAó a' g^AAinc ójvái'óue 'uá Aif\. 1f t>óóa nÁ 
ctn^eAnn fé teAt A|VAintnnigif T)o ! 

An ^j\eAf CAtAifte — Seo t>ío ia*o if 50 nT>emiT> fiAT) 
rriAiteAf *oíd, if ní né rheAf Af a jUt) ti£>. Seo 'fU* 1 t)Án ; 
ní't mm óoi^ce le pAgÁit. 

X). — «5° T^' triAit a^au, a £f\eAfUAtAi > óe. go T>eitíiiii J 
uá fé ceA > OAigte , o'Aon'ne a f\ogA biAt) 'ófrougAT), 'pé fi^> 
mÁ uá a póCA pé *óo. 

S. — UÁ, aóc T)o t)AltAif te nAintrmeAÓA nÁj\ cuaLait) 
fé ™aiti é. 5° Pf lrme ^c> n'péA^-pAmn-fe iat> T)'AtnAfc. 

X).— ní'tim-fe 'á iAfVfi<yit) of\c. 1t t>o rheón if fCAoit 
úA{\ac 1AT). 1T1a|\a mbeAt) AitfteACA 'gur mÁitfieACA nA 
n*OAome, níof gÁt)UAH T>óib ^An pop triAiú a ueit aca 
oj\Ca pém if A|\ AmmneACA 'uá irntigte AmngA uaúa. 
O nA céAT)CA T>Aome 1 n6ij\inn mx)in nÁ fuib aiUíi nÁ 
beit A5 Á mtimcif Cat) a Iadai^ nA T>Aome fin ? T)o 
LAbfUVOA^ gAe'ótAinn btAfUA, 'rhic-Ó. U4 mófÁn T)en 
ceAn^Ain a^ á gctomn acc 50 bptnt fé fuit>€e Áiuigte 
oftA ^n^ mí-cjteroeAtfiAini: *oóib í 'íadai^ u. " Jaó Aitce 
mA-p oitueAf ," A*oei|\ueA|i, <; if An íaca a^ An infce." 
T)o noiteAt) ml-nÁTtúptA iax> yo if cÁ a fiAn 50 ^Ain^eAH 

OftA. 

S. — If T>eAg-t)tAfT:A An céi é fm ; if t>óca gn-p ó cf\íó 
nA SémeAó a t^mig fé, eé 50 tVpAigfi'óe 1 'ocío-ptAit) eite 15 A'úttAf btwnn uiatc. X)a*ú géAtv-óínfeAó An tniAÓAiU, 6 
lí-llún^-UfeAiii^ ATi IÁ 'óuai^) fé 'mAC atta *oútL a t)eit 
a 5 ceACc a 5 An ^coiuóionnuAóc Ann. 1r t:a*oa tumipA 
tréAÓAnn a tÁn. 

T). — -Uaoi a^ r cti^e AnnfAn íta' nA nATtnfTt\e if ni ttn^im 
teAt a nt>eif\eAnn uú. Ce tié An fA*ÓAf beiti'óig nó *omne 
tí-11ún5-CreAin5 nó cat> a t>í '^e te *oéAnArh le uéi ? 

S. — tin 1 fm a t)t:nit *04 óúnuAf a'saz *o'fiéip *oeAlLjunii. 
Dume tA-p *óAome te ^éAtAónif Ab' eA*ó é, a 'ÓonnóA'ó. 
T)o dt fé m' óT^e aj\ a' *ouAot> TfUTg *oe óúnuíhju; 'tta 
ótéi^eAó if, nuATf\ a tn^ ré pé nx>eAtAA 50 íaaid ótvow gte 
An céi A5 méA > ongA > ó ó tó 50 tó Tf óf SACÁTtvo *oen ótunnne, 
x>o gléAf fé fUAf popA t)eA5 aía a fon péTn. Tlíop ttió 
nÁ fOCAT^ Ann é nnATtA a riiéATnng tta nótvomgte if miAij\ 

A TUtVOUTgeAt) A Í?1ACA CÓTTI TTIAlt. t)A geÁftA ^O DtTUATfA 

fé uotjac 'tia tdóca cnn peTívmeAó a ceAnnAó if t)A geÁ-ptA 
eite ^n-jA ceAnnnTg fé ton^ Cun nA neAmiA ^oo t)|\eit tAt,\ 
teAiA. pé óeAnn beAj;ÁTn ATmfT^e t>o Erí cadíac tom^eAf 
A^nf teTtv£í CAtrhAn 'tia feitt). " TXnne ^An rcó-p," 
AnDeT^ceA-rA, "a gtóp m riieAfUAiA 1 ^céitt," if nuAT[\ a dí 
ati fcóp AT^e-feAn *oo tÁTm^ meAf Af\ a gló-p Tf nmxAitn 
T)Á céTtt 1 "ou-peo 5nr\ uogAt) 'nA p-TAíoTti-óorhAT-pteAó A*p 
nnpTtAedóc nA SéTne é. Aóc *oo Erí bATmmpitAe t feTtti 

T1A COtAÓmeAC Af ATT Am gCeATttlA, Tf, peOCA "Óí A5 T)Ol 

*oá meADATt^ nó nÁ taattj, >oo riieAf fí ^u-p tj'peÁtvtA *oe 

ÓOTÍIATfaeAC 130 péTtl T1Á *OOn €TtA é Tf nTO-jl túTfce fm nÁ 

An clAT'óeAni t)íogAtUATf bAinue Af a t^itii if é cuftA 1 
íjpeT^Tt a gnótA. Aóc t)A cnniA 'óo, m ttAib beAnn ata 
f\Tg nÁ Af tJATntAíogATn Aige, mAn 'o'pÁ^ fé nAoi mateom 
pceAT) Tn' n*óACC tÁ a ^ÁTf. 

T).— Unr^Tm. "O'pÁ^ f é C|\uaoa aitast'o 'nA ^avó, AT^eAt) 
A -puATf fé te nngAf A^nf te tiAtLur t:oLa 'rjAinc Af nA 

fCtÁ'ÓAI'Óte bOÓUA. O A lÁn T>Á fAgAf Af A' fAOgAt, 

ctnfptTg nÁ trmt meAf At,\ *Óta nÁ ata *ónine 'ca, if mÁ 16 CujyAro be^sáti "oó t>ccaóu irueAó *oor ha boócAiti bA*ó 
■óóit Lcac Aft Uióc pÁipé^f ^titub iat> AitpeACA nA cine 

•OAOtirU\ 1AT). 

S. — •A'oiiungnn 50 tiírtnL An ceAfc a^ac 1 'ocaoí) tuóc 
iu\ bpátpédfi. 11í't pÁipéAtA 1 néitAmn nÁ ftnL T^eAtn 
Aifiite 'Á LeAniriAinu nó a 5 cuvoiugAt) teir. ílí pAgAirn 

lOCU Oftá *t\A tAOX) fAn, AÓU 'f^ ^* 1 ^1C pAgAini An LOÚC 

OjtCd, cóm Uu\t 1 néitunn ir fAgAnn ati rhtnncij\ gufi Leo 
é uvo péin neAju:tiigte lornpwgm aja a fogA rlige ir ní 

tll^AlX» COfUt) An UtUHttl Aft An ttttHnOft A ÓtHT)lg 1f A ÓAtitttng 

Leo 'tiA mboóUAineAóc. tlí 5^*0 > óAtn aoti ceAnn aca 
'AinmnitigA'ó, -cÁto fiA>o póftei teAX> AriiAiL. 
T). — Seo x>o tríot mnc, a ftteAfUALAitm if, a — ■ 
An Pf\eAfUAlAi > óe. — 5° t 1 ^' tnAit a^au, a *oume cóifu 
50 T>eirhm, if u-jttiAg nÁ CAfUA-jA *oo Leitém 50 mime otwi, 
cé nÁ ctn^im ptnnn T>en AigneAf auá a-[\ puttAL a^au. 

T). — TU t)AC An u-AigneAf. T)Á mbAt) peAt^ séAftctnfeAó 
cu 'o'féA'Ofi AitneAtn<Mnc a|\ mo óeAnnAigte CAVé 'n 
c-AigneAf nó An ceAn^A *oo LAtttuim. 

S. — -TlíotA rhóf\ t)o pof a tteiú Ai^e cun a 'úéAnArii AtnAó 
ca*o 1 An ceAn^A if t)UAL mnc a tAt)Aif\u. 

T). — 'éifu T)o £>éAL, a ttiAUA. T)An n*oóig, ni* miDAfU- 
fA 50 n-AitneogAt) ré cat) í An ceAn^A bAt* 'óuaL T)Arn 
a Laoaitu;. X)víX)a^z, Agtif 'oeifiim Afiíf , 50 n-AitneogAt) 
■peAtA nó beAn géAt^ 511 jut) í ceAn^A nA 5 Ae>01 ^5 e 1 f 
^nÁÚAige Liom a tAt>Ai^c. 

S. — 'C'onntif , AitAin ? An 54 x a oeiú 'nA póCA if a 
oeiú *oe fío-p A5 péACAinu ctAíT> (t:é niA-|A auá féigeA^óittf 
^S "PAife Af féittín An eAjU)AiLl pé tÁtAi|\) a "o^a^a^ 
a *óéAnAtn ArriAó ca*o í An ceAn^A if T)UAt nó if ^nÁtAó 
teAC A tAt)A1|AC ! TIÍOtA ÓtlAtA a teitéiT) "o'AigneAf fiAtn. 
O. — •^ob' otc é ^o gnó 'fnA CúnfUÁbtAi'óte. UÁ 
tínTóeAÓA 1 n-AgAi*ó ^aó n-Aom a tA^tunn jgAefttAinn nÁ 
ptnl 1 n-AgAi*ó nó 1 ^coAnnAigtit) nA nT)AOine r\Á lA^fiAnn 17 aóc X)éA\\lA. 'Sé if bun terp fin, a 'o'potin if ati $Ae*ólAirm 
a tAbAiju; Via ceAf\c CAitpii *oo CAfbAt a fCfiiobxyo aj\ 

UAIfUb ; CAICpif bAtAft *00 te-An^ATI A t>f\Ú§A*Ó 1 ^COITITie 

Ati cféAtiAif 1 T)uofAó t>o béiL aj\ uAijtib eite ; if Afíf , 
puf a cut^ oiac féin triAti a ctn^eAt) tiAn a beAft a% 
cnÁtfitditu;. UAmngeArm fo riA pttnc A^uf CAoUngeArm 
ax\ -pmei^ín 1 *ocfeo 50 'ou^Ann tírn > óeAÓA uitnceAlX 
LoSAtAib ha fút nÁ bei*ú 50 T>eo te UAbAipG pé troeAtiA 
A|\ Aigcib ptufieAo LeAttAtfinA SeÁin "Ótn^e. 

S. — T)o tA^fAf ó óiAirnb *oo féittín ah eAj\bAitt. t>A*ó 
ttiAit Ab' £iú 'óúirm UAtriAtt a c^iúeAtti a 5 ftriAOirieAtfi aj\ a 
rfió-jv-fititxAL 

*0. — >TZá tia lAéittíní fin A^uf neitib T)á fAgAf aj\ a' 
T>UAot> Atntnó *oem tuvpcittc-fe 50 téi^ . C'onnuf if -péiTn^ 
te HAon'ne VheAf 50 f\Aib An ceArm a tÁim^ 1 mí eAnMpe 
riAoi mitteoin *oe rhílxib Af -pAi*o, a gUiAifeAóu utró a' 
SCíitnrme rmtXeon tníte 'f^ 11 UAif\ A ' óttn^, if ceitpe 
tnitteoin ftige 9 x>^ é t:éin 'f d' g|\iAn ? UÁ cúnuAf 1 
•nXVnnÁlAib "UlAtt (*o'fiéiit ComAif tlí T1tiAtlAin) A^nf 1 
teAt)Aj\CAi*ó nÁc é, nÁ peACAÚAf f\iAtri ceAnn aca aóc te 
•Oftoo-ttiAfi éi£in .1. ctut ^íogAóCA tió bÁf ÁljtOfíOg. Tlí't 
fií — -Afro nÁ ífeAt — 'A^Airme, róttíotA ! te CAitteAtriAinu, 
aóc cá uítA A^Ainri if 50 'oeirimi pém rrí't tÁ ó truAtAtAf 
Aitne ui|\ti nÁ ptnt eA-pcAi-jtoeAf 'tnf a ctAirm if tnpce 
pé tAiArh aca 'Á ^éAHAfh A|\ a óéite. tlí tié fin aíi áic 50 
b-ptnt wriAf a' f céit agc TitiAif a tAbfAriri ^aó Aicme 'ca 
5nt\ *óóit teAC o|\tA 50 fitpiT)íf ati bfuon T)eitteATiAC 
potA 'cá 10T111CA a TD'porm í 'f^ !^^ ó btAtut), 

S. — 'TTlAtA AlDHbAltAC OogAíl tlUAt) teif a' pA^AtAU 5Uf 

44 'otiine bocc te T)ia Ab' eAt) é." 1f t)óit te tticu cÁinue 
a céite 1 n6ifinn ^titi 'OAome ia*o auá ceApAite a^ T)ia 
(tnotAt) 50 *oeo tei-p !) ctm ^é fonA-prhA^ a tAbAitAU ótm a 18 *0. — -Hi heA*ó t\Á T)á\\\\\\\j m\ cutT) t)e t>áttí|\itt. If t)óióige 

"ttjwo SUtUt) AiíltAi*ó a Oíonn a weAn^A 'ha teAfc-pUic 
áCA 'á tút). C'onntif bAt) ftóit LeAU 50 iribeAt) An pi-pinne 
A5 An cé 'tmttAipu pióe bliA*óAn ó fom " 50 rnbeA*ó 
•oéAiuvm Afl ivoUgte pém A^Ainn cóiti *oeitiinigCeAó if a 
tií 5|\iaíi A|t Aep " fonfi *óeme nA totiAtmA i 

S. — T)éA|A]:AiTiii ni -|\Ait3 Aon Cfúit Ai^e te n-A teitéiT) 
a Cincnn AtnAó. 'Oóahfat) aj\ An Arpce scóawia fAf aja 
topntng tucc nA 5 Ae>ó ^ 1ri1ie A V A ^ eit ^5 ueA^AfC tia 
nT)Aome 50 ^c-pei^eAt) -pufrhó^ CtAinne póDtA 5Uf\ t)'í 
ATI pifimne gtAn a tMot) x*Á nmnrmu aca. " Smn pém 
AiriÁm " An pojic if fo-ttnfceAnuA -pén T)UAice -peo. 

X). — -1f -ptnjvirce é rm mAf\ poftu a tuifcmc, acc if 
^eocAif iDéAnAtri *oÁ *óttéit> AbAif\ 50 >octii5;iinro-nA 50 
niAit cat> if toun teir, uá *OAome eite 'f if arhtAi'ó 

gÁlfpi'OÍf -pÚC 1 >OUAOt) AOn ÓUlAfA 'ÚAtDAI^C *00. t>UAlt 

ifueAó 1 fiopA if toi^5 ó "óíon 50 nn|\lÁ^ é, OAX) a geot>Aii\ 
Ann, An t>óiL LeAU ? $eo£>Ai-p eAfifUi'óe i^f aóca, 'niic-Ó. 
pA-p^tng *o'feAf\ a' nge cat> a t>AineAnn " tmn pém." 
PjAeA^ógAit) fé sn-jA cnttiA teif ; 50 mAif-pi^) f é 'noif 
iTiAt^ a iriAit\ fé j\iAiti. At)Ai|\ teif nÁ f\éi > óuigeAnn fAn T>o 
ceifc ; 50 "óptnt T)Aome *oe ^aó cnemeAtn if ^e ^aó 
cmeÁL A5 ctiji 50 T>tút te céite ctin a wiijt 'feAUAftigAt) ; 
50 tt-pwt fí CAOf^Aite 'niAC nAó tnó-ji ó "óAome, if é fm 
-oe bÁf]A ^An eifeAn A^-uf T>Aome t)A fAgAf a 'óíot nA 
n-eAfj\Ai > óe *óeinceAfi 'nA ^cí^ -pém. THÁ tAttjunn cú 
1 mt)éA|\tA teif CA^AfpAit) fé fAgAf éif ceAótA 'ótnc, aóc 
mo CfinAg ttióf tti mÁ tAú-jiAnn un 1 T>ceAn5A nA cí-pe 
teif . "CÁ'n fAitt ipACzA '^e o«[\u ; *oo t)einif peACAi!) 
niA-pt)tAó, if bAiteogAit) ConAtt if CogAn -pé *óém a' 

T)OfA1f 1f ClAt) 50 CtUAfA OftA A^ 5Á1'|M > Óe A^ élfUeAÓC 

teif a' ^cóifmgAt) CAt^AfpAi'ó fé 'oon jAe^it^eoi-p docu. 

S. — -Tlíof TtióiT)e 50 mb' féitnf 50 Ia^a^a'ó An 

5-Ae-óit^eoifi AnA-óneAfCA te -peAj\ a' UfiopA ! Tló 19 l)' -peiTHii "SttjiAb ArhtAi*o ciiAlAró peAft a' cfiop-á A5 Laoai-[ic 
t)é^iAtA te *oaoiiiio eite é, if Anr.fAn lompÁit ajv a' 
ngAe^Ldirm ctn^e pém ! 1f 1111111c a cmfveArm fo 
^eAfOAf as UAoine iiac ia*o Af\ 11 a 5 Ae> ° 1l 5 eo1 ^' tnói\- 
ttiófv 5^6*61 t^eoifí su-fiAb é a 115110 a oeit a 5 UAifueAl 
riA cífve. AbAi-fi 50 optnt pot-twine *oe fAgAf ah pfi auá 
AiTimiiigte ^AU-fA, ní'li*o fiA*o 50 Leif cóifi *oÁnA fAn. 
O Aitne '^Am-fA '^tif A^AU-fA aj\ peAi\Aio a cinfveArm 
móiAÁn iduai'ó oftA -péiri cnn eAtVfiAi*oe 11 a tiéifieArm a 

*OÍoU C1AOCA1T) f1AT> A 11 C-éATíAC A^ a' *OCAO0 AWIHC *0ei1 
*O0flAf, 1f 1DÁ 0Í011T1 A011 lfl1011~[ttl , 0AÍ A^ a' *OUAO0 1fUlg A 

teAfCtiigeATin ó Uicc a ^ceArmAigte if ott é cun a 
T>cif'eÁnuA if cun a ht>íoLua, nrá'f péi*oiit. 

T). — •t3tiAitiniíf AiTiAC a-[\ a' fiúm, a SeÁm. Oi 1111*0 
níofA úeAfbAifitA 'noif 11Á oi ati " gÁntAó CoitcÁHAC " 
c'féif a co*oa 'cAiceArh. 

S. — «1f *O1A0A1i A' peAfl T>0 feA11A-11Alt:eA1111A tu. Ca*o 

é'11 "Ofvoió-eiti^eAiA a ftiAif a' Jy^tAc CoiLeÁnAC ? 
T)eAi\DttiigeAnn fé hác fió-riiAit é 'o'^'P n-A ftige 'tiA 
T>CA;snArm ud *óo. 

X). — -teAf-iiiAC Ab' eA*ó é if 111 -|1aio ptnnti cojiAift a£ 
Á teA-p-iiiÁCAin a-ja a' opeAii rnbocu. T)o 010*0 tia LeAf- 
*oeAiioiióitiAeACA 'á fíoiA"toóctigA*ó te 11 -a mÁtAif, if 

ni1A11\ 1AíV[\A*Ó fí OftA AOTÍ 111 '*ÚéAriAlfl *00 DA^flAITrtf A1f\ 

a 081 1 Amnio. Tlí oío*ó ceA*o ceitúe nÁ conmAif Ai^e 

ACU *OOt 1f ATI 51IÓ '*ÓéA11Al1l, 1f fAJI A *OCélgeA*Ó fé 'óO'OtA'Ó 

*oo ciAotA*o A11 teAf-niÁúAiti 5fiÁirme mme Af\ teic if *oo 
fíneA*ó ctn^e 1 1 *oui\eo 'f 51111 *oóit teif 5 tin cahtica 
'fiÁm a oío*ó 'á fíneA*ó ctn^e. t)o Oí ah fCéAt Af ah 
Aifue fin Afi £eA*ú 1 Of at>, ati c-aúaiia *oeurmigteAC 11Á iuit> 
Aon eAifbA Aifi 'f ah 5Atirún bocc A5 *oéAiiAiri ati fcéit 
At)' peA-pn *oe. UfiÁtnónA *oe-f íia Cf\ÁttiónuAí *oo ofif 
Aj\ a' oporóne 'ge if T)tiOAiiir: : " T)ob' peAfi-p tiom 50 
mbeA*ó mo teicín tigte, mo cofA tngue if mé rni 00*0 tA*o." 20 Do "otioAV) if T)o •oeA'PSA'ó A^ An leAf-niÁtAif, if pé 
bojgA'ó fUAip fé (\oime pti, n! bfuaif ré a De-d^ nÁ a itió|a 
■oe Af pan ahiac. Ace " 111 ofouigeAnii T)ia ah piAn 1 
SOOfffrnttrOe»" if ■oob' é a Coit ^up có^a-ó v oi|\ coai^c 
ci\oicoaiiii }\\ CffofifttH'óeAéc í. An oiftce CAiLteAt) í 
T>ubAi*pu av> &<\}\Iaó : 

" CéAT) trio t At) te ílíg ha tlAOtfi, 
1f geA^ ó 'i\éi[A 50 iduí 'nocu, 
If 'pf lira a tMo'ó a 5 bA^Ai^u ha méif\e, 
C\n\\ rém irceAc tia séAntiA 'nocu." 

S. — -Aon gAot AitiÁni a rjí 'ca teif An AtAi-p, 'f if *oóCa 
511ft t>'éi5eAn *oon rjiiACAitt ua^a^Ca a 0111*0 x>en gnó 
'"óéAnAtfi Af fAn AmAó. Uá fé fVÁi'óue " nÁ reAUdif teAt 
11A iroAome c'onniif a rhAi-[\eAnn An LeAt eite," 'f if 
-píoji é. TluAifi a rjíonn t)ot£ T>inne ueAnn if piiifUfce 
teir b^eAgAiT) a úaVjai|\c ré teitéit) a' $Á|\tAig. t>'péroif\ 
50 ■ouwureA'o fé 'mAó 50 tnbeA'ó ati JjAftAé — ,r, ° & 
Leitéi*o — cóni mAit T>e tfiAC AtA^ if mÁtA|\ teif a' ué 
tux; a' ft^eAgAiT*, Atz rrí "óemeAnn fé An ^nó, £>í ro '^iir 
uá AtfitAro, 'r T b-AOgAlAó ^nft pA*OA £>eró. 5 Ari -A^t^f» 
ó 'cá CAtAni 11A riéi|\eAnn 'Á ceAnnAó ir J^* 01 ^ 111 ™ *°^ 
irmmeA*ú if tia rcoiteAnnA, agte *ÓÁ nt)éAnArh t>o 
fCtÁt)Ai > óto if rriAf fin *oóil3, t)AinrAf\ nA rACAittíní *oe 
fúiLiti nA reomíní if CAitriT) ha t>0T>Aig *OAome boóUA 
'fCAOiteA'ó tófirA " ^An triA5A > o ^An rhóvo." pú 'rhÁm 
zÁ beA^Án *oe te caVjaij\c ré nt>eAfiA '5Am ré tÁtAiji. 
UÁ T)Aome Ái-[ute a^ reircmc Uftéite lonnAinn (rnAj\ ir 
1AX) nA J^ 6 ^ 1 ^ 601 ^ 5° ^F^ccaoi An Locc o|\úa) nÁt\ 
tu^ATDAf pé tVDeAfiA ionnAinn jMAtn fomie feo. 1f mó|\ 
a' 'OOt A-p AgA1*Ó AZÁ T)éAnUA a^ n a gAe^it^eoif í te 21 beA^Án t>e bUA'óAnuAib %eA]\]\A. 1f beAj; a fAoiteogAt) 
pee bliAt>Am ó foin 50 tnbeAt) gAe-óitseoi^ — -A^tif 
fClÁbAi'óe aij\ fin — -'nA óotíidijtteAó connuAe. HI beAX) 
ro ArhtAit) uia^a rnbeAt) ^ut a cadai^c -oo-f nA f cLÁbAi'óte, 

ACC T>0 tUltXeAtMf é, A*ÓbA|\ b'lAT) ATI t>^eArn t>A ííj\- 

g^Áróóge 1 nOifunn iat>. t)A beA^ a' niAiceAf a ben: A.5 
to-|\5 gAe^lAmne fAn lotfcoit niA^A rnbeA'o é 'beic x>e 
cotiiACCA 'se-f 11 a CorhAi-pleoi^i feo An rfieAn^An a 'ótúit- 
ceAn^At rnojwoarnceALt ha fpAi^ini ir ^ati cíotió^ fiiAt) 
'tAbAifC AfCA no 511 p meon Leif tia 5 AU --éifieAnnAig f eo 
í (ati 5 Ae>01 ^5 e ) ^ 11 ^ ^t* corh-piAn Le ueAti^tAóA erte. 
Hí't Afh'pAf nÁ 511^ cnÁi^ce An rcéAt *oon nunncif\ a bi 
1 n-UACCA^ -[AiArh te n-Á-p ^ctmnne éifueAóu a ÚAbAi|\c 
'ha n'oeAj^-Ain'oeoin *oo gló|\ ha ng^efteAt. 

T).— 4U bi as fceAtlA-niA^At) fúc pém. Af Léigif 
Aon pÁipéA|\ te ^émeAnAige, nó An 'oaUa'ó púicíní 'cá 
'gAC 'á cti^ o-^c -pém ? 

S. — UÁ fitro 015m eite te T>éAnArii A^Am 1 n-éAgtriAif 
a t>eit A5 téigeAt) pÁipéA-|\. 1f Vnó jum nÁ bíonn fA 
pAmi-p a bíonn if ha pÁipéAtuib 'f if 'roó ftm 1 n-éAgtriAif 
nA -píjunne a bíonn lonnuA tn' f?ocAif\. 

T). — TH 5^*6 'ówc-re pífmne '-óéAnArii Af éiteAó. Acc 
50 bpói-^it) T)ia o|AAinn, cá bfeif T>en ftfwrme pé LÁCai^ 
lonncA. T)o bí ftn'óeAcÁn Ai^e-r nA Se&t\AX)ó\f\ — -uaj; 
tAeteAnCA An T>oniAin— -T)éAtvoAoin T)eAf5AbÁtA ctm 
fAiAgtACA tAt>^AC ftiAf A-p ceirceAnnA nA tilotfcoite, 
if gat> a 'oetneA^, An *oóiL LeAC ? X)o 'oemeA'ó, a rinc-Ó, 
cÁi-|voe cjn mbUA^An a tAbAijtc t)o ceifc ha 5^ 8> ó^mne. 
T)o t^mi5 ^mttiocÁm aja mo fúite ntiAi^ a conr.AC é. 
T)o bemn fÁfcA — ipé g^tiAim— *x>Á mbtiAi'ócí A|\ nA cífi- 
g-pÁ^tngteoi^í. Ace ca*o a ttnc ArriAc ? 1f *oeocAit\ 
*OAm é 'mnfinc 'f 1 f ^gocai^ t)tiic-fe é 'c^ei'oeAtfiAinc. 
An C|\Aoibín pém a tu^ ceifc ha cÁi^e pé n-A 5061^ . 
tTlo tíiÁóAitt if mo Cwmaí) nÁ cjúigp'ó 'f 1 f PAt)A *óúmn 22 péin if t)oti fCéAl fo 1 n-aite.Aric.Af a céiie ! ip T>eAf\btAC 
te iiu\|\ A'oeifteA'ó pe,Af ax\ óit é : 

11 1f loAiinÁn fí*óe 6 9 ZÁ f\iAifi im comnteAcx 
*Oo cui|\ fAti oiijce A]\ fu-fue me, 
11á-j\ leog T>Atri ctntrmeArii aj\ beAn nÁ a-ja ctomn 
1U A|\ ATIACflA1*6ltJ «An CfAogAtt feo." 

S. — -UéATiAm ifceAc 50 dg ófUA, a 'ÓormóA'ó. 
T). — If Ám tiotn tf ní nÁm Liom c. CéAnAtn ofiu. 
S. — •U'tt'om *óá btn'oéAL beo^Aó, a pift 015. 5° l^ 1 ^ 
niAit a^ac. SiT)é «An 'oiot. go t)eiifiin pém, a > ÓonncA > ó 
— -"oo ftÁmce ! — ■ > oo itieAfsdf ccacc ifceAó pAT) ó acc 50 
fAt>Af 1 gcÁf 'xnfA 'óÁ cotriAifite ceocA «fiAgAinn ifceAó 50 
uig cÁDAifvne nó nÁ jiAgAinn. Acc 1 nTHAitt ah tném 
acá ctoifce '5AH1, 111 't Aon t-A^nA litn^ifuéA^ aija. tf 
rnA^ feo 'ctiAit) a LÁn nÁc fmn 'tia ieitém feo i>'áic. 1f 
tiiójA a' teigeAf a-ja ceAfntngúe 'gtif a^ geAfiAncA 'óAome 
"-piút) ope if *oiú5 ope An bpAon fo if bewivo 50 téip 
50 rriAit póf " a beit aca. A dgeApiiA, An péiTnp gup 
beA-pc 'pAgÁit fAn lotfcoit xx> triinig An Ojuoibín ? 1f 
'oeocAi-p Liorn a cpei > oeArhAini; gnf'b eA*ó. Acc 'nA 'óiAit) 
fAn, ntiAip a ctnifmigirn Afi pléifte An T>Á bUA'óAn, 
n'feATJAp cat) if mAit *óAtri a fAt). 1f T)eocAip 'oúmn 
méifteACAf a cup W teit, 'f 1 f 'oeocAip t)úinn AtripÁn 
a' béit T>únuA ''óéAnAfh t>e. O Aon CfÁfArii ArhÁm a^aiti, 
511 p pémíp te coiiiAipteACAib nA ^ConnuAece eiceAó if 

•QIÚIXAT) tAÍ) AipC T)Ólb peAfUA. 

"O. — UÁ. A&z níop > óóicige put) a ftéAnpvó nA 
cotfiAipteoipí nÁ éipige béAt nA gctÁp Af An fcéAt. tlí 
•oóit tiom 50 bpmt Aon coitiacca ÁbAtCA Af é 'cup 
*o'pACAib optA cÁm a cu-p optA pém. Af tiiAite teif a' 
11 gAet) lAinn if te ctAnn nA n*OAOine mbocc a bí An 
pi^mn pén bpúnu 'Á óup aca o-ptA pém if aj\ 'úAome 23 eite. HtiAifi a Cipro pAX) An $Ae*ólAiíiri £é torn oájiCAi'óe 
fAn 1olrcoil ca*o if T>óicige *óóio a tiA*o nÁ " nntigeA-o 
rí pé rtiA-fi acá rí a^ imteACU te ciAncAi£>," .1. ríof 50 
•ocí An Áit íoóUAifi. Cun ha ptmrne 'mnrmu *otiiu, a 
SeÁm, if é mo £>AturhAiL pém 50 tiptnl rí qiÁigce pé 
tÁtAif. éirc teo fan tAtt. Cat> 'cá aji rmtiAL aca f 
5ac aoh ní T>eo-|iAnuA, 'tfiic-Ó. Ueig-jie Af a' *oufAen ; 
ueijj\e a\\ ^atí-ca^a ; ueig-jie pú 'tfiÁm 50 'ouí r-nA 
ceAnnuA-pAit) g^'ó^^cA 1 1 A ™ cloirp*o uú acu píofi- 
fceAjgÁn *oe teAn^Ain nA uí^e feo. A11 11101*0 a ctoirp'ó uú 
'Á tAtiAiju; th €Á pí córh cjuiAiLUgte te titnrce AtiAnn t\a 
lipe. 'OeAfipAro uú 50 tiptnt niúinueoi|n '^tif cimti|\í Afi 
a tAn-TnceAtL a T>'iAf\fAi*o í 'AitfteóóCAinu, acu T)eit\irn- 
fe teAC-fA 511^ A5 011115061 fieAóu téi acá a tÁn aca. 
Cá Aitne 'sAiri pém aj\ cum aca if cA 5Ae*DtAirni otAfUA 

'CA, ACC UÁ A ttHtte ACA 'f 1f AfhtAlt) 'uÁIT) f1A*0 A 

^'iamaai'ó í 'pogUimi ó feATTOAome 50 £>ptnt " cor aja ah 

tlAlg 1f COf A|\ A t>1U1AC " ACA. CAT> Ó 'tl 1TIA1 teAf A 

teitémí fin cun gAe'ólAinne *oo riunneAt) ? ílí fteAt). 
tT)Á fUinigeAim teo cfunnnuigA'ó 'ctitt aj\ bun iré ah 
béA^tA if UAitneAiiiAige teó 'lAtiAifu; ; ifé if -peÁ^ti 
a tm^A\\, 'f if Aif auá An 5tAot)AC a 5 5AC n-Aon ACC 
Ai^e'n cé 511^1 ctimA úaLL nó 'opur é. 

S.— »UeAf nA t)eo|AAó auá a$ éifige ic mcmn. Híof 
ctiAtA -póf |\iaiti A5 cÁmeAt) nA ceAn^An uti pé mAf acaoi 

pé lÁtAllA. 

t). — 'Ca' nÁ cÁmpinn í ? Há|a imi-jAigeAiD cteA^ cóni 
CAm te cteAf nA ttib ipiA fcoiteAnnAib An 111111*0 tii|\ti ? 
Cé 'A^roing a gtó-ji 1 t)UAot> An peitt a 'oemeA'ó tnfti ? 

HÍ0|\ CtlAlA 5t\l1A1111 Aft AtA1f\ 11Á niAljl^ A|A niÁtA1f\ 'nA tAOX). 

Hío-|i CAiceAt) p'té-Afi, níof f^^^* P-AttA if níof teonAt) 
•otnne "oe bAii-ji nA CAtAOife ^0 'oemeAt) Af nA 1HACA1I3 
téigmn. T)o ctiAtAi > óif cat> a iDemeAt) 1 mt)Aile 
tíhfcéAtA' Aniifi^ ptéi'óce ceifue nA UAtrhAn. XínbAftAf 24 le cútifcAblAiée gAti a Deit nó-géitteAiiiAit *oá gcom- 
pAfAití, acc pftOA^ a 'OógA'ó A^\ pige p^c. Cat) é'n 
Cfttiig a ptiAip ah p-|\íorh-f\úiiAij\e '^nf a nu\igifci|\í ah 
IUuvóahi piti ? X)o piiAifi : oonónUAróte belt At; 
ÁfTOt»§A*ó a 1150ÚA Cun ^AX> pel 11 'piiAfCAitr ó aitia iia 
■OAOiffe. AbAiji 5ti|v rn a tibtnge At) tmme no beijic *oe 
Xk\]\]\ r\A plémeÁtA, nÁ pint fé x>e fÁfArh Ai^e-r n-ó 
peifmeoifí cíopAib a beit LAigeA'otiigte '^tir a lÁn T)e-p 
ha CAln'iAinuí 'belt ceAnntngte 'triAC. ^éAó Afi An 
nitM-p^eLlAC, ca|\a nA béifieAnn (?), Aguf Af An ftpeAf 
1111*0 ati UigeAfnA AbAf'oín (if beAg a' u-A'ót)A^ 50 
nsuvópmn T>o ^An niAin^it 11Á cofnAp nÁ AbAjvoín a 
oeic Ai^e). 

S. — 'UÁ'n Áic feo bt\o<úAtAó. "CéAnAm aitiac 50 póit. 

T). — -Hi jiAgAimm nÁ 50 póii eite. Acc ótm teAnA- 
1ÍIAI11C Afi mo fCéAt, »00 ceifcig UotriÁf tlA T>orhnAitt 
peipife An t)i^^^tAó 1 *oUig nA peire 1 *ouaoo nA 
5Ae*ótAinne ifnA fCoiLeAnnAib rneÁ'úonACA. T)o 

coining An t)iti|iettAC Afi gdifU'oe if X)o tug pocAt bog 

1 n-AgAlt) An poCAlt CtUlAI'Ú *00< ÚomÁf. T)0 CUAlAfÓlf 

ueAóc tAf gÁi^e An cSAcronAig, if ca fé córh po|\ 
m*oiti if bí fé A011 tÁ ftiAtíi. Cé 50 bpeA^pAt) ah th-jifieLtAC 
A-n ^Aet>\,Amn a cufi A-p cóifi-fiAn te geAfirnÁinrp ^ó ^ e 
PfAmndf níoji *óein, A^uf AonctngeAnn An peAfi 1nro 
te 5AÓ a n*oeineAnn ré, aj\ An Aifce feo : " Smne SeÁn 
CAimbéAt." — - 

S. — -SeÁn CAm-béit. An T>iAbAt Ainm iHArh a puAift 
peAji if oifeArhnAige nÁ í, rriAfi ^An Aon AiiifAf if ptÁmÁf 
éitig teAt a n-AbfiAnn fé. 1f pAt) ó fiArh a geAttÁfi fiiAg- 
lA*oóijf\í t)úmn 50 jiiAgtóigp^e finn *o'f él í v &V Ti-^ifimí 
pém, if ntiAi^ éiUgmíT) oftA 'oéAnAtti *oe -péif n<* 
^eAttArhnA if ArhtAit) lomptngteAti cUiAf bo^Af óngAinn 
nó 5Ái|ie teArh a teo^Ainc -ptíinn An neomAC lomptngmít) 
Á^\ n-o-jAom teo. Hío|i imcig seAtiÁncA nA btiA^nA 'ntMfiró 25 Si*oé a 11 c-oi'oeAr auá -pACCA '^Ainn v o'á|\ n^eAfiÁnuA — - 
" curoigmi te-f nA niAglACA noitiifiAi-uce." CumigeAnn 
5An AttijUf, m.d|A nío^ *óóióige r*A TjorriAn é nÁ £;ur\ b'é 
•pém a ceAp iat> ir An rmlLeÁn a fviAn. 

T). — 'Aniú, a 13111 tie, cat) a bAinpvó 50 l3pA$Aiiníf-nA 
ionnAinn pém ctif irceAó An gnóúAi'óe ah £in Inm ? 
HA put ré níor 'OAonnACCAtfiLA 'típAT) nÁ man a tu^AimíT) 
CfievoeAtfiAinc *oo ? Cat* 'féA'O'FA'ó Ari "otnne bocc a 
*óéAriAtri acc ati CmiUAorp nieACAncA 'cun a^ ptJAit> tia 
cíf\e Via fAgAf A1T151L coínnteACCA cun rmn a cofAinc 

Af AlCVOÍb UÓ^ÁtACA ? 1f I11ftl f1T1 1f feÁnjl A *ÓÍOt í 
YCAOlteA'O A1T1AC. 1f tHtttl nÁ pint cwuirn pocAit ntlAltt 

a CeAfCtngeAtin uaiúi firm a feotAt) An Án teAr. éirc 
téi as cun ríor Af CAt) bAt) ceAnc Tjúmn a *óéAnAtft te 
n-Án rnbotÁnAib. 1p ctnriA ceocA fAttA ctoice, pAttA 
fCAitce tió pAttA peiT>ín auá *óá n^éAtiAtri, ótvotngeAnn 
rí *óínnn iat> a néAbA'ó ArmAf ir fmneogA mójAA fAifvpiosA 
^toine 'cun lonncA in iatj> fAn a coitneÁ'o An 'oiAn-teAtA'ú 
'•01 ft tó ir T>'oit>óe. " CotógAi'ó An gAot rmn," AT>eif rí, 
44 1 T>Cjieo if 50 nibeirnvo córh t^gi™ te CApAtt nÁir if córii 
nAtfiAn te T>Atfi." 

S.-—A' -oun^Ann An £eAn 1nro Aon AinseAt} T>o-r nA 
•OAome boóUA cun nA n-AtAfintngte fin *oo cun^ An a 
TCigte ? 1r t>óca nAc ^Át) *ÓAm 'fiAft^ige 50 m>emeAnn. 
"O.— T)Á 'octigA'ó ^0 geobAi'oíf ^nó t)e, acc if beA^ a' 
bAogAt 50 ^orAfjAfv-pAit). Ó^ti igeAnn An CtínuAoir *oo 
•óAome *OAonnACCArhlA tÁrh con^AnuA 'tAbAinc t>ói"b 
if 50 n-oitpit) fí péin 1 n^Aó a bptnt -[\iACCAnAC cnn a 
CAitce iat>. O fé ínnrigte *oe *óó if *oe tní T)1 -pém if 
*oo ^Aome nÁc í 50 bpnit rtiAf te uní mitteóm Ain5i*o 
\& t)íot r*A mb|\eif a^ mtnnuij\ nA tiéif eAtin ^ac btiA*óAin. 
ÍTIÁ mntpreAn, 'r^ Ari c-otoeAf a tu^CAfi *otíinn : 4< 1f 
untiAg tiom biif 5CÁr, acc ir ceAnArhlA bei*6 fib An An 26 nt>Li$e beAgAn ^'puUv^." AbAftCAft ah men) fin fA\\ 
A nil)íoiiii fé "o'tiAlTi 45411111 a \\á*ó ^uji ceA^r Aipoc a 
WA11A111 A]\ CU1T> x>e cun CUAnCA 11A cí|\e 'o'feAbA-pugA'ó, 
etui cigte flÁmceAiritA ''óéAnArii t>o Uicc ^AtAif if 
bjieoit>GeAéC4 if cun bx? > OAií> if Iíotiua *oo óeAnnAó tk> 

tAfCA1|\Í ACÁ A<$ ItnÚeACC 'riA fLAOTíAlb CA-fl mt)1|V. 

S. — »1f cinrinn tiorn 50 mbío'ó LeAgA, *ooccúit\í A^iif 
tXAome éipeACCArhlA eite btiA'óAnuA ó fow, ó tfiAmeAn 

50 tlOI^Óe Y ° ÍÍOgA|\ tAe 50 tÁ A t)'lAt\|Vá1 , Ó A > ÓéA11Altl 

AiHAC cax> 1)a btm te tiAeió cemne (^aIa^ ha n-Aeb), 
neAnmieAbAi|A Agtif eA^AncAóu. T)o bíot) a bAfiArhAit 

pélíl A5 5AC 11-A011 ACA 'f 1f AtlTIAfh A "010*0 A0T1 oei|\C 

aca a\\ ah Ai^ne ^céA'otiA. T)o ctij5 tmme t)en Aicrne 

50 ÍIÁIfllte OA^AttlAlt A£Uf fOtAOIt) tél .1. 50 fAOA'OAlt 

•OAOine AcrhtnnneACA meAnmnACA ftÁmceAtfitA tia T>tntce 
as itnceACC tAfi fiite 'riA fCAotAib fé rriAn a tA^Ann tia 
^fiume, tf *oá ti>Á|V|\, 50 |\Aib 5AÓ *o^eArn t>Á fVAib Ag 
ceAóc 'tiA n'oiAit) a$ t>ot, ní bAttiÁm "1 mine 'f 1 
nibf\éAgAige " acc 1 lAigeAóc 'f 1 bpAinneACC 1 ^co^p, 
1 n-Aigne, 'f 1 n-éijutn. Sin 1 ah bAtutíiAit 50 *ouAbAf fAinn- 
fe An cojut) tn|\ti. Atro-cíor, T^oc-tigte '^tif T>fioc- 
eiti^eAfv nA noroeAfAt bí 'Á 'orAbAifAU t)on mhtntiuifi a 
bí A5 meAttngAt) a^ a' gctrniA fAn. lon^nAt) 'f aLLcacc 
acá aj\ a' bpeA^ 1ni*o 'f ajv a' mt)AincigeAnnAin (mA|\ 
't) eA*ó) CAt) 'imág 1 n-Ao' co|\ Af tfmmcifi a puAifi A11 
Ainm a ptiAi^eA^A^ Ainrpn ha ngéAnnA pAt>Aine if 50 
ceAnn a bpAt) 'nA 'óiAit). 

T). — ■5^CAi > oíf bog peAfTíA fmn. UÁ peAfi Áf 

teigcAfCA Af -pAgÁit 1 nT>ei|te nA *oáía. UÁ I1A111 Ua 
t>iAiAin perp^e A5 nnceAóu A|t -piiAiT) x\a t)tncóe if bó^t) 
fotA a 11 Áit) aja a ^om Aige. Tlí't t)AC pén n^tAém nÁ 
puit aj\ a óIú'oac if ní't Áic fA jAÍogAóc nÁ bimi|\eAnn 
fé cttnóe aij\. Hí xx\a^ bA gnÁt teif nA ^ASAmoÁlAVóte 
eite a mbó^*o a foctuig-A'ó a foc|MngeAnn liAm a t)ó|vo. 27 tlí neA*o 50 T>eiftiiti. 5> 0i|\ Aefi if caíaiti Afi fcÁicfe 
funAfCAniAiL a ceAfictngeAnn fé é, if t)Á rnbeAt) ré A5 
CArA*o An bAfijtAig 50 X.Á pitib a' CLeiue t>o casfa'o a gob 
A|i teofiAinn ei^in T3Á iot*OAÚAiiriAiD. 6< 1f lon^ATiCAige 
*oe bo-jro 50 móf é reo," AT>eif\ fé, " nÁ ah tAtnpA ú*o 
a bí a 5 AtAtrom, mA-|i ní bfAgA'ó Aon'ne Aon ní x>e bÁf\j\ 
ah tAmpA acc An cé 50 ^AmeogAt) fé 'nA feitb. 11í niA|\ 
fin *oo fo, if me pém ah > OftAoi > óeA > oói|\ if ní't A$;A-m acc 
ftriém A|v a' rttiAg nuAif\ a bAiteogAro fiAt) 'nA timceAtt 
ip niiAi^ a geobAiT) fiAt) teigeAf a|\ a gceAfntngte. T)o 
CAitteAf a tÁn ftonne reo," A*oei^ fé, " x>e bÁfft 
m'AmATJÁnuAtntACCA pém .1. a 5 cúmníb rfiAmeAnnA 
'r 1 bptunneogAib cigób óf^A t>o ctn^inn 'nA feAfAtfi 
é. Acc UAgAnn ciaIX te bAoif ir ciaLL ceAnnAigte 'oórii- 

fA 'f eA> Ó í- ^* ™Alt A' fCÓAt ^'Olfe 1f TD'feAfAnCAf 

p3t>tA An tÁ '^ti5A > ó rmre, A'úbAfi x>o beAt) boccÁnAib 
nA cífie tnte gAn j\At)At\c 'pAgÁit 50 b|\ÁtAó a\\ rcénfi 
Ain5tit)e 11A rmA-pAt-rhnÁ AbAtvoín niAfA rnbeAt) ah 
LeAgAiD 'cÁ 'ei pém if a 5 uArptib nA cíj\e tiom. " péAó," 
AX)eitA fí, " triAfi a goitim te 50 1 if triAfi a gÁi^nn te 
^ÁijAe tia nUAome mbocc." " péAó," ATíeifi nA cigeA-[\nAi > óe 
CAtniAn, " rriA-p a triolAtriAif Á^ reAtbACAircí (geAtt 
teif A|t Arii^Án) 1 gCofiCAig, niófwhófi te co|\p bÁi*oeArii- 
Iacca *oon feAft ÁUnnn iú*o ViAtn "Ua t)f\iAin. Ctin ha 
pífnnne 'innfinu," A^oei^it) fiAT), " nío^ ceApAiriAi|A ^tifA 
niAfv uiAite tmn a bí ré, aóc if foitéif T)o óác 50 fVAib 
éA5Cóit\ AgAmn 'Á ctifi ai^, A^bA^ 111't poCAt a tAbjunn 
fé nÁ péACAinc X)Á t)Cti5Ann fé nÁ UAbA|\pÁ ipé n*oeA^A 
geAn 'onmn lonncA. ' b'pémi^,' A'oeifv fé, c 511^ 
*óóit teif a' fttiAg 511^ fCAoúAi^eAcc nó fAiméif An 
u-AigneAf fo ? Acc cá b^AgAmíf mcteAóc 1 bptAOfC 
nó éipeAóc 1 gctoigeAnn cnn ceifceAnnA Anti^émuigce 

nA t\ÍOgACCA fO t>0 tÁtA*Ó Af A Óélte Y AV[ Cf jUCAf a cii^ 

A|\ a' gCApAtt gcói-jA ? S^AtA^ nA bAin^eife 'cá cnftA,' " 28 '■oeifl x$> ' t)\j,\Lac ^\-|\ ha c-|\í jiÍo&aócaiIS Le fAO^-oeAT) 
6if\eAnnAÓ if le cL&oriCdCc SACfon&ó.' " 

S.— O |í&ó 'ca 1 n-AgAit) v;aó ceifce 6tH|tueA|\ oj\tA 
1 b^etp ha SACfon pé Iácai«h .1. " p\n lo tiAirnfif\. n An 
Attnfif a CAttajifAfo fcéAlA TDúmne teif ceocA 'fé 1iaiti 
Ua t)fiAin 11 ó SeÁn 'ac RéAtnomn acá A]g mnrmc nA 
Pfmine 1 TiUAob v\a cÁnAigeAóCA auá 'a cu^ ofumn Anorp. 
X)e^ tiAtn ^ti |\ b'f eÁf-p ^n cÁm a cup a^ eA^^X) lAfACUA 
if T>ei-fv SeÁn 5tif tt'feAtifi pi5inn a' gtome 'ótifi Afi tnrce 
beAtA, a]\ Lionncdi't) (T>tit3 A^tif tuiAt>) 'f Af\ fógAtUAifíb 
eite. 11 í ÁijUgeAnn fé An cobAC 1 h-ao' cof\, niAfi if 
pémi^ teif nA mójv-rhAitib feo >ooL fAn IotjaiL rió 50 cíf 
015111 lAfAóUA eite if tón 'o'fíLtuíníb if De CAifCÍníb a 
tAX)AM(^c teo Af beA^Án i oíotAi > oeACCA. HéAnAtn a bAtte 
'norp, a 'ÓonnóA'o, if 50 n-eitugit) a tiót/vp te ^ac 11-Aon. 

T).— 5° tin^^F^ 1 * ^ 1 ^ Cu» A SeÁm gttÁt)riiAift. AT1 UIIÍOIÍUVÓ tA. 

(A5 ueAn^triÁit An a óéile 'tnbÁineAó) : 

T).— THibiungrp 111*06 511^ úeAfCtng ón rnt>f\iAnAC Cifce 
ÓAcronA *o\AitUon-A*ó te oÁm a-[a eA^fUib lAfAóCA, 'r ah 
cift reo 'fÁ^Ainc A5 TríoL nA reAnA-óAme. 'Sé " btiAil 
fA cóm é if feAÓAin ^a ceAnn é." T)Á n > OAoinreogpi > óe 
céi 'gtif riúCAine CAt) a 'QéAn^A'ó tiA T>Aome boóCA ? 
tlí'L bAinne <\Á bteACCAr a 5 T>Aoine boóUA r\A ^QAt^At 
lf t>á bÁritt CAitp*ó riAT) ^n uéi t>o ceAnnAó. TlÁn 
b'pufA 50 tnófi An cÁm a cn^ A«p fógAtCAiríb nA 
n*OAome fAi'óbif e nÁ Af\ An eA|if a 'cá píof-fviAcrAnAó ? 

S. — 'T)o b'frtifA 50 móf\. "CÁ "OAome 50 pttíi|VfeAC a^ 
a' fAogAt nA-|\ ót gAt cobAC if nÁ^ *óití5 gtome -pinfgí 
^MAin nÁ ní tngA 11Á b^Aitit) fiA*o a eAfnAni. Tlí't Aon'ne 29 A|\ a' fAogAt a rhAijipro ^An uéi nó bAirme. 1f t>on ué 
ótAnn ah ^tnf^i if pufA An uéi 'ceAnnAO if ni tt^AiteAnn 
fé cftnme ha cÁme peocA a^ céi nó Afl DiocÁiLLe a 
CtiifpeA^ i. 

T). — '5° T 101 ^ ^ 1 ^ 1 ^ A^et)' ttiAifim, a áeÁm ! Cat> é An 
fCéAt as An -pctÁt)Aróe oibfigeAnn Af tA^-pÁ'ó ? TTIÁ 
óAiteAnn fé cofióm fA UfeAóoíiAtn Af\ úotoAC 'f a^ tng 
An món é An peA^|Uft)Á|Afi ? flí cUtoógA'ó An peA^AfbÁ|\|\ 

A ttAltX t>eAÚA 't)i:OÓA1[\ A ÓtH|\p A COÚAt)Áll. TTIÁ 

|\ÁmigeAnn teif toeAn Agtif ctAnn a beit Ai^e — -puT) 
5U|\ mmicí linonn nÁ nÁ bíonn — -cad a 'óéAn-pAi'ó fé ? 
'OéAn-pAi'o fé belt 50 tiAmDeif . 

S. — -'ConÁc fAn Aif -pém if A«p a teitéit) eiie CAiteAnn 
a 501*1*0 Aif5i*o aj\ An loniAT) *oe ! 1f ctmiA ceoCA fAiftbi-p 
nó 'OAi'útnf 1AT) ní 'óemeAnn An lorriAT) T>e feif\tMf — do 
go up 11Á *o'AnAm. T)o b'é An juit> bAt) óó-ju *oo ^ac n-Aon 
aca ''óéAnAtn nÁ, nuAif\ a ctn-peAt) An u-ÁfVougA > ó oftA, 
éi|\ige béAt nA ^ctÁfv Af fvn-pgi 'f A f tobAC. Híof 
*oemeA > OAjS acu if ArhtAi*o 'rhéAmng a nt>úiL lonnuA 
ntiAijv a *OAoitvpigeA*ó ojitA ia*o. Smé reAnA-teifC An 
éij\eAnnAig. Ctnf 1 ^comne Aon ní 'tAbAifvc *oo if 
éi-j\eogAi*ó eiueAtlAó t>o ; aóc bí a^ fínfeAni Aon ní 

At^ 1f ní tAÚAfpAlt) fé CO]U*Ó Atl CfttMni A1f . 

X>. — -1f mAit a' corhAijVleAC a-ja *oo béAt tn. IYIajaa 
n-ói1xí -pnif^í if mAfiA n*oóig€í uobAC cá U]?Aigp*óe An 
u-Aif^eAt) ótm CAbiAó t>e ^OnbftÁnnigte *oo cufi a-ja 
pott ? CÁ bpAigp'óe Aifv^eAD cnn cofóm gtéi^eAt fA 
CfeACCniAm a tAbAi^c *oo feAn-*OAoine nA -píogACUA ? 
leo^Ann An 5 e<A f r,1 ^ ríA ^ A1 ^ P^ lri A beiC " T)ÁfAó 
DótÁfAó 50 Leof," aóu ca 4t f ml te bjveit " Ai^e A|V nóf 
An óeAffv^OAig. Cax> aij\ 50 t>puit fé a^ pAi|\e, An 
*oóit teAU ? "CÁ, a bnACAilt, ftnt Ai^e t)-|\eit A5 mío5A|\nAig 
nó 'nA ftiAn a\k ÓACfonA. Tlí ^éAnpAt) fé An gnó t>o 
f éitteÁnAib a geAHfiiVo cttn Aitgiof|\A nA niA{U x>Á tom^eAf 30 put AtitiAf Aige ofiAinn A|t nóf pf ha 5e.Al.Aige.. 1li 
torn biifcige r\Á etui ceAfA t>o feAtMt) 'iuiA.f óugAirm 
auá fé as CAiiiA-feotcóifeAcc Af Á|\ 5C101111. TH tieAft 
50 T>eiiiun, 11Á ótm a tieit a 5 T:Aif\e A-p iiió-[\-ttéirn tia 
féAttAit 5 ) eAiU)ALU\óA. "CÁ a ttiaIai^u 'o'éifmn 50 téi^ 

Aije lf 'fl él^A111l í T1Á at *oe ftlOSÁtlAl'Ó ptéAfCtA T)0 

fCAOite^'o AtitiAf cugAirm tnÁ óAmAimro ati 'ocacaó Aifi. 
T)o n'iA|\ bin geA'ó CúótitAirm tia tiéAntAite 1>a tÁm^e 
'^iif t>A trieAntrmAige te neAfc ati u-jaóai|\ t>o óAiteA^ 
f é Af a ciurm ufuttJAit. tlí gÁt) t)Am a ftÁt) 50 rnAftfniigeAt) 
fé t)Aoine teif ati tnjiLrp scéAWiA, triAf\ if pufA tmine 
'niA*|At)A > ó nÁ éAn. TVféA^pAt) A11 Cfurm upnt)Ait a 
niAftDAt) acc T>tiin e teif ati c-aoti tifiCA^, acu *oo if)Afi£>óCA > ó 
•ptio^Án ptéAfCÚA fttiAg 'OAome. T)o 'úé'AripA'ó fé 
bto^UfUCA *oe cAifteÁriAit) if xye pó-|\UAit) T)Á 'óAin^ne, 
córii mAit te 'OAoine 'rhAftiAt). T)Á tnrjeA'ó aoti liii-Aft 

50 tD'pAgAI'OÍf ATI tÁtfl UACCAIfl A|\ SACfOTIA CAT) A 

ftéAn^Aitníf-nA ? T)o "óéAn-pAimíf a tjerc 50 tiAirmeif , 
a ifiic-Ó. A-p ah AiDftAfx fAn níojt óeAtu; T>íiirm ah beA^Án 
a 'óíolAitTim a rriAOit)eAfh Af Át^ 5CofA.ncói|\ if a-ja Áf 

5CATU ! 

S. — '"CÁ fiot ^éAnuA '^ac T>ern ceArm A5 éifueAóu teu 
ciiit> pAHíiAi'óeACUA. toot^Án béic gti-jAAb Airitn *oo 
tolAUCtipotvo, SACfOTiAó uinnui'óe, *oo cti^ ati rnéro fiti 
ceA^Aif c Tmiu. 1f lonATin t)tAUCtiT:otvo te btA > OATUtAi > úe 
if uá ^Aot rhót^ 50 Leo-fi. féi*oue Ai^e-feAn te utu nó 

CeAtA1|\ T>e tJUA'ÓAr.UAIÚ. TIÁÓ t)AOt A^tlf T1AÓ C^Aelt 

acá tia SACforiAig cun 'teo^Air.u *oo-f riA 5eA|imAiiACAit) 
éijtige 'n-Aifi'oe 0|\tA ? Tlí't pocAt •o'Ájt La£>ai|\ tDtAUCtipofo 
11Á tíne 'o'Áf fCj\íti> fé nÁ ptnt -pÁfuigce A£ ceAnnAit) 

UlljAATO ÓACfOHA. gA11 AITIjUf Utl^AIT) flAT) A|\t)-lflOtá*Ó 

-ÓO 1 TDCAOt) A tíf-gtAÁ-ÓtAÓC 1f A 'ÓÍO^AIf, AÓC A|\ A11 Attt 
^C6AT)riA 'OeiflT) pA/O gt1|\ GA^tA 5ATI At)t)A1A AUÁ A1|A. 31 UÁ lon^Aib Aei|\ if rriAfA aj; SACfonA córh niAit ir cÁ a£ 
An ngeAfniÁm if T>Aome cóni coitteAnAó At\ iat> a 
bóTVOAt) V At\ ttioit) lonnuA, ATíeiTUt) fiAt>. An *oóit te 
bAon'ne 50 5Ciíi|\p > oíf a ^cUiArA Via 500*01^*0 at\ 
rrminuij\ ÓAeponA x>Á mbA^ *óóit teo 50 rnbeiTnr 1 

^COnUAUAItVC ? tlí pATíA Ó mibA1f\U Afqt11Cn ^O f\Alb 

a Leitéit) feo *oe corhtucu 1 rnbAorp ha tiói^e 'f a 
teitéit) fitVo 'oe cotíiUicc a 5 pAgÁit a bpiACAt — -tMfteAo 
mA^ X)Á mbAt) nAOi > óeAnÁin uxT) — -if iat) inte 50 íóita " 1 
bpinfiTm cun fitíL)Ait." Acu aituú, ca*o é fin niAf 

pÓ^AIfXU AtA ATI SCtÁfV fATI ÚAtl ? t)Áf ATI TAÍOg ! 1tVOU1 

An Aome, 'f if mime a cuaLa gtiji b'é " bÁf Aome, 
cíoiDtACAn Sa CAitAn, if guróe T)otrmAig " An bÁr if peÁft\ 

A pTA1f T)tl1Tie t\1ATT1. T)0 b'é ATI |\í t)A CATUtMniLA T)'él|\0 

é T>'Át\ ftim A|\ a' sCoTtóin te-f tia ciAnuAib. 

T). — •Uío'ótACAn SAtAi^n if mAf -pm >oóib. ílí 
tio^tACogpAf A11 fí 50 ceAnn coi'ócír ó 'ntmi 'f if 
co|\óiica ah fCéAt pé'n Atn 50 nibeit) fé 'á* cuu ríor fAn 
uAig 50 mbeit) péittín Ati eAt\t)Aitt te peifcmc A-p a' 
rpéi-f\, mÁ'f eremite *óúinn ca*o A*oei|\ f\érgeA > oóit\í '^n-p 
tncc pÁipéA-(\. T)u bAf€ An 1Á eite teAU nÁ peACAtAf 
" iiéAtc mon^Aó," md^ a utigcí aií\, acc te n^oc-tuA^ 
éi^m. T^oc-cuAti *oo SAcronA *oo b' eA*ó a T>ceAcc An 
btiA^Ain reo, niA«f\ ní't Aon ní ir T>eAt\btAige nÁ ^n|\ b'iAt) 
bA bun te bÁr An ttí°$- 5° "oeifíim péin, ní bAon ^eire 
t)o J n "ootfiAn rhó-p a bÁf. T)Yéit\ r\A n-otttntngte auá 
t>éAnCA A5 nÁifitinAib pé tÁtAif\ 1 ^cóita C05A113 *oo 
^ífceogAi^íf a céite 1 n^eA^tucu AimfiT\e x>Á mbeAt) 
fé *oe nrí-Át) 50 'océigiiDíf 'tia bnn. T1íoí\ teAf^Dtng Á^ 
nÁ éi|\LeAC ón feACcrhAi!) néA'úmonn, 'f if 'ha tAOb fo 
if mó bf\Aiú-pAtA Aminó é. go tduu^aii^ T)ia mó-p cotu'ó 
a fAoúAitv 130 Uióc fíotcÁnA An 'oorriAin, 32 v\n ce.AtoAiíuvO cotimAt). 

(A'5 roAiiv;,MnÁil. a\\ a óéile 1 j^ce-Arm a' óoi'ócíf) : 
S. — 'If *oóóa, a 'ÓonncA'ó, nÁ ^eACAtAif Leitém An 
ófltiniTii£te 'cá 1 tunn'OAin ó túif a' ixmiAin. Uá f\í ^aó 
nÁipínn Ann aóc fú beiteAj\AibnA tlúife. UÁpfionnfAróe 
50 pttíiHf&AC Ann AStif <ce^óUAif\i*óe ó nÁipúnAib ^An 
iugte. Onóif\ a tiofÁmu *oon fíg 'cá imtigte Af ftige 
tia píjtirme tk> fpjmic ^aó mime 'ca ceAóu 50 túnn'OAin 
útm ha foótui'oe. T)o toiteogAmn péin tem béAl, a 
óimeÁT) ó'n bpfinne S^ 111 A V^ V& tÁtAif\, aóc ní toiteo- 
gAmn te ueAóCAi'fU'óe ''úot ó éifmn Anonn ctm r\A f ocjVAroe. 
*Oo b'An-ptniUfce *óo ^ocaL triAit a fÁt) nó seAttArhAinc 
a tAt)Ai^c T>'éit\eAnriACAiú — -1 ^co^Af nó 1 n^nt Ájvo 
— Ati LÁ bí fé Aj; gtdCAt) riA co|\óineAó 50 rnbeA*ó fé Via 
óAtu *óóib nó 50 mbeAt) bÁit) Ai^e teo. 1n' 1-neA'o fAn 
if AtritAit) 'T>ubAifC fé 5tij\ paca *oe pÁ^ÁnACAib Ab' eA*ó 
putrniofA rntnncif\e Ati oiteÁm feo 'guf Vuóc a scótfiófieroitíi. 
Acc níojA b'e pém a cum An AbAif\c if vá bÁ-ji|\ fCAOitf eA*o 
tofm é. 

T). — tlí tiAon rhAiteAf *ouiu-fe nÁ Dórh-fA ca*o A*oéA^- 
pAnníXí 'nA tAob, ní't ftAU -ptnéi|\tice fA óACAif\ nÁf\ 
ceArmvngeA'ó niAf cóifiAfVCd córhbfóm. ílí't ^iobAt 
éA'OAig 'ótnb — pé Áic a 'oeineA'ó é — nÁ -ptnt ceAnntngte 
a-ja An Aifoe ^céA'onA. Acu ní nAon tfiAiteAf t>o *óume 
teAnAniAinc A«p a' ^ceifc feo, 'oo geobAimíf A*óbAf\ 
CAinue 50 ceAnn -pÁite 'íia tAob A^tíf ní X)eA*ó fé 
c-[\íoóntngte An uAifi fm Leif. Uá Aon ní 'tfiÁm AnA- 
foitéif 50 nÁifUte, .1. nÁ beró CAfbA'ó figce o|\Ainn. 
péAó An T)út^Aóc te n-A^ iéigeAi!) pó^A^tAí ot'óneAóuá 
Ati trí°S ntíAit). T)Á n^tiróeAt) nA téigteoifí óórfi 
*oútfAóUAó A*p fon a n-AnAttiA -pém if gtn'óeA^AiA Ctm 
*Oé (céAT) matAi!) tei-p) fAogAt ipAX)A fonAftriAf a tAbAifC 
T>on óni^eA-mAt) Seoiffe bAt) 'óiA'^ui'óte nA T>AOine iat>. 33 •' v\p rfiAite teif pém a "OeirieAnn ati cac cj\ónáTi " 
A'oei^teA^. A^ riiAite teo pern acato fiAT) fo teif a*; 
bofttvvo te nómóf if te "OitifeACC tx>ti jug. *Oá scaiUxí 

Ce-ATITl ACA ^AC AOT1 btlA*OA1Tl TK> £>eA*0 ATI TUOCC CéATmA 

optA a$ urhtugA'o 50 CdlAtfi 'oon ftfog'OAriiTiA. 

S. — TV T^eACAtAf féittín An eA^t)Aitt ttia^ a pó5|\tn§eA*ó 
T>úirm. TVfélfl 'oeATfiTUitTi if AriitAi'o Oui|\ fé éictiopf 
Ap "OAOine if móí.v-Tfióf A|\ f\éi$eA*oóit\í. x\cc if t>óóa stirVb 
AtiitAit) teis riA cóiTUieACA ^uf tia fptATincAóA é, ttiajv 

T30 tt15AT)A|\ VÁTl-CfeACCtflAin A5 fOlUf1tlgA*Ó Y A5 T)^f\- 

tÁrhAó ó SionAinn 50 tit:e. Hó b'féi , oi|\, pé niAjt 
" tmUtngeA*o ati geAlAó te stU-o " "° " DeAT1 ^^ a' 
gteArmA," 511^ AriitAi'o óút fé óuti ■oeitu'ó ttiaia otióija *oo 
jvíg SeoiTif e l ^Á iroemeA'ó, if 50 'ocó^a'ó fé tia tuAT^ 

TTlAlteAfA é, t)A*Ó CÓ1f\ 50 TTlbO^pAt) fé ATI C-ATT1A T>e 
tíltHTlClfl T1A néltAeATlTl. 

X). — " 1f rnó-|i Af a sciHTtinigeATiTi ati cé bíonn *oíoniAOin ,f 
ATjei-pteA^, Y 1 f f iri é ^ 11 ctmfmeArii if Aice 'ctiAtA 'Á 
'óéATiArii as Aon'rie te pa*oa. Hi tié Tlí tia nX)úl a cuifi 
ctm T>eif\i , o é ? Ó, 111 né, aóu te 5114*0 *oo -píg Seoijife 
*o'£ottiig fé é T:éiti ! Uá "OAOiTie aj\ t:uai*o tia ti1íif\óipe 

T1Á CAbAt^At) COfWVÓ ATI Cf AtAÓA1|\ ACÁ Af\ 00T1T1A1O A mbftÓSA 

A|\ Aon túg, if *oá mbeA'ó fé x>e riiWo otu: 50 ^ctoifpeA'ó 
twine 'ca as tU*° ^ CAince fin tu >oo CAiteA'ó fé 
ptéAfCÁti teAC a ouiT^peAt) 'oo co^p a^ peA'ouigeAt fAn 
Ae|\ if c'AriATn A|\ toij\5 ati |\éittín. tlí móme 5U|\ 
b'freA^A "ótnc imit) 'imteooAt) ot\c ttiat^ *o.d b^AgtÁ 5|\eim 
at^ eA|\bAtt íió A|\ rhuiTis ait^, ttíota *óóiCi > oe f^éAfoeTi^ 
50 "ocó^pAi!) -pé Afi neArh tu ! 

S. — 'tAbTVcvnn T>Aome Af tiAi[\ib ati T^ífinTie glAn ^ati 
óoinne teo -pern. 'Sa C|\eo ^a tAbTVA-nn cufA A|t tfiéi|\- 

teAÓAlb TIA "h1Út\Ó1pe Y ^í^ A TTSTIÍOTÍlATVfcA T1Í *0éA|\pAinT1 

n-á 50 upuit teA^At) móf\ a^ac teo. Zá f«a A5Atn-fA 
DÁf Y^S^ 1 ^ W ™° teAbAi*ó if m'AitiMge ^éATiAtti te *Oia 
te coa A tfiOf-Jfváff ai^. 34 t). — 'AV01ÍU1151™ 50 ntDeinm. O fí tvaittre 'vJau péin, cé 
5Ufi t>óCa ná hAT)rhógAif\ é. THiOatvc ati tÁ eite teAC 50 
iu\1>aii; AS ctncnri 50 cmg Ctm Adfe, ip péAó rriAp 'cá ah 
Altfllge Ag 'oé.AHAiii tniAbAit T)tnu. 11Á ciofÁirieArm fo 
50 pAÚAif A5 potAó ha ptmirie otttn. 11í tiotttn AriiÁiri 
a Díf 'á t:oIac if >oá bÁfVf uá ^Át) te HAittnge '^au. T)o 
b'féAjif* Horn ah cé 'buAiL^eAt) ctiat;tia ah béit tne tiá 
13111116 bf\éA5Aó. Aóc fA|\ a 'ouéigtnm níofA fiA if fA^ a 
5CAittimíf cmriirie Aif, a' btreACAi'óif teiajv ÚornÁif tH 
*ÓotfmAitL feifi^e 1 bpÁipéAfi An Lde 'rroé 1 'ocAOb ati 
t1leA'óoiri-oi > oeAÓAif ? 

S.— *Oo cotitiac, acu mÁ cormAC -pém cat> cá te tU'ó 
A^Airm ? 

T). — tlí't feoi*o, niAf ní TiAon tiiAiteAf Tmirm a beit 
as -poiLVpmgA'o Á-p ngeA^ÁriUA. /Acu 'f^ &n <Áic 50 bptnt 
An ctxÁt) ct\oi*óe 50 bptnt x>Aome pogUirntA arnceAlX 
otuirm a cuitvpeA'ú rnéA^ ic fúit T)Á Ti^oeAfipA 50 bpint 
A011 óúif geA|\Áin A5AITI11. TZA ÍÁ11 ctéib 'o'AitvgeA'o Ag ati 
mt)|\eACAin mt)i5 if a^ a T>eitvbfífi rhóif if as ati AtbAin 

'Á pAgÁlt eACOftA CUT1 télglT111 A tAbA1f\C 'o'AOfÓgAlb 

ha uí|Ae, pt^eAriri if bomeAnn. T)ia Unn ! tiaó tnóf\ ati 
fdúit\fe A|\ tífv é 50 gCAitpit) fí 1 -pern 'pottíiugA'ó ctm 
cíot^tA eite 'óotAbÁit if a teA^Afc ! ílÁc Áttnrm ah 
c-omeAf a UAbAifC *o'acai-(\ t>ot if é j2ém a féA'OA'ó te 
ptnf^í ótm a ctAinne t>o teA^AfC ? Hac gteoice An 
UfUge ctm cÁitte fcoite t)o 'óíot é ? 1f t)Á 'oca^a'ó 
TiAioeA^o míte *oe ^eojVAi'ócit) tia ti6ifieAnn if *oe púnrs- 

CÁTIAlb j^O CÍfl A tl^ÚÚCAIf 1 mbtlA'ÓnA 1f 50 fHAfAI'OÍf 

beA^Án *oe ptnrifitinAi£> piiif^í Af -ptiAit) tia -cítte — -t:é 
mAf if ^nÁúAó teo ''úéAriAm — -tiáó a-ji ája gcoríiAttfA SeÁn 
a beA*o An u-ÁCAf ? T)o beAt) ÁtAf A1|A 1 n-éAgmtiif ati 
ÁtAif a bíonn of Ainne, ÁrhtAó. " Á ! "■ A'oeATtpA'o fé, 
" tiáó ^tic tia btiAóAittí 1AT) mtiiricif tia "héifeAnn? péAó 

ATI C-10TTltÁT1 A1TA51*D A 'OÍOtAIT) f1A*0 A|A ítHf'SÍ 'f ATITIfATl 35 a teo^Ainc oytA tinne 511^ firm auá 'á ^c^eAóA-ó ! Ua 

CAUflAITlCÍ fAOflA (fvO-fAOfv) fAÓCA 'CA C|\í 11-.A-JA Tl'Qllgte-nA 

if 'conÁc ofAinne nÁf\ fÁ^; triAr\ a bíoT)Af\ iat) ! — *x\\ beiT)íf 
a 5 'OAtriAf te ueAfbAó 111 a p auáitj rnAf\A nibeA*ó Ár\ 

T1-AtTlA , OÁ1lCA1TltACC-11A. péAC Aíl C101T1Á111C ACÁ A|\ 

btlLÁÍlAlb 1f Af CA01f\lg 'CA If Á\\ gCOfAIICÓIJll 11 A 

fíoóriAorvAib docca cnÁitce rtiAfvb ^ah coidIax) <y\ri fuAn 

A5 fA1f\e A|\ A imf\0€-gr.Í0iriAf\ÚA. ^ÓAC CAT) A 'Óein eAX)A\[ 

te ii-á|a 'oceArmuóirt UigeArviiA t)Aite ha bAife ! póAó 
A|\ An n'orveA.c acá A|\ ÚigeA|\nA Ctoinne íIiocai^o Cfií 
n-A beic ciTiieÁ^otA 1 n-uifce beif\bce 'ca Afi peAiJ a 
fAOgAit ! 'CA t>aiC nA tiAice-btiiX)e a\\ ati rroinrie mbocc 
if é ciAomtA 50 caIah'i. IV peACAit) -pé a tionóCAi > ote 

ACC A11 C-A011 UA1f f\1Atfl te CO|\p fCAtfljVAfÓ T)Ot 'ilA 

rneAfC." péAC nó fAti a 5 éifceACC te SeÁn Afv a' sctnru 

fO 1f T)0 CAbAfvfÁ All leAX)A1(í A|\ T)0 béAt — 'ITIAflA rnbeA'ó 
A 1TlAtA1|\C -O'pof A^AC— 5t1|A b' í A11 pí|V11llie gtATI A Of 

5. — 'T)o ótnjifá cemtieAf dtin Af\ éoimiAi'úceoirv trítif 
a beit A5 éifceAóc teAC. T)Á tAbrwvó tnóc féAru\nAó tia 
Leir^í — -A ceATiTitngeAtni '*oif\ btitÁn if caoi-jia 50 t>aoj\ 

1AX)—-CAX) A'OéAf^AITííf 1 T>ZAOX) fillAl^e AH eAttAlg ? 1U 

T)éAf\j:Ai > oíf 50 bptnt, fuijAeAC teAHArhnAigte IVlÁirie Tlic 
5tn*óif\ as nnteACC coicceAnn 'fá c ít A f eo ? "O^ 'úéAft- 
fAitrif, 'f v oo beAt) lomlÁn a' ceifvc aca. 11á pint fé 
foHéif 50 Leort, nnAi-p a tiornAirifAri 'crú nó 'ceAÚAif *oe 
•mítcib buLÁn a bí 'ha Unge 50 fÁfCA a;s co^aitic a 
SCíOfAC, 50 ^CAittpiT) fiAT) peoit if sev(A? péAó a' 
pmffeAt) 'f a' féAbAt) bíonn aca a^ T)ot 50 HAorsAó, acc 
tií'L AtirsfAti acc neAttiíií '5Coinó-f\CAf teif avi tunfAOCA^ 
a bíoTin o-|aúa ntiAi|\ a bíonn ati CfAit cneif 'á bAinc AfCA 
as cott tia méi|\teAC. Tlí HAon *oeife — •'otnc-fe nÁ 
'oóíti-fA — 'A teitéiT) feo 'bett AtfitAi'ó. "OÁ mbeAt) peoit 
iomA*OAirhAii 'f^ CaCai|\ feo *oo geobAitníf fAO|\ i, aOu ní't 33 fí lottuvoAtfiAit T)e f>Átt]\ nA tunAite 'cá cuntA aj\ 
givÁif6A|\Aib nA nfhneAnn. Ueigj\e 50 *ocí ati mA^s-At) 
if cat) a oíp|\f Cípt\ veoit feonOce AmetAicÁ Ann. 
Cífnn Art ah nóf ^céA'OTiA bA^uii újHLce Ann. Acc 

CAT) é ATI fAgAf UA5Ú1T1 é, ÁTTltAC ? , lleOfpAT)-f A fATl *OU1C I 

t)A5tni sut\ 'oeÁ'flACAige te blunos é n.Á te peott. 
Ct\iaiI niiAinne *óe 'ite if ca*o é ati blAf a geobAit) tú 
ai«j\ f $eobAi-r\ blAf nA SAUúnAige 'f if oitteAriinAige tdo 

$A*ÓA]\ tló -OO CAC é T1Á X)0 *ÓAOine. pAgAlttte Dí 'fA 

CfeAnA-fAOgAt 1 néijtmn. 5 A1 t^ eG1 ttf *°° 'ótnpeogA'ó 
44 bA bo'útiA Af coittxe " 'cá 1 néijimii nmiu. T)noc- 

6l1\eA7)nAC pÓATIAC (íY1At\ 't) eA*ó) IfeAt) A11 célf\eAílTlAC 

a loctwgeAnn An obAin feo, acc cá QifleAT) cijvc Aisje í 
'LoccugA'ó if acá A5 Aon'ne eite í 'motA*ó. AbAifi 50 

ttAlb CApAtt fXAIf A5 ATI Cé tOCCWgeAnn í, CAT) A 'ÓéATIfA'Ú 
f é T)Á TMA1ACÍ 'tTIAC T1A fféltttfí f eO 1f f ^eAtl^A t)|U05A'OÁTlAÓA 

x>o Cu\\ eACo^tA ? X)o 'óéAnpA'ó fé pém if T>Aome *oá 
fA$Af 5lAnA*ó Af éit ve '^-^ te reif\t>teATi. ÚeAfoógA-ó 

LÁ UA1C-fe A5 CeAfbATlAlC) t1A ^CApAlt. CeAfDOgAT) 

lA UAim-fe A^ TAÁf tlA ^CApAtt, ACC CÁ TTlbeA*Ó A*Ó£>AJ\ 
ATI CeAfbÁTlCA *OÁ ftfAJVpAI'Óe TIA leiTV£Í ? T)ubA1f\C 

T)uine nÁc ctnrhm tiom " CAbATApAinn m'AnATii at\ óApAtt " 
TíiAit, acc T)'itéiTt An fruA'OAin acá £é t>Aome An tAe int>iti, 
nl beró Aon CApAti pógAncA te pAgÁit acc feAnA- 
gr\05Aí nÁ bei*ó uattívac a s co f lonncA ó bett a^ fíot^- 
iótnpAt\ gAinm'ie if gAittbéit óun teAfmgte. Tlí teAfoógA*ó 

CApAit potAtflAlt tl AtA *OC>n gAbÁtCAf CAtTTIAn A beA*Ó 

'tia feAtbAóAf, ní tugA nÁ beA*ó Aon CAitteArhAtnc aca 

'tlA t)1A1*6. t)A 1f CAOIflg 'CÁ 1 n-eAfnATÍt Of\tA 1f 1AT) f ATI 

a cimeÁT) Af\ a' t)CAob ifcig *oe úeo|XAinn te cuaiUí 'nA 
feAfATíi if fTreAn^A *oeit5neACA 'Á ^cimeÁT) 'rtA feAfAni. 
tlí ómfT:eA*ó fé Aon CATAAbttAic oftA *OAome eite a t>eit 
A^ imteAóc T)eA|\s-^í° t1?1 ' A0111 1 SceAt a bpÁit) a CuitteAtn — • 
A|\ CUM'óe nÁ An fÁU 3? T). — Dp cumfeAt) *oo cwt) Aignif-fe fAlt Af cfoit>e 
a\í éifeAnnAó. A' bfeiceAnn cú ^AbAif ce córii "OAOf te 
" t)A tít> ^t 1 A ' bfWSMUi *' a$ a' niAfSAt) ^aó Lá ? Cíonn 
cú umniúin if iíOLa lAfAóCA 50 fttnffeAC Ann. Cíonn 
cú, acc má óíonn cú, ní £iA£fiiigeAnn cú t>íoc féin aji 
b'frétoif a Leitémí 'fráf tf nA Leif^í feo. tttop a 
tvoeineA*ó feAf ctAi*óe nÁ féA'OfAt) fé a p&ó 'ttntteAin 
'A ]£cuf fém tf cof ca nÁc iat> ? TIac triAit An niAifo a 
t)éAti-pAi*óe Af 11A tiublA ? tlÁó 'tnó Áif acA 'a bAinc Af 
uinmúiiAil> a tA^Arm tAf teAf ¥ tlí't Aon ní cun "ouine 

'cOf 5 Af UbLÓIfO A Ctlf 'tlA CUm CAttflAtt f éltl If f piúnÁnAib 

if péifíníb 1 bfoóAif nA n-tnnnitm. HuAif nÁ beAt> 
oftA ceAóc 1 t)f a*o cun r»A CAtfAó fo ní X>eAi) ati cofCAf 
fO fó-tfotn if *oo 'óíotfAi'óe fAOf iat>. tHonn *oúit A5 
pÁifcí tia ctíAtA, ótoifim, if nA coftA fo. 1TIÁ bíonn, tf 
feAóc mó An x>úit acá '^e piA pÁifCí óorhntngeAnn 'fA 
CAtAif lonncA, niAf ní't Aon *oot aca Af óeAnn aca 

'fTAgAlt ACC te Triot Af CA. CaT> Af $0 bf AgA1*Ó p^1f Ce 'f^ 

ÓAtAif fiAóA 11A n-nbAtt I 'Heoff A*o-fA f An 'ouic : t)éAn- 
Atri '11A n-éAgniAif . tlí beA^ *oa AtAif T)íot Af é 'óotAttÁit 
if Af é 'gtéAf 1 n-éA*OAó if ^ah a beit a^ CAiteAin mion- 
pipnní cui^e ^ac Am a toif^fr eogAt) fé ia*o. x\f a' T>CAob 
eite, ^Aó ní if féit>if 'f Af f a cíf £eobAirnvo oif eAT> Af 
pi^mn feAfCA if 'fAgAirmt) if fUAifeAniAif fomie feo 
Af féAt. T)o ceApAmAif 50 t>cí te 'oéi'óeAnAige nif 
b'fití *ouinn tAtJAi|\c Af fei|\meoi^ nÁ Af t>eiti*óeAó, aóc, 
te beA^Án ceA^Aifc, if fotttif 50 ^Aib •oeAfniAt) o|umn. 
tTlAfA bfeicmiíf CAOifA r\Á muc 11Á butÁn 'á t)Cioni^inc 
fé *óéin nA CAt^uó, bAt> tnóf é Áf 'oceAóc ifceAó 'f^ 
mbtiA»óAin rnAfA ftm^féA'ó fiAóA lAfAóCA é. ^Vóc 
c'onntif, a^a ctífA, *oéAff^ é ^n, nÁ fint feott fAOf 50 
teof Ag ceAcc tAf teAf .i.cótfi fAOf te feoit nA tiéifeAnnf 
" C|\^f S A ^ beAfc a ttngeAtAf , M Ai5eifceAf . C't^f 
nA feolA 'ite teif a ttngmivo cat» é 'n fAgAf u CAt) a 38 ówpeAnn ah t>aic mí-UteAc Aft a tÁn *oá frpeiceArm cú, 
An T)óit íoac ? CtnjteAnti iní-potlÁme-Aóc tia peotA Y 
a' pU'ii]\ Aguf m^te nÁc iat> ufAmm fiAT*. 1TIÁ pAgAit) 
l % u\T) peoit 1 *ouig 110 a^ a' niAfVSAt) tea tpi 511111 'f^ fttinc 
iiío]\\ fAOijie 11Á 1 ii-ÁiceAiniAib eite, if *oóit teó 50 bptnt 
a' c-á*ó o^úa, acc caiIXit* fiAT> te 'ooeuuiju Y te tr)ÁmLiAig 
a v óÁ oi^eA*o if ceAnnógA'ú peoit if plúji pottáin t*a 
béifeAiin. Ace •oéAftpAi'ó T)AOiiie nÁ pint Ann fo acc 
6iteAó if 11Á -ptnL Anti Afiíf acc cum *oe cr)ÁirhfeÁit 11 a 
néifieAniiAó. 'Óa'ó 111AIC a' fcéAt t)Á mbeA^) fo -piof, acc 
cá 'pof a 5 T>ocuúi|u 11Á j:u,L -pé píojA 'f if ^atm ftoib 'Á 
irmfwt Tmirm. UÁ" pof niAit A5 'OAome 'cá aja tóifcín 
'fA CAtAif\ feo 5up -pífimne í. 1f 1111111c At)ub'jiA > OAft tioni 
50 ^ceAtnungeAt) ah rhÁigifCfAeÁf ^AtnbA peotA T>eig' 
froifceAnuA, iriAfi ''ú eAt), Agtif piof itiaiú aici í 'beit 50 

hOtC ACC 50 fAOfl. 

S. — '<CÁ fé 1 11-Am *oot a bAite 'f l r bAogAt tiotn 11 Á 
bei*ópA|v ^ó-bAo'óAC 'óíoin-fA c'fiéif a' tAe. 011111*0 córii 
UAiticeAC Afi a céite if nÁc 5^*0 130111 teicif\ nÁ ceACCAijte 

'óUfA CU11 A' dge 'CjMAtt OflAlb CU11 gtAO^ÓAC Ag CfMAtL 

o|V<Miin-nA 'nibÁifieAó. beit) pÁitxe tfióf aici -pém -jióniAC 
péin if f 01111 TlófiA. 1 tAtt ATI tAe ^Ólt).— [A11 Cúisexvó COtÍlíl&Ó.] 

T)ormcA > ó Y ^ beAn (Hó^a) a 5 5AbÁit AtnAC 'th^ meA'óoii 
Uve Y c^^ 110 ^^ ^ 11 C1 $ e Se-Áin Y a nin^ (CÁiu). 

T)oniióA > ó Y A beAti — -TDia Annfo 'fzeAó. 

SeÁn Y -A beAti 'o'Aon gut— T)ia Y ttltntAe Y P^^^ais 
rjíb if 11A CfAucAiltí pÁiltí tAóniAib. CAn ^úinn if nÁ t)éin 

^Ó, ^é tHAfl A'OeijM'OÍf 1f TIA f eAtlA-fCéAtCA. 

T1a mnÁ 1 bpó*o pé teit. CÁic — -x\|t- óuAtAittif, AtMú 39 'nófiA, ah fcéAt stteAnnAtfiA^ AC ^ teAtCA Ajt puAit) nA 
CACjtAC ó rhAmeAn itvoiu ? 

nó«[AA— Cat) é 'n -pcéAt Via t>CA5f Ann zú *óo ? 

Cáic— CAitpt) mé é 'mnfinc 1 ^co^a^ mnc. CeAnnAi*óe 
An cobAC 50 bptnt cucót T>éAncA A5 Á rhnAoi fte, ní I1A5 
b|\eit b|\eite tnfite é if cofAó ha bf\eite a$ T)ia. 'O'néifA 
mAt\ a ótoifim cá fé a$ *oot cun ha *otige téi óun é pém 

A fCU^ UAlte. 

t1ó|\A — -A' b£tiit Aon ctiif AtnAó Afi cé hé bí Y A cpeif 
téi ? 

C. — «UÁ fiÁipteÁiL ^tif'b é An sobAife beA^ lAfAóCA 
fAn a foLÁtAifi a peA-jA niA^ CAifDeAtAifte 'zá 50b te 50b 
téi ó ItiAn 50 SACA^n. 

tl. — T)a$ nT>ó\ n'péA-opA'ó fé beic 'nA cumeAóCAm 
ó liiAn 50 SAtA|\n, niAjv if £at>a Y l r S e ^t l t t A Oei^e-Ariti 
a gnó é. ttío^ > óóici > óe fcéAt t>e nÁ ^tijt éiteAó acá 'á 
cti^ ^f ^' ™^oi tnboióc. Afi aoti curnA ní péACAnn fí 
b-peif ceAfbAig a belt in^ue acc í 'beic beA^Án Aeiuó 
mnce péin. 

C. — 'tli ceAfc X)o *óuine 5AÓ a tnbíonn 'piof ^E e 
'mnfmc, acc 50 *oeitfini pém Tunc, a TlójtA, cé 50 
bpéAóAnn fí mí-tíceAó ic fúitib-pe 'f im fúitib-fe n' 
peACAiftif oi^D^e jAiAtti A-p a' 5CAC T>óigce acc í .1. 511^ 
-peÁfvp í nÁ a 'oeÁ'fiAtíi. UÁ Aitne triAic A^Am-fA tn^ce ó 
bí fí 5 nA 5eAtA|\AóAite 5 if ^ac tÁ 50 *ocí An tÁ 'póf fí ní 
Leoriipvó Aon o^AnAc ceAóc 'nA 5AO|\ nÁ 50 ^Aib mAi^ 
ctiftA 'nA ceAnn 'f An cftnt cha^ca aija. tlí fuib ceAnn 
pé nÁ eAgtA tn^te ^orni acai-ji nÁ mÁCAit\, cónm^fA nÁ 
t)tiine mnmceAtAtA, if Af An At)bAt\ f An if ^o-pnit\ifce tiom 
a cttei^eArhAmc 50 bptnt cnif geAtUm a^ á peA|t. 

n. — 'UÁ mótvÁn *oe-f nA peAf Aib 50 f C|\AmpÁtCA '513^ 50 
tiAftnmtteAó te n-A mnÁib pófCA if 511^ *óóit teAC nÁ 
LeAgpvó An c-itYi 'tia mbéAt nttAif\ a óa^ca^ mnÁ eite 'nA 
t)C|\eó. t)nine x>en Cf AgAf f An if eAt> An ceAnnAit)e niAjtA 40 bfuil oeAftrhAt) o^m-p-A. Cá be-A^ 'inc T>e ttiAi^ifc aif\ 50 
5c-Mte-Ann fé jrutMfiót* ^a n-oi'óó04nC4 «Arntnó 50 stAoi'óci'óe 
11 a ^coite^ó if Ainif«An ce-áóc «A-b-Aile if " true, pti«AWi 
tf potftNffl M Ai^e A]A nóf 11A n-At^ó. *OÁ *óféi^ fin, if 
be«A£ Ati 10115114*0 *ói 5-Ati beit *oe^§-fiió*óAó, 'f if be,A5 
.ah 1011511^*6 m ' voó^ijt fin 50 *oc^i,ALp A>,D fí ctnT)e-Aóc,An.Af 
615111 «a líieiUpe-At) «An ^itn-pi^ *oi, ^og^ 'ca beit 05 nó «ao^ca. 
C. — t)íonn «An óé«A*o fcé-At 50 m«Ait nó 50 *oc,A5«Ann «An 
UAfn-A fC&At. *OubA|tc Le«A€ ó ctAinib 50 |VAib «Aitne 
tUAit «A5«Atn tti|\te vp b'pío^ '.Ain j\An. 'Otitic te«AC <A«p 
.An nóf gcéA'on-A nÁ|A mAit tiom 5.AÓ a juib 'f?iof «A5«Atn 
'mnfmc. Acc ó 'c«aoi córíi móf Vi«a ipAftAp T>éAWWó mé 
te«AC gufi mó T>e faAipe«Atói|\ riA *oe cirneÁUAi'óe cige í. 
Ceot if junnce 'cá -A5 b,Ainc a rne-AbfVAó T>1 if ní tiottrhúóán 
1 5Cói|t «a p|A. An CjUtnónA jugAro fé 'b,Aite ní bei*ó 
bi«A*o n-Á t)eoó ottAfh -jAoitrnf , if rn«A* tAbjunn fé ^tni-Atu-A 
téi 'n-A t-Aob bfiif pt) c^icirhe 5U1L .Arn-Aó tn^te. Cax> a 
*úéAiM£A*ó «Aon feA^ te H«An«Arn n-Á te pj\eib ^nti «aóc *oot 
m«Afi a fc-AippeA'ó fé a bfón. O a |M^n «aiji, *oo *óem tf 
x>o *óem fé fttm eite 'n-A te«Annc.A .1. 5U1.Aife.Aou fé *óém 
«a' cige nu-Ai^ if tug-A 'bí comne teif, ní b«Aon u«Aifi «AtíiAm 
-Aóc pé t)ó if pé tfí. pé ní C115 fé f é nt)e^iu ctoif pinií*o 
50 téifi é -pé ge-A^t^^c -Aitrif i^e, m-A^ tií'i piipéA^ f^ óAt-Ai|A 
tiá te-Atfr-Ai^ «An f cé-At. 

tl. — Tlí tiAon rh«Aiúe«Af T)úinne 'belt 45 ciijt 'f «A5 
cúice«Atri a$ a óéite '"ocAob «a' fcéit, «aóc, '»01^ mife 'guf 
cuf«A, n«Ác *oóit te«AC 50 *océi$e.Ann -a tdn t>e-f n«A pe«Afi-Aib 
^S ^ofS *otige -An fctn^ 5ii|t fe«Aóc me^f^ i«At) -pém n4 
n^ mn«á boóc^. O bite«Airin«Aig eite 'ca »00 t^f|AAi5e«Ann 
ca]^X)ay 'twji n-A mnÁib if -pe«A-p«Aib eite 'o'-Aon gnó VhÁm 
óun cúif 'f«Ag«Áit ^t^ n^ inn«Áib. tlí bíonn n«A tnni 50 téi^ 
cótfi 5tic te n-«A óéite if mi za fé t)e rhi-^t) -a^i «a' gce^nn 

bAOÚ í '^«Ag^lt 1 T;CtJ1T>e-AÓC«A11,df |T1^— coitiiteAó nó 

muince«óft/ — cá é«A*o a^ a i£eA\\ if "otige if c-Aibroit X)Á 41 meAtifiu&A'ó 'ge 'rid cóiji. Híojt 'ó^iói'óe |uit> a "óein ax\ 
ce<ArmAit>e 11Á pof a éu^ t>\aoii gnó f^tt «a^ a' Ope^jt fo 
V ^nnfAn é , §|Ui , óe-AóCAiTic te n-v\ rhrtAoi. ttí "oeituin 
tf 111 •oé-A|t|:A , o 511 p ttiic Aon ní btm of ciorm Am&c 
e-ácoft-A, -aóc *oei|tirn mÁ bí -a tre-a^ 45 ctncwi copta *ói 
Sup b' '1*0 é At\ cftige V frufA , óo ctw ha cúife 'f-AgÁit 
ni|\te. 

C— TtU-jU tírptnt fí ciormc-Aó rri cionncóg^^ h ^ & 
fori 5«^ £éit>ifi ^ e ^uóc ^HS 1 * *o-Aoine 'bfteAb^vo "oo 
te-Abfóg-A'ó 50 f-Ai^ ah oi'óóe 1 Láp a' Lae <&rm. 

t1. — T)-Aoine ixvo r\an a fotátfuigeArm jiiAgAtCAf 
Ó^cfon-A ótm *oe«At\btiigte 'gcoinne rtA néifie^rmAC. Ap 
-A Leitéi*o feo •o' ócáit> n'£éAT)pM , ó .an ce^nriAi'Oe TMoirie 
9 X)peAX)ái) — vAb-Aift 50 mbe^vó fé coitte-An^c óun a *óéAriZA 
— iuaj\ bei*ó *otige<A , oóifí 1 b^AbAfi h«a mnÁ <a b&Af^Aió 
A11 ctúrh t>e ttnó te tíorhtaóc. Huaija a TMotCAji 50 rnait 
-ACúfriAé rtó cormfit&Afi ru frá^^nn fé *\on tub «aji LÁjt 'f\* 
t>ti§e 5-A11 zÁtA*ó a? -A céite. UÁ Ai^se-AT) 50 ^lw^eAó 
aca ftVo if fCAipv-A^ A ft 5^ 6 c<A ob é. CuniexMin j\dr» aji 
Sctmfme *óArr\ fcéAt 4 óoAta ''ocaob beir»c freitttneoifví 
1 nAme|McA. T)o bío*ó pogAit 45 á 50111*0 f cuic 'A 'óéártáni 
aji 5-ac c-áob, -Acc T>ob' frea^ a cimeÁUAt) *onine 'ca ftiAf 
ctáit>e riA ceojurm nÁ ^n ?eA$ eite, tf *oá bÁfi^ t>o bío*ó 
fé ^5 fiott-tooctig-At) an £ip eite 1 T>c^eo 511^ él ^ 1 $ 
e-Afciifoe^f e^cotttA. tlti^i^ a ttnceami a Leitéit) fiti 
awaó if gn^t^ó ^uf 'b í ak *otige foctttnge-Ann é ip »00 
óuAX>Ay f o teif Af -A cói|\. T)o bí ACútMiAé f a éorhu^r^ 11 ^ 6 ^ 
if "oo 6tiAi*ó *ouine 'c^ -pé h-a *óém ótin ^ óúife '^téitíe 
•Do, aóc T)o JU11115 teif a' bpe^^t eite 'beit m' $oóam(í 
fioime fin. " lV£é-AT)pMrm b«tt ^cúif -ajiaoh -a ^tei'De," 
^jtf ' eife^n, " acc jzaX>a^ax> teici^ *ouic 6tin *otiine 
mmnzeAytA ¥>Am a óotfinuige-Anri 'n-d teitém feo , o , ^1C. ,, 
t)o gAib avi trei^meoif bAO'óAóAf beif if 'o'imtig óun 
bót-Ai^. A5 c^Aóc t\A f tige ^o t>o tó^ fé ah teicif -áf A 42 púcA if t)o téig í, niAf ní fiAib fí féAtCA. T)o teAt a 
pule Ai]\ nUAlf a £oiiiiaic fé cax> a bí innce, Y 1 f ^ia^ 
feo bí : "*ÓÁ éAOipg t^™! 1 ^ — 'beÁjvp-fe ceAnn aca if 
beáffp&'o-fA ATi ceAtin eite." T>'p\X An t:enAtneoi|\ aja a 
Coif if níof ]Xat> 5tif ctiAit) fé 50 cig An ptA eite, if T)'mnif 

A fCéAt T>0. ílí 5ÁT3 'fÁt) ^UtA f OCtUllgeA'OAtA A tVOÍOf- 

póif\eAC€Aí te céite if 511^ riiAifteATiAf 5A11 *otige peAfCA. 
to'treÁt^ 50 tnó|t *oo uunnuiiA *oá fAgAf fo -péACAinc fiómpA, 
triAf if í An cinT) if tugA *oen ^tige if treAt^A, ^An Aiíif 
An f céit A bAC. 

C. — 'Uá f é |\Áí > óce " 5tJ|\ T)eocAif f tn t a bAinc Af cofinAp." 
1f T)eocAi|\ nÁifte 'cuf Af a' rnuincif nÁ bíonn fí ofitA, 
if c'onnuf a ueAt) nuAitA auá ceAt) fAot^ CAt)At,\tA a^ An 
n*otige *óóib *otnne 'ca 'gAbÁit foijt. if mnne eite fiA^ ? 
1TIÁ cmtAeAnn An ceAnnAi*oe 1 bpeitHt a ^nótA a beAn 
geotjAiii) fí uAm 50 teof ata a cuaca 'ciofiAt) Y a f CAOiteA*o 
te 5Aoit pé niAt^ a 'óemeA'ó An bpSc Y-^ ^^> V^° °- 1 f 
péi*oi|t téi Att An Aifce 5céAt)nA fctnp ha mbui'oéAt a 
ctnrmtu citnceAtt a belt Y a ftneisin cun btuit a' óaic 
a LAigeAT)tigA > ó 'cá a' coctngeAt te n-A céite ctm nA 
mÁigifci^i > óeACCA. Hi *oóit téi «50 "octi^CA^ pé nT>eAfiA 
í, acc ctigc'Af , if ní te > oéi > óeAnAige é acc cótri beA^. 

tl. — 'Uá Y 10 f ^S 6 '™ faogAt, a Cáic, if ní treAt^-A 'óAm 
fut) A'oéAffAt), 50 bptntim A5 CAbAit^c bAn t:é nT>eAt\A 
te 'oéi^eAnAige if péAfóg o|\tA. 

C. — -Uaoi gAn ArhtAAf . CAi'ópeAnnA ^téi^eAtA x>o nígcí 
if x>o *oéiní:í fiiAf Ya bAite x>o CAiceA'ó tnnÁ nA feAn- 

Aimptte. tlACAÍ péACACA CA1C11D f1At) ^A CfAOgAt fO. 

CtAn*OAti if fCtnpeAnnA nAc é 'cá 'á gcoimeÁt) 1 bptiittim 
if niiAitA a tAStTAift cit bÁifCige oiiúa ftntpvo An f úgtAó 
fíof te trÁnAit) if ó beit 9 Á fío^-t)CiotAmtigA*ó féin te 

CIAtAfÚltlí 50 b^AgtTÁ bAtAlt UAtA tYlA^ A geobAt) ^A^AtA 

pA*óAig ó fionnAó— -UA^Ann c-^ofAm belt if péAfóg ot\tA. 
tTlo gtAAi'óm mnÁ nA feAn-Aitr>fife. IDob' Átuinn ^A > o a 43 ^cLócaí if bA rhóft \ ax\ bÁifceAÓ a LeospA'ó ceAnn aca 
'fteAó. Af* An nóf scóawia t>o óAitmíf ^ún-Aí ptAinín 
if bun-cóCAí t>en eAftjtA scéAtmA. Tlí -[UbA'OAti piúnÁtCA 
nÁ mArmcAó acc ah oifteA*o, m-d^ "o'ltroif biAt) pottÁm 
if ní ceAristA-roíp 1 bpúnnfAí co^ca ia*o -pém. *Oo 
cti^AiTííf bAinne cíge -pottÁm *oá gctomn *oe bÁf|\ An 
bit) potlÁin if T)o bíot) An ctAnn potLÁm *oá bÁ-|V[\ fAn 
A|\íf. "btnTíéit if fC-jAtipAí AfCA Afi nóf bAigce An iAf CAif\e 
acá 'Á 'ocAbAi^c tk> teAnbAí nA nAimfife feo. £én Am 
50 mbeit) bAinne nA bó fúigce ó íocca-ji a' btnT)éit 50 
ntiAóCA^ a' fc-jAupA if Af fAn Afíf 50 501 Le An lemb 
■fUgAift fé C|\í 'oifieAT) cú|\fAí ó cf tróAt) é if a úéi^eAnn 
lionn Tmb jmeAf fAf a n-ótAnn nA peAfAib é. 1f 
pvoA fiiArh auá fé tneÁi'óue itn Ai^ne '^Atn ^ií-ja 'b 'm é 1-p 
btm teif An nT^ocxóíot a tu^Aim ctAnn nA tiAimfi^e 
feo X)Á mtiinci|\. Ctoifim, mÁ *óeineAnn uú peACA ^'tiAn, 
.1. é 'beAtugAt) te bAinne nA bó, SUfi'b lAt) nA bAt a 
teAn^Ait) fé. 1TIÁ cá fé córh bo^ fAn n-átotiift An tiAin 
'ACA^tígAt), nÁ -pint An eite fteÁ'pAm * 50 n-ACAf fiogA^ 
nAiDúi^ An temb córh niAic, rnóf\-món nuAi^ nÁ-|i blAif 
fé b-juon T>e bAinne cíge a rhÁúAfi fUAtii ó ftigA'ó é. 

T1. — -1 ^CÚnCAf A' CfAOgAlt, A CÁ1C, cioifpt) nA peA^Aib 
fin if 'oéAn-pAi'o fiA*o juobAt ofuinn " te rnéAt) Á|\ 
ngteovó." 

C. — 'C'onnttf AT)eit\eAnn zxx " te méAT» Ájt ngteoit) " 
A]\ a' gctimA fAn ? 

Tl. — -CinjAeAnn f é Afi semifine *óAm C|\iú|i peAf a *oíbií\ig- 
eA*ó ó n-A n-Áic|\eAb if ctn^eAt) t)e b|\eiceArhnAóAf Ait|\ige 

0|\CA ^An AOn pOCAt A tAbAlfC ACC ijai^ if nA feACC 

rnbtiA^nA. c< Ctoifim ^ut gA^óAif ," AjAfA 'otnne 'ca 1 
gceAtm nA feAocrhAt) btiA'óAn. " T)o génr» bó," Ajtf ' An 
CA|\nA *otnne 1 gceAnn nA ceAt^AinA'ó btiAt)An *oéA5 

* s Ati tii ie -oeAUtiAT). 44 " Cui^tr^^ Ay é* iislc4iin fo firm te mé^t) 4f 1151601*0," 
AHf' 411 qtíonu'ó fe4jt 1 ^ce-Ann 114 b 114*0114 'f fice, if tx> 
c in^e-At), hi-a^ cuALAit) *otmie éi^m 45 |\Á*ó 114 C4ince 
é. S111 í 411 óúif 50 nt)ei|Mm 50 uibei*ó 114 fe4|Uib mí- 
Oe.cvof.dc tmn 1 x>C40b 4 beit 45 <ájvoug4 > ó 4jt nsot4. 

C. — t&f®6£#o*fA 1110 gtit cé 114 ftntirti 45 ^ofs 
" 50^4 M fé m^ti 4C4 111114 *onoc-bé4f4C4 eite. Hí ti4on 
*oíogb4it *oo 1Y111A01 t4b4mc te 11111401 eite 1 t>C4ob ceifc- 
e4nn4 b4ine4iin 50 *otút teo fém. tTlnÁ *oen 4icrne 
5064*0114 50 t^&^f -A5 c^s^ific *oóib ife^t) tticc éitigte 
411 got4. CeAn^tAi^ fi4*o fo fti4f 14*0 fém 4|t rióf n4 
tDjMgDeoi^e bíonn 4fi 4' T>cti4t 404 if te tie45t4 50 jsctnf- 
frotf 4011 mÁmle t>eri Cf|Ut4iit 4 bíorm oft4 4f 11104*0 
fiubt4Vo fi4*o córh T)í^e4ó te f4igr>itíitt. tlí ce4rmtiign> 
fi4*o 4011 bjiós 50 *oeo oife4rhnuige4nri 14*0, if ní Uig4 
114 tAt*Af$AVóif 4 *octiife *oo gt\é4f4i'óe. C4*o ctn^e 50 
nT>é4np4i , oíf ? H4 be4*ó 'fiof ^5 ^ti n5t^^r^ 1>óe ^ 1^ib 
ti4 c^oigce4C4 córh cúmt4 o^it4 if teo54t)4it oft4 'beit, 
if b'frémm m' foó4i«n fin 5° *oc4b4Hf4 > ó fé poittín tió 
"óó fé n t oe4ti4 1 b4impéifí 114 fCoc4í. Aji 411 4*ób4tt f4n 
cuijut) fi4"o fiof 50 fiop4 4-|i btió54ib 4C4 fU4igce 45 
me4ifíriíb if nA|t *oeme4 > ó 1 néi|\inn. Tlu4if 4 tofntngro 

4J1 fltlb4t 10HTIC4 fO Ú4b4ff4 fé 11*004^4 te4C-tlOfC Offc4 
— -1114^ 4 be4*Ó 4|t b4T) fé feot— 4f 1141^1 b 1f 4^ t»41flb 

eite 45 5éitte4*ó fé m4^ t>4 wbeitríf 45 fitib4t 4ji 

fn4t4*04Íb. 1f 5H4Ú4Ó "&U^b é t4541111 4f T14 p4C4lttí 

'te4óc 4^ 114 fpejit4C4 Y a$ tAoX) 114 liofvooise Y ri4 
ttii'oíiie 1-p c'ttéif P^f coifit>e4óC4 '*óé4ri4ríi C4iti*o fi4t) 
fui'óe 50 mion 1111111 c if T)e4ríiii4iri 114 bjiion5tói , oe if 114 
btí4'ó4ft4 o|it4. Ace if CUH14 too ; C4'n 411 cfioig 50 
t>eig-freif cc4nc4 niúnt4tC4 f4 bpói$ i r f 1 ^ A i oce4f > o«ig- 
e4rm ti4t4. HAc é Ce4ft)uige4nii ó tfmÁib 114 Séme4c 
if C4 be4$ f4n ? 45 tl. — -TV feicirn if ní UigA nÁ 'Ctoifim 50 bfiait pvunn 
*oe rhnÁit> nA néifteAnn aj; tops u £oua. " 1f maic a' 
corfiAtxcA ojxca é fm, A*o£>Art c10f.A1ne.Arm fé 50 opuiL 
a bf tifriiófx a£ CAbAifiC Aif\e t>á 113116 fém. TTlAriA rnbei-oíf 
1 bferóit a n^notA óAiciTHf CAiceArn Airnfirie 615111 a 
tAftuc CugtA if cÁr* b'péiT)ifx teó Aon CfUge 'cAffUc 

Of tA 1f f eÁfxf* A CAUAff A1*Ó Of COtflA1f\ T1A pOlbU-ÓeACCA 1AT) 

nÁ ah poitici'óeAóc ? A^uf 1 bpÁirvc ha rnbrtós, cÁro fiA*o 
A5 cjunnniugA'o a meAt>j\Aó 50 cmg óun tia m>noó- 
nófAit) — A*oeir\eAnn cufA bí 'ca — a óAiteArh uaca. Uá 
teAtA-p 'Á tnúif 1 néifmm nÁ puit oirveArrinAC a«j\ bfióx;Aib 
a t)éAnArh 'oo rhnÁib iiAifte. O fé fUxi'óce 50 mime a 5 
liAtri pieUo— Uaóca|\áti CimiAnn a' Sctnc — 50 bptnl a 
frti^tíiój\ LÁ11 T)'fÁf\tAiníD — cj\í boicue ha mbeitroeAC — • 
if 50 5Cuij\eArm fAH fé > oj\oió-rheAf é. tlÁó ^leoice sn 

|?éAÓA1TlC A tAt>AfvfÁ-fA Af gfiéAfAI'Óe ^ n-Ó|VOUlgCÁ *Ó0 

fei*ój\e b^ó^A •óéATiArh tmiu, if pott nó 'oo 'ceAóc ionncA 
1 sceAtin feAócttiAine ? T1íof\ b' é 'oo toct-fA é if níor% 
b' é Locc a' gféAfAi'óe é, if, 'tia 'óiai'ó fAn, 'oo bíobAir* 
A^Aon mí-fÁfCA. TT1Á fóigneAnn fé 'óúmn cofAó a 
CAbAijvc 'o'eAffAitnb riA néirveAnn ní fóigneAnn fé if ní 
oirteAtrmwgeAnn fé fin— 1 n^ufCAt nÁ 1 'ocíp-griÁi'oceAóc 
— -omfeAóA ''óéAtiArh trínn f ém. TTIÁ fAgAim-fe ati eAprtA 
Coif ceArmógA'o í, aóc niAf a bf AgAro mé ní beift rmtteÁn 
A5 T)ia nÁ as ^inne ormi "o-poó-eAfttu 'eiceAó. 

C. — If niAit a' fÁf cti cun 'oo tAob f ém t)en f céit a 
óof Ainu, 'f é T™» T)a5 ^ ' é ^ 00 £aot> ^en fCéAt é, acc ní 
íié. Ctii5im-fe corn itiaic LeAC-fA cat> a bAineAtin teif 
a' SCúfVfA. Tlí féi'ódgeATin ftiACc r»Á ceAf te-f tia mriÁib 
óAiteAnn nA rieA^ tVAi'óib iAf aóca. Oi*o f iat> íá a^ fiof t\A*ó 
Art T>tto5A , oéAriAi'oe if IÁ eite a^ fioffut) An t)oCcur\A. 
U-AbAffAit) "oume 'ca otA ^o-f nA cofA 'f An CArinA "otune 
buméAt T>on ot\oit)e. Tlío|\ gÁ'ó t)óib oIa nÁ buméAt 
'tjfÁit) niAfÁ mUeA'ó An cfeominceAóc a bett 'OAin^mgCe 46 5o ym)o\\ lOtltlCA. T)Á gCAltltrif D\\6t;a pAipfiosA >oo 
pcrúyv A vó an fuil s° nÁ-oíiju:A ahiaó 50 bAf\j\Aíb nA 
uut>íní if x>Á X)Á\\\\ x>o beat) ce<&fAit>eAóc '|\a cotAinn 50 
téi^\. CÁ pé fi&i*óce 5ti|\'b iat> tia c|\í mftte ip puaifie 

filmic " stúm pp, n AóTl C011 > i r cíti (cíoó) mnÁ." riío^ 

&eA£ vóll) A11 ^ 1C A &etC P 11 ^ 5 u f ^uaI t>o beit AiiitAro 
5ATI piiAcc ha gcor -A beit as pmt 50 b|\otUó pé mat* a 

beAt> fCéAU\ ceinntjuge ó cí|A 50 cíj\. Oit) Af\ An nóf 
^cóa-oha ceAiibAitce 'f cl S 1 «S^r 11 ^ CAbUó pé mafi 
a OeAX) cof t>|Ufce 1 gceifivóe pÁvpv i r nuAip éi^gro 
fiA*o a^ mAiTMTi CÁ1X) fiAt) a 5 rmAnpAi'óeAó 50 bfieicpeAfC 
ir ceitmeAf if 'oiACAif 1 n^Aó bAtt *oá rnbAtlAib. Uéigit) 
AniifAn if bAWiT) f 01^505 Af btn'oéAl a' wccufu if níojv 
•óóici'óe "óótb T>eoó t>ío > ó5AtritAóUA 'ót 11Á nnn. X)ert 
U-úgCAiv éAgCA-jv tÁitf\eAó bonn if 'ooccthfu if mÁinLiAig 
^oUcav^a A\\ ptAAp 11A f«i. "Cá bfieitniugA'ó c'iiéif Mlf 
^5 »ooócwifí o\\za if coifce ah -oÁ^éAg a^ cforhriAi^i'óe. 
AoncógAit) uite 50 téi|\ 5tij\ CAitteAt) ah cé fm Cf\í mrh 
'ói 5A11 comne, if cinfm a scoriibjxón 1 ^céitt x>Á cAi^rce 
5A01L. X>o b'ft»i|Vifce 9 a 'ngeAn ó, tia 'oóiÁifcí feo 
'feAóAmc te t^tnm tÁtriA 'úAbAi|\c xx> gAU/OAóAf if nófAib 
if béAfAit) Á|\ peAti if Á|\ fimifeAiA a cteACcngA'ú. 50 
nibeiT) fo AttitAit) beit) geAfUncA nÁ|\ 'ótiAt *oóib a 5 Ctdnn 
TlóifíTi ÍHnb. 

-fl.— /O'féA^Ainn a lÁn a f\Á*ó 1 bpAbAt\ 11 a mbAn, acc 
1]- ^nÁtAó te ctíAifceoi]\ ^utMtiótv ah Aigtnf 'pÁ^Amz pé 
niriAOi A-n tige. 6ifc Afiú ! cá "ouine ér^ni A5 btiAtAt) 
'5 An n-oo^nf . 

C. (as ofCAitx An *oofttnr).— T)é 'beAtA-f^, a '&^igi'o. 

t) # __5o rnAi^if ic f lÁmce. 't3ptni tn'AtAif if mo niÁúAi^ 

ir c1 $ ? 

C. — •UÁi'o. Cat) í An pjvÁ^Amn acá o^c ? 

t). — ^DonnóAt) C5 ACÁ 50 *oiAn 'oonAróe ó 'fÁ^A'OA^ 

a' cig. AbAit\ Leó, niÁ'f é 'oo toit é, 50 bpinUtn A5 

51ao*0aC o^tA. 47 C. — •TDéAtifA'o if police. A 'óAome mum ceAftA, if 01 1 
tiom .a fAt) Ub 50 bfwt bfigm a 5 sIao-óaC ofuib óun 
bjtofcmgte 'bAite. 

T). 'f a beAti te t)figiT).— A11 AriitAit) 'ótiAit) T)o-nnúA > ó 
Ó5 1 nwriACU ó 'fÁ5AttiAif\ a' cig ? 

t). — -If eA*ó imufe. t)f\ofctiigit) a bAite. 
T)— if T1-— go 'outi^Ait) T)ia tÁ mAit 'óíO, a tfiuincif a' 
age. 

S. if C— go Ti-éijMgit) bii|\ mbotAfi Lib if fcéAtA rtiAiú' 
ó *Ó1A óugAib fém if cugAinn fém. 

ITlÁife, ingeATi S. if C.— mite fÁitue f\óriiAC, a 
£)f\ign>e. 

t). — *5° ™Aij\if-fe 'DfAT), a TÍlÁi|\e. 

ítt. — Suró Aniof 50 fóit. a t)figroe, if eAót/|uiig jum 
éipr» *oúinn. 

t). — -If feAffA 'óAm irnteAúc a bAite 1 11*01 Ait) m'AtAft if 
mo ífiÁtA|\ nó b'fémifi 11Á bemíf |Aó-bAO*óAC t>íotti te 
HAgAit) ah CfUcnónA. 

tTI. — -Aititiú ! t1íof\ ctiAtAmAi^ fiArh a riiAtAifc a$ac. 
tJAt) cói|A iia|\ beA5 'tnc-fe beic 1-0 ooimeA-OAHoe age 
fA-n a' tAe. Uaja a terc fA fUirriA fo 50 fóit 50 *oceAf- 
bÁnfAT) mo gúnA nuA 'útnu. 
t). — -tlÁ biA|\f ofm fAHA-riiAinc 1 bfA'o, a ttlÁife. 
m.— 50 *oeirfiin fém, ní 'óéAnfAT). Suit) AnnfAn if 
44 U05 " (f é iriA|\ A'oeifm fiAt)) " w f úf a 1 ii-meAT) >oo 
fAi-óbfif ." ^éAó Aif fni mAf gííriA, a ttyigme. C'onntif 
a CAittieAnn fé teAU ? 

t). — -UAitneArm fé 50 T)iAn-ifiAit tiom, a ttlÁifie. 
TTl. — -1f triAit tiotn 50 'ocAicneAnn, a í)tugroe. Sm 
A*óbAf\ ^útia 11Á fAgfÁ " T)éAncA 1 néiftmn," cé 50 bf tnt 
mo cttiAfA bo*óA|\ ó tfiAi'oeATi '^et) rhÁCAifi 'f Aigetn' 
ttiAtAit\ F élt1 ^5 cÁitifeoitteAcc Af eA^fiái'oe Ati T>oriiAiíi 
rriói|\ acc Af tia teigcíní bfó^ if tia ^iobAit éAUAig a 
•óeiTiceAf 'fA cíf feo. TlÁó >oeAf 'féAóAWiíf 1 tigútiA cúuaó 48 pfcMimfii ! TUr\ 0> ^tfnnii a fiut>ió§Airníf at\ fU\i$;1 r\& 
caCtvaC le peit)|te bj\ó£ a -óóAnpAt> 5f\eAfAit>e ! 

t3. — -Tlí'L aoti tú te clof ATioif aóc " eAT\T\Ai*óe tia 
h&peArm " pé Aic 50 n^eobAifx, tnóiwiióp aj; "OAouie 
AOfCA 50 t>puil A5 *oot x>Á ™eAt>Aif\ 'p a^ CoTimutttoifu 

ÍTI. — Tlí TTiA-p niAite te iieiTmin acá mófián aca fo aj; 
f CAotAif\eAóc, aóc map tftAite te n-A bpóCAí péir» a 'óiTiseA'ó 
te tiAipseA-o tia ti-aitia , oáti if tia ti-óinfeAó a ó|\ei*oeAnn 
ia*o. tAbAffAinn cferoeArhAinc T>on peAjv a óAiteAmi 

A ÓUtAlt éA*OA1$ T>e 1f A OAfATin CtÓCA C1TTl(^eAtX A1|\ pélTl— 

A|\ nóf tia nAfpAt — mAji TnnLiseAnr» fé Artisoft 'gvtf 
-peAmiAi*o, aóc •n'feA'OA^ 'oti cpAOgAt cat) é An ^nó bícmn 
Ai^e *oen óteice bíorm 'tia óoit^feAfAni Af óUi'daó a 
t>Aitif. tTfrévoitt sut^'t) AttitAit) a fheAfArm fé a óut\ 1 
n-urhAit 'oo óáó a óíotin é 51^ A5 Aitfiif a|\ a' bpitibín 
TTiío-s a bíonn f é if 50 b-pmt a óeAnn cóttr polArh te ceAtm 
a' pitibín, fin nó 50 'oceAfCtngeArm uai*ó ati fAogAt 

PCOIAÓ A Ót\ei*OeATflA1TlC 5Uf\ tAOÓ Ótm COfCAfltA é Af\ 

nóf ati 1atv-1tvoiai£ 'Óeips TitiAitt a téigeArm fé aj\ óAfÁn 

ATI Áip ÓUT1 piíAltTIÍTIÍ C1T1T1 A fCeAttA*Ó 'ntiAf te Tl-A tUAlg. 
UÁ 'tUltte 'CA 'f ttí tAbAf^AI'OÍf ÓUgAC T>Á gCtOlfl'OÍf 5Uf\ 

feAftJigif Aft út^l* 6tm ^ * 1 tutittce aóc p|\OTTifÁit 50 
tícu^ai'o fiAT) " Hmnce 5Aet>eAtAó " ^ip. 

t>. UÁ1TTÍ A5 -péAÓAItlC te beAgÁTl 'Oe btlA'ÓATICAlt) AJt 

ótnT> T>e-f tia SACóaseoi^í a$ tUTirice if t>o tAbArt^A ati 

teAt)A-|A T1UA1JA A t)ÍT) f1A*D A^ fUlt AHOtin 'f AtlAtt A^ |\1TIHCe 

44 coit\n " 5t»t x "OAOiTie meifce iat». 1f AntiAtfi a olf^it) cú 

1 Tl-Of CAttAlb A Óélte 1AX) AÓC 1AX) — '''OIT^ feA|\ 1f TflTlAOI — ' 

1 f\eAóCAi£> An fCÁicfe nó ati titaÁi«|t a b^ifeAt). T)Á 
5CtoifpeA*ó mo fhÁtAiit A5 caitic a|\ ati Aifce feo tne ní 
beAt) fí fo-bACOAC •oíom. ACc, if ctiniA tiom, -ní 
Ct\6i5peAX)-rA pmTice ÓAfATiA s° t^S^* 1 *i-wt> 49 TTI. — Ca*o Ovu^e 50 T>Cf\éi5p*, TttAju mbeA*ó "oe óúif 
a^ac teif aóc *oo pÁif\ci"óe 'oc b-peit rnófWocirnóeAtl 
'tia bAClAinn teif. TlÁ cuifptt fé 1 n-wíiAil 50 foitéif 

mi1C ni1A1f\ A ÓU1f\pVÓ fé T)'lOTriAfVO Af\ A óofp cti 'iomóAf 

Aft An nóf f<vn 50 t>-puit geATi Ai$e "Otnr: if b'£éiT)if\ 
nróeAóAn "oen gfvÁft meAf cCa Af\ a jruAiT). Aóc nÁ CftÁóc 
tiotn tAf |\mncí tia néifteAnn nÁ* úAf\ An mumci|\ a bíonn 
A5 |\mnce aóc córh beAg. t)A*ó *óóit teAC ^un AbfUf 
$Af\b An óulAit a bíonn Af\ nA peAjuib if 511^ ptAmg- 
céA'OAi'óe cutAit nA rnbAn. péAó Afi An fiAn-oAfbAt) a|\ An 
cé tAbfunn J^ 6 * 01 -^ 11 ™ 'f ^í 1 ATI cé> N-á T)emeAnn. péAó 
An rhÁnlAóc a tAbAffAi'ó cú pé nT>eAf\A \& t)éA|\tói|\ 
feoóAf peAf tiA x>Á teAn^An. teo^AiT) nA peAftAib 
gAe^eAlAóA Of\tA ^uft'b iat> pém fAigTnúifí nA néifteAnn 
1-p teo^Ait) nA mnÁ oj\£a aj\ An nóf scéATmA ^tif 'b iat> 
pém nA CAttAifí *oo fCómfeogAt) cneA*ótAóA nA fAig- 
■oiúifí- Aóc, péAó aj\ a' fAigTnúift ^uf fAigDiúifteAóc a 
ceÁfVO. ]?éAó Af\ nA séAfÁm fciom Aft a 'óífrrú cn a*[\ tia 

fÁlAlb A5 CtHT) ACA, 1f pÓAÓ Af\íf Af\ An feAfAttl *oo- 

clAoncA 'cá A5 An lomtÁn aca. T)á rnbeiteÁ Via 
5cm > oeAóCAin nÁ ctnfpeA'ó nA ^éAfÁm 1 n-ntfiAit mnc 
50 *oc[\oi > opi , oíf Af\ T>o fon -pé rtiAf a óórhfAiceAnn An 
cotteAó Af fon nA ciftce if 50 •mbAinpi'oíf An UfAiL óneif 
te n-A ^cÁnAíb Af a' zé 'féAópA'ó CAm of\c. A' iToéAn-pA'ó 
pÁ'OfAi^ nó SeÁn nó 'OiAfrriAi'O é fm ? go *oeitínn ní 
'óéAnpAi'oíf. THá beAnnmgeAnn cú 1 mt>éAf\LA *óóib 
tAbAfpAi'o fiAT) 5Aei!)lAinn óuJau, if T)o b'peÁff teAt 
50 -pcAoitceÁ Ca|\ac ia*o. 

t).— UÁ fé 1 n-Am A^Am-fA beit Af bótA|\. 5° 'ocu^ai'ó 
T)ia ufÁtnónA TT!Alt *óíb. 

SeÁn if CÁ1C if tTlÁife. — 5° *° C 15 1 1* V^ n ^eo, a tifigi-oe. 
AbAif (AffA Cáic) tec AtAif if teu rhÁCAifV 50 fUgAt) pém 
if SeÁn A5 poffAt) T>onnóA' Ó15 Af mATom t mbÁifeAó — • 
te con^nArh X)é pnn f L&n. 50 t>. — 5° "Odtúi ti, 'oéAHfát) if t:Ái1xe, a riiAirn. 

C. — -go iwviú mile itiatc ^^.ac, a "Djvigvoe. 11ÁC *oeAf 
iwnrceAó CAfAUAriiATt An CAilín í t>j\igi*oe, a SeÁm ? 
Sah'U 11 TgCAnn fé tda™ 50 t)t:uit AnA-óoprhATteAóc atct te 
ftUijie feo '5Aiime aóc 511^ CATtuce Via ceAnnATgte 
ITlÁine nÁ í if 511^ fiA í nÁ t^TgT'oe 'GpAT). 

S. — >1f reAnfocAt é " ^un ^eAt teir a' £>t:taó t)u£> a 
geÁtAfCAC pém." X)Á tnb' TngeAn *otnc-re t>|\Tgroe *oo 
riioVpÁ í -pé niAtt a rhotAnn uú tTlÁijAe pé LÁtATtA. Aóc if 

1N1Ú1T) T)Ú1Tltl Atl Cot^Óin pÁ1f\CeAÓ A flÁft 1f *oot A CO*OtA*Ó 

'n-Ainrn T)é if 130 1 a 5 péAóAmc An lemt) iút> aj\ mAiT)iTi 
pé mAf\ a geA ttAif. 

C.« — UATgvó AtA X)u$ n^lúimú, a ctATin Ó. 

Ua|\ éif riA Cot^ómeAC a ótnocnugA'ó : " tTlÁ cá Aon 
ATiAtn boóc a 5 irnteAóc A|\ pÁn nÁ Aft reAóftÁn 50 
rMomptngit) T)ia rpceAó 50 ueAmpAtt Ctnorc é. 1 n-Ainni 
An AtAn, An ttleic 'f An SpttiT> Haoityi. Amen, a tigeAt^nA. aíi ceAtrtArhAó t^. 

A5 stAcvóAó ifceAó A|t niAVOTn 50 T>cig TtonnoAt). 

SeÁn 'r a tteAn — ITIótiA *óí£> Afv mArom. 

'OonnóA'ó Tf tló^A — 'tnójv if tntufve *óít) ir T)é £>tif\ mbeAtA. 

S. 'f a tieAn — 'C'onnuf 'cá > OonnóA > ó beAg c'ftéif ^^ 
noróóe % Tió ca*o é a geAfián ? 

X). — A5 -pfeASATfu — t)o tií ré 50 nAn-X)onA aía peA"ó nA 
noTt)óe aóc cá brpeAó móti mx>m ATge. An fctunccíneAó 

ACÁ ATÍA 1f CÁ f T ClTftA 'ttlAC ATge. 

S. — -Uá fé |\ÁT*óce 'r Tf po-p é " jgujt *ÓÁ T)€fiiAn SAtATrt 

An OTÓÓe." AÓC CAlttTTt) fTt) ATíAe rflATÚ A tAbAlt^C *00 Af a' 

t)t:uACc. Tlí't Aon nAtriATT) A5 tncc t3|\niccTnige aóc An 
triiAÓC. 

X). CAX) é An CUT 11 AtTIAÓ ACÁ '^AC-f A ATp fm ? 51 S. — -O cui|\ ahiaó tiiAit AvJatii ai^, tiiAt* if mime a Connie 
•OAOine 50 tuiO pípíní of\tA At^ peAii a fAogAiL niAt^ geAtl 
ati frtn'óeAtt bTuntcinige '^atiaiíiaitic aca. Hi |\éi , úageA , ó 
t:viaóc nÁ ceAf leo, aúc fnóf\-rhóf\ ati ptiAóc. 

X). — 'ttlo ctutAg é ati peACAó t>oóc, if 'mó ní 'cá 'tt'oáti "oo 
ó Aoif 50 t)Ái\ tlío|\ óuiiAe-Af teAt oi^eAT) t^péife 'f^ 
í>fuutcínig 50 *ocí 50 5Ctoifim cufA 45 cujv fíof uipti. 
Cat) é an c-01'oeAf if t:eÁ|\t\ t>i ? UÁ a Hoi'oeAf pém x>o 

£AÓ A1CVO. 

S. — »0 ^ati aiíitvat\ Aóc tií T>oútúitA mife ótm a t>eit 

*Á £lA£|\Alge "010111. CflÓÓ A ÚAftVAC Ap nóf a' céi 1f é 

'cAtJAif\c te n-ót *oói5 ati c-01'oeAf a cuAtA-fA 'scorhtiAToe 
|\iAtii *oi. UéigeATin euro *oe-p tia pÁifcí *oó' lorn 1 ^comne 

ATI Cf\Ó1C 'ót, Cé TTAC pillt fé 'Or\OC-OtAr*CA. Atl CÓ 

•óenieATiTi é f m CAitTMri é '£AgÁit, Ari Aif tió Aft éigiíi, óurt 

A ÓtCA. TTlAriA t>T?AgT:Ari te t)UVOA|t é CUT1 A "ÓéATICA 

CAH^Af ATI OÁf A DA^AI^C A1|\ TIÓ A ieOgAITlC Of\C pélTl £0 

t)i:uiteATiTi cíi te TnmteAóc i Ti-'iTieA*o. xXcc ati CfUge 
feo 't|\iAit teo geoú-pAtr, 5A11 titntte 5AT1 £>Afói5, ia*o ótm 

A ÓtCA. HlíAlt^ OtpAlT) TMAT) ATI C-01T>eAf Ctttottlg £0 tllAlt 

iat) 'f if 5eÁ|\t\ 50 "ocAfcArifAiri £é iroeAtu cóca stAíf 

AfllAC Cfáf ATI SCtAOICeATlTl. Smé ATI C-Attl 'fAgATT) f1AT) 
a' pu ACC tHATTA tJpéACCAÍ^ ÓlígÚA. AÓC 1f *OÓÓA TIÁÓ 5Á*Ó 
'ÓAtll A t>eit A£ fplAeA^At) Atl ATI TlÓf fO 'ÓUlC-f e, WAtA 1f ^Ó- 
CÁ1|\élfeAC ACA01 '^COTilTlAT'Oe TA1ATÍ1 A|\ XfO CtOITlTI, t>Alt 
Ó T)1A O^tA. AÓC, pé tllATA A'Oei]M > f 1AT>, " CAf CAt^ TIA "OAOITie 
Aft A CélLe, 1f Tlí CAfUAT^ T1A CT10CAlt> TIÁ T1A ftélttClí>/' 
D'féT'Oltl 50 gCAfpAT'Oe *0A01Tie Of\C-f\A 'glTf 0|ttll-fA TIÁ 
VéA'OpA'Ó T)Í0L Af "OOCUÚIIX A tAUAI^C A$ pÓITATtmC A]\ A 

5Ctoinn 1 ti-atii tia ^éitJinTie, if 5tiT\ tiiAiC "óúititi ah cúnCAf 

fO XK> ÚAÚATtAC T)Ólt) TTÓ ttelt eOt^AlfeAC A|\ A tAÚA1f\C T)Ólt) 
*OÁ tllbeAt) ATI |\1AÓCAT1Af CUTl A *ÓéATlCA. 

X>. — DutiAftc óeATiA 50 t\Ait) a tioi'oeAf pém "oo saó 
Aiclt). Záíx> fiAX> córfi tiiomA"OAtfiAit if 51^ t>eOCA1f "00 52 ■Ótntie gAfl móft&n eoUMf a X)C\t nnfponAó lonncA 50 téif\. 
Cá botgAó, T)eils;íneAó, ujmió, juia* — aCc cat> Ab' Áit 
Uom \\ n-Áij\eAiii ? — ní ótmnneogAmn oj\tA. 

S. — -'O fé ^ÁTóce 50 "óptnt Ceitj\e tiAicroí póeAT> Af 
ciqnti a' óApAitt if 50 u-pint óeitfie tiAicíTrí póeAT> 1 n-AgAi'ó 
gAC cititi aca Af cionn a' peACAig. tlÁc 'oeocAif 13011 
Cpíof CAi*óe boóc x>ot Af 5A11 ceAnn éi^m aca *oá buAtA'ó. 
1f -pÁriAó Tmme 'geotjpA^ a £>eit 'ha beAtA-ftÁmce if, mÁ 
oíonn Aon geAfÁn AtíiÁm aijv t)ei*ó *ÓÁ geA|\Án aij\ nó, 
b'féi*oij\, níofA rhó, niA^ if AnnArh a úa^aiT) tia ^eA^ÁtiCA 
aj\ teittig. *Oo bí *OAOine fA CAtAi|\ -peo 'f^ cfeanA- 
fAOgAt a teigeAfpvó 5AÓ A1CÍT) *oáj\ Ái«[\rmgir te ti-a 
n-oi'oeAfAi'óe -péin. T)o ótiifiiTrif piti-p fcótXA teif a' 
f tiA*ó, a T)' fonn if é 'cimeÁt) ó £LiucÁn, if *oo f cfíobAiTríf 
Ainm if ftoinneA'ó An zé 50 mbiat) fé ai-jx — 'Af\ a' 13<cao» 
Amtnó'oe — pé mAt\Af cf\ít>cí Aintn nA n^Aif ci*óeAó 1 n-ogAim 
ójvaod. "Oo cfei^cí Y A cfeAn-Aimfi|\ nÁjA b' £61*01^ te 
HAon ní ah ptiA^) t>o óofc acc ptnt caic 1x11b, acc 
•oéAnpAi'ó fúgAt) An cfnrméi'ó nó *ottb ha fCtAíobnóif\eAóCA 
An ^nó corn triAit. T)o ca^aid — if UAgAnn ^póf Cfuof- 

^AtAjA A^ LeAnbAÍb 1f 131*0 f1AT> ^O btlA^ÓAftA 'gUf £0 

*oo-fÁfr;A *oá bÁff. 1 n-ineA*o 0H3eAfAi*óe íia nAnrifi^e 
feo if ArhtAi'ó fotAtftnguí (Via tfiofCA'ó) LeAnb nó 
•otnne AOf ca nÁ peACAit) 'aúai^ j\iAtri if cfí putA t)Á n-AnÁit 
a féi*oeA*ó 'fzeAó 1 mbéAt a' Lemb a^ peAii) nAOi mAVoeAn- 

ACA, 1f ^O t3Í An teigeAf T)éAnCA. tTlAHAfl ^féWM^ ah t>íc- 

teAóCAi^e 'p AgÁit 130 ^eAn^At) ^AnDAt An gnó cótii mAit. 
1f ^oeocAfiA An 5Ant>At a fotAtAt\ Y A cacai|\ feo nÁ 
An TtftleACCAi'oe, fnt) if cauac te n'mnfinc. UA^Ann 
piAOftAifcí — -50 hobAnn — %o mmic Af tia *OAOine— 05 if 
A0fr:A — 'V 1 n-meAT) Aiti'^nt nó pufóiTn nA íiAimfi-fve feo 
'tAt>Ai|AC 13Ó10 — a triAf otngeAnn 50 tnmic iat) — -if AfhtAii!) 
'-oemcí meA*ó5 *6Á DAinne — -córh néADCfom if Ab' féi*oi|\ 
— if 6 'éAbAi|ií: — 50 TTiion mime — ■mAltA-005 te n'óLT)óitt. 53 t)íonn iUtfiAitt tmnci'óe Af» tucc pAbjUir* if bíonn a T>6tAin 
te *oéAnAin Aige'n ^CAttAi^e 50 tnbei*ó nA cf\éAóCAí bocc 
*oe *ó|Miim ah Ait)tite. 1r snÁtAó teo nuAin a t»íT> r-iA*o 
a^ pAinn-éiftige, 50 TíCAgATUi ocjuf bwte ofXA, if 50 
n-íor-pAmír 110 50 n-ótpAi'oír Aon ní 5ti|\ b'fémifi Leo 
ceAóc A1|A, if 111Á cá fé *oe rhí-ÁT) A[i a' ^CAttAi^e 50 
DjrÁs-pAVó fí biAt) nÁ t)eoó — 'SéA^ nÁ nntir*-— Via ngoife 

CA5PA1*0 f1AT) A1f A ^A11 f?10r T>1 T>Á 'OCU^AI'OÍf AH teAbAJA 

X31 iiÁ ■oéAnpM'oíf. Uá fé f\ÁiT)ce " 511^ meAf a ah c-ac- 
loinpÁit nÁ An céAt) pAbjur- " 'f if víoja ^, ™Ari ^eri 
p«tiifió*p T>o mfc flA'OAice cun r-mbAil Aige'n cóatj bAbCA, 
i r tAg-feAn^ acá a^ac — -nó a 5 An cé 50 rnbíonn fé A1|V— 
é cun *oe. 

X>. — 'S A tlgeA^MlA, CAT* A 'ÓéAnfAI'O ^A^O ? An Aj\ A* 
ngAOlt A ttlAlf-piT) flAT* ? An THAbAt fUlAWne ^ÍOC 11Á 

p«i*L corn nÁitpéireAó Leip An mt)AincigeA|\nAin AbA-jvoin ! 

S. — " p>it póit, a iriic a' jn," V& m &\ x A ^ei^eAt) An 
c-AtAC. Sm í An ctnr céAWiA 50 bpuitini 'Á mnr-mc 
t)uic pern if t>o t)AttACÁnAib nió uu. 1f pémifi ^Aenn 
nó 't>ó 'tAbAifX t)óib 1 ^ceAnn 't>ó nó 'cjn t>e LAeteAnCAib 
c't^f An Ait)tite. 1f pémi^ é J> óúbAitc ^ac Iá Af pAn 
AmAó 50 ceAnn \é nó 'feAóc *oe tAeteAncAib if Af* fAn 
AniAó cá fitnc a' ftÁir Leo, mAf if péitnn Leo a nt>óCAm 
t>e 5AÓ fAgAf brú 'ite. ÍTIotAt) te T)ia t)Á cionn, ní't 
An bot^Aó A5 ceAóc te T>éi > óeAnAige com ^nAtArhAit if 
a ti^eAt) fi btiA'óAnuA ó fom. 

T). — 'C'onnuf a tAg^At) ? 11Á pint An feAnnAó 'Á 
geA^At) A|V pÁifcíb 'p An *otige te cti|i Af\ Aon'ne 50 
bpAgpA^ 5An seA-ptut) A1|\ é ? 

S. — -Oit> p^^ as t)ot 1 scomnib a' geA^AUA 1 
TCío^CAib eite, pé btin acá 'ca te n-A lóéAnAni, if 50 
t)eirhin pém •otnc ní móji nÁ 50 nt)éAnpAinn pém ah 
cteAf céAt)nA. Ace if í An cuif azá 'gAm-fA nA An 
feAnnAó a tógAinc Af Uirh temb if é óu|\ 1 n^éi^ temb 54 eite. fl*feA*OAfi-fA ha" beAt> juit) éipn co^aLac Af x*o 
leAnb-fA if n , peA*ofAoif-fe nÁ beA*0 ino LeAnb-fA Af An 
AlfCe scé.ATmA. If 1111111c a Ó01111AC LeAnb if feirin > oeAf 
nunwtxe T)o CAfóige Via tÁníi c'féif T)foic-feAnnAig 
a fUAftAf Af géi5 Lemb eite. 

T). t)A*Ó títOf A' CfUAg $A11 A11 *OOCUÚ1f A *ÓéA11fAt) 

a teicem fiti a ctif te nunf if te rnóf-fAiffge. Ace 
■ofeAni ifCA'ó tmcutnfí 50 bftnt "ceAt) tntc if iriAiteAfA" 
'ca a^a nóf A11151L ah tiAbAif . T)Á t)CtncteÁ *oe rhtittAc 
a' age feo, AnuAf Af a' bpÁit, ní £>AinfeA > ó Dtime 'ca 

bfAOH fOÍA AfAC, CÓ T1Á fUlt A011 T1Í die 'bAinfeAt) a' 
C-AtllA t>eC Cf 01*06 CÓ1TI CApAlt) teif . 

S. — If tnó A11 51ao > óac a bí Af a' gctiif teoif 50 *ocí te 
'oéi'óeAnAige nÁ Af ati irooccúif . CeÁft) mnci féin Ab' 
CAt) A11 c«ifteoi|\eAcc ó Airnfif t)fiAm "bóftnrhe Agvif 

A bfAT> fOltlHf. tlÁf CUAÍAI'Ólf Atl C-A1ílfÁn A Ct1t11 flte 

c'f éif nA fotA 'bAinc Af 50 ntmbAifc fé : 

" T)o tÁini5 t>oct;úif iin fc&tAíf *f if fiitceAó foninf a 
bíof ; 
T)o bAin fé f mt Af mo!tAiiti fteif if T>'fÁs An c-awa ttio 
ófoi'óe," -jc. 

T). — T)o óuAtA An €-AtfifÁn fAn A^tif ArnfÁm nÁf b 5 é, 
a SeÁm. T)Aome ctnfgionAóA T>ob' eAi) nA Ti6ifeAnnAig 

f A1T> A C11YieÁ > OAT)Af A ^OCeAn^A 'gtíf A 11ÓfAlb féin. t)o 

CAitteAt)Af 1AT) fAn Aguf if mó T>'feAfAib bféi^e ia*o ná 
An ctnfteoif 50 •ocn^Ann An "oocutíif " poCAnAtAi'óe " 
Aif. O *OAome 'f^-A botAftAnnAib 'fA óaúaija feo nÁ 
tcigcAffAit) nA *oocr;úifí 50 *oeo, 'f gtif seiff a' tfioitt 
iAt) a teigcAf 'fA CfeAnA-fAogAt te ceifíneACA ^óemcl 
'f a bAitc. T)'imtig f út> if tÁim^ fo if ní f eÁijV|VoiT)e fmn 

An C-ACf«gAl!). 

5. — t)Á *óoitrineA6c a ^AAgAimíf 'f^ fcéAt fo 5 f eA>ó 1 f 
T>eocAfA f f if Aice 'f^^^S-A* fé *6tíinn. féAó a^ a' 55 DtreAjt 'micig UdiceAt) bUA'óAn ó foin 50 nArnefucÁ if a 
|\u<s; ceAn^A a finreAtt fAtt Leir. £éAó AifV 1 rnbUA'ónA 
ntiAi|\ a ca^ai^) fé 'bAite 50 cín a *óúccAir, te consnArh 
X)é é péin ir rmn-ne r lÁn. péAó aja a' úpeAf 'nntig T>eic 
tntotiA'ónA ó foin ir CAbAi|\ An T>eif eAfun*óeACC pé tmeAfVA. 
tlí'l An §Ae'ótAirm Ai^e 'n bpeAf n > oéi , óeAnAC ro if ní 
tuigpi'ó fé cat) ir bjnog tí'peif nÁ T)'OitteACCAf. 'OéAjnrAi'ó 
ré — -1 mt>éAf\Ld — -50 bptnt An 5110 50 téip AnA-CAicneAifiAó, 
acc 50 bpuit Ait|\eAóAf Ain nÁ péAUAnn fé ah ceAn^A 
'ctiif5nic. éirc teif a' b^eArt eite, nó tAbAm a gnúir 
pé TToeAfiA, if CA5pAi*ó oi^eAT) Atftngce Ain 1 ^ceAnn 
neomAiu ir a CA^At) aj\ a' n^eAtAig oi^óóe gAoice. An 
neotriAC a cLoirpt) ré Atfif\Án gACólAinne " éi^eogAi > ó Ati 
£tnL uAfAt 1 n-uACCA^ An occa 'ge " pé uiAfi éijugeA'ó 
Ai^e-f tiA feAn-LAoóAib ipAX) ó, ir cwfipt) ré Liúg tfiAoi*óce 
Af T1Ó CAltpt) fé A tlACA fAti Aejt. Ca' '11 a CAOb 50 
iit)eineAnn ré rm, pAfrf uignn t>íoc ? T)eineAnn, " rriArt 
tAini5 ré 'bAite Af a ftucoAr " jré iriAfi a tÁmix; An [bó| 
" geAt)Aó [tx) bíot)] t>á c^nt) Ann-fA' gteAnn." Agur 
cá t)Aoine 1 néi|Mnn a teo^Ann ofitA nÁ ptnt Aon óomneArh 
te n-A bfogUnm if te n-A *octnf5inc, — -'r 1 bpÁif\c tiA cín- 
gt^ÁiiDteAóCA, 'cAbAfifAiiDír piACAt mnc, *oÁ LocctngceÁ 
ia*o, a bAin-peA'ó An rheift^eif T)en 'ouitie feo. 

X). — -Hi tm&m — -otc r\A niAit — -cat> zá a\\ btm a^az 
Anoif . C'onnur a bAinpeA'ó Aon'ne 1 néi«[tmii An ifiei'óféir 
"o'fe-Af S^t 1 él 1^ 1 S ^ 11 f^ogAt teif niAji éi|\ig teif a' bpeAjA 
fo Aintnmgte a^au ? 

S. — -íl' freA'OAn An te HeAfbA ctiirgionA 'caoi a^ 
piAfjtAige nA ceifce i^n nó nAó eA*ó, aóc féi'óceogAT) 
t>tnc í. OAfpo 5A1 b, b^eiteAtrinAib if 'OAome {rogt/um tA eUe 
t)o bAin^eA'ó An ttieit)^éif iDe, te ^An ceAn^A a ^ntAige 
t)o *óéAnArh jviAóCAnAc A|t Atcói^ 1 ^cninc Y Á $ úptÁp 
nA fcoite. 1f TteoCAMfi T>om tAbAifu cinm Aft a' ^ceifc 
feo, At!)bA^ gAó Am a ctoiftm Aon'ne — 'mójt nA beA^ — ^5 58 pAgÁit loicc a^ á]\ T>ceAnsAin, cuifieAnn -pé mo ém*o 
^oLa a$ yfiucAi*ó yé mA$ x>Á rnbeA'ó fí 1 nUAibig An 
bei^bte. Cón'1 > oenfinigteAó if 511^ 'b í feo «An bUAftAin 
11A01 5céA*o 'oéAj; 'f A *oeic, triA LeogAirnvo 'o'Áf nt>útóAf 
if T)'ái\ n-oiftfieAóc fiteAt) Cfií n-Áfi Lavaca nó Af Á«p 
mbéAtAib, nnteogAi'ó Á^ scfieiTieArh 'tia ^ocai^. " 1f 
■oeoo&if CApAtt fiáif a 'óéAnArii ^'AfAt " 'f " 1 T wocaij* 
511*1^14*0 'ón|\ Af An t>uofi 'nÁ bíonn fé." 1f 'oeACAiji, 
mAf a' ^céAWiA, C1011 An fif\ a tA^fiAC a^ a' ^ueAn^Ain 
auá pé 'o^oic-riieAf te finfeAjAAcc. Tlí }\Aib 6e cofiAt) 'n 
riiAt>jtA Aft 'acai^ " as Aon'ne 50 fAib Aon rhófiui*óeAC£ 
Ann A]\ An cé *oo tAbAifi í. I1í fiAib Aon tneAf a$ tnmnui^ 
a tAbAfiúA o|\ca pém, itia«|A níof ctnjA Aon'ne |MAtn 50 flAlb 
Aon f CjAtíf ai^ 1 n-uniAit *oóib 50 fAib oi*ót\eAóc LtJAórhAt* 

ACA. T)o ÓUAtA fA5A|\C '*OÓ 11Ó 'CfU *o't1A1^lb — »Ag CUfl 

fío-p Afi itióf-óornAóc ttAonfi pÁiDjtAi^, if ní 'óéAn-pA'ó fé 
A11 gnó *óo a' fÁt) Aon tiAifi AniÁm ^ti^ AtbAHAó Ab' eA*ú 
é 5A11 é 'AtnA-pc feAóc n-tiAi-pe 'TDUjteo nÁ beA*ó Aon 
trieAtutAt Afi a' bpobAt ca*o Af gtif tÁmi5 An cfei'oeArh 

ÓUgÚA. AÓC -péAC— mA 'feAt)— CAT> ^ £W C -AttlAC 1 Y\ÁlfO 

TÍIaca zá btiA*óAin ó fom. 

T). — ílí ctnrhm tiom jgtifi tuic Aon ní fUAiteAnCAif 
AniAó Ann 1 n-tn-pi'o nÁ 1 mbiiA'ónA acc An cfiiot CAtniAn 
t)o fóg-jiAt) a beit 1 n-Áic éigin tAfctiAn!) te 'oéi'óeAnAige. 
1f *oóca 11ÁC beA^ 'otCAf, niA^ tf fCArh^A'óArhAit An 111 
An CAtAtfi 'oc f tn^A^ nó An cig a ttncmi OfVC 1f cu ''ÓÓgA'Ó 
(n)ic 'óeig-beAtAi'ó nó un 'iriA^bA^ ^An ceAfAfACAn. 

S. — -^Oon btiA^Am 1 11-111^1*0 ACÁnr»-fe a^ ca^ai^c, a 
TJonnóA'ó, ntiAi-p a bí XDíofpói^eAóc nA ceAn^An fAn 1otfcoit 
1 n-AOi|At>e a ptéróce. "O'fvéi^ mo ^bA fArhLd-f a , *oo t«5 
ílAorh pAt)iiAi5 -potnm iiiAit An CAice fm *oo §aó "o^eAm 
aca .1. cit ptti'OAig a feAt>A*6 'ntiAf ^CAfV ÁiceAnnA An 
cfAogAil 1 r\Áyr> ítlAóA. An X)ó\l teAC-fA nÁ te hAon' 
cile t\Á 511^ óGAnn l oÁ rmottbAitxíb U|\l gtAAfCA t)é An 57 cit fin ? T)ob' eA*ó, Vmc-Ó, wa^ if tnimc acá ye ctoifce 
'^Ainn " 50 rneilvo rnwtce *Oé 50 yé\*ó focAi-p aóc 50 
HAnA-nnon." T)o bíof A5 fAi-pe A t* A * 5ClAi*óeAiíi SoUnf 
if A-p pÁipéA^Aib eite nÁj\ b' é 'péAóAmc A-p tu^ fcfuob- 
nói|t nÁ CAinceoin pé iToeAfU 511^ trrío^bAiU: a •oemeA'ó 
1 bpÁif\c ha ceAn^An í f eo, acc An jUAbAó mnn' aca 'tA^Aift 
be-Ag t1A ™ Ó F ^ ? cé riÁ t^ &' feroif te Luóc cofAncA iia 
ceAn^An Aon úifttif eile 'fx^^t 1 A beA*ó leAt cóm 
héif eAóCAtfiAil ctin a cofAHCA. 

T). — Oó ! md'f *oo fAn acaoi 'ca^ai^c, ni fuit 'pof 
a^ac 50 bptnt 'OAOine 1 néi|Mnn 50 *oza^a*ó ati 
btAeoi'óce-Acc riióft o\\ tA te |ucc gÁifit)e *oÁ jgcloif ptHf 1 A5 
ca^ai^c "oo tfiiofbAituib tu ? Aguf cáit) fiA*o Ann, blot) 
'friof AgAC, t>e 5AC cme 'guf cpemeArh cóni niAit. 

fí. — tlí gÁt) •ómc fin 'mnfinc 'OArn. Acc, ce Iiiat) pém; 
mÁ 'f^* ? H-a *OAome c'^ó^ca cpiocntiigte 'cá a 5 T>ot 
1 n-AgAVó a nT)útóAif. THojt ttió|\ t)óib -peo CAtnAlL a 
óAiteAin 1 *ocí^ éi5m eite ctm 'fAgÁit ArriAó cé'ju' *oíob 
iat> nó cat) Af ia*o. An cé ^óemeAnn if 'fAgAnn aitiac 
nAó t>en cífi Via T)céigeAnn f é é, má fiAinigeAnn teif ceAóc 
A-bAite 50 *oeo 5 if mó|\ a' c-AtfiugAt) 'tAbAfifA pé nt>eA^A 
Aif. 

T). — ílí mójt é a^ a bfufirhott. 11Á ptnl An cí^ feo ha 
héifteAnn beAg a •oótAm *oá ctAinn, A > oéA^f'Áj -acc jréAó 
An t)f\oió-tneAf acá 1 gCAmeÁme 'f 1 "ocíofCAib nÁc í 
A5 cum aca A|\ éijte — ^nó a^ tncc a tiÁicj\ib. *Oa •ocigeA'ó 
t)ume aca fo A-bAite — -ptit) gtifi mime a tÁimg — -An 'Á 
motAt) 'óeAt) f é ? tlí neA*ó, rhtnfe, acc <4 A5 CAiteAtn 
tíifce a-[\ PtunncAó bÁi'óce." T)o cAbtitngeA'OAf -péin — • 
Af\ peAt) a fAogAit— ctin A11 PjtAnncAig a X>ÁtA*ó nó geAtt 
leif »00, 'f AnnfAn nttAi^ 11Á puit fé cótn nieAnmnAc 
te n-A teitém eite — 1 x>zíoytA\V) eite — ^nft aca aóc 
^oió-meAf A CAbAljtC t)0. 58 S. — ■T)ei^i > oíf if ha feAnA-fcéAtCA nuAift a bvoíf a$ 

CU|A An " CÓI'jmigA'Ó CACA " OflCA — " Al1 Ué 'tAJ^t) Ó 

íoccaj\ «a' T>orhAin 50 íuiaccah a' T)orhAin " if rriA-p fin 
*oóib. "Oo bíof a<$ CAinc An tÁ eite te pe-A^ a tÁmi5 6 
íoóUAft a' 'oorhAm (.1. AfCfiÁiLe) 50 rmAóCAf\ a' 'oorhAin 
(.1. éi^e) 17 mibAitve fé tiom 50 juib Aitne peAffAncA 
Ai^e Afi •ótnne T)en c-peAbACAf fAn Via T)CA5tunn cuj\a 
*óóib, a ciiAt) 50 t>uí c^innnittgA > ú 'bí a^ peifi|\e ó éifiirm 
A-p *ót\oic-inuinn,if nuAijt a óuAtAi^ó fé geAfÁnCA a tífte 

t>Á fOlLLflttgA'O 50 fOltélf Af CÓttlAI^ A fÚL t)0 tflACUHAIlfl 

fé, Y ifé tÁmig Af nÁ a ttÁt) Via ^iAit) fin nÁ ceA'oógA'ó 
fé A-p céAt) púnc 5A11 a beit a^ a' tÁtAi^ . 1 n^eAttlucc 

A1tl1f1^e VlA > D1A1 > Ó fin T)0 ÚUg fé CUjUlf Afl a Úí|l 'f A-p A 

t>Aite T)útóAif. T)o bí t oeA'|AbnÁíAin t)o 'f A ^ite 1f tx> 
ciiAit) fé ctm corhnAi'óte m' froóAifi. T)o tug fé 
peicciúi|\ tlí liAm pé n'oeA^A Afi cfioóAt) A|t a' b^AttA 
if x> Jj fó^A^ fé lÁitfieAó bonn tí'ingeAn a 'óeAttbt^^F 
é 'tó^AiríC ctm fiubAit 110 é Y^ 1t)e Vhac a' T>ofUf. T)o 
tÁini5 cjnot cof if tÁrh Afi An mgm if x>o ftnt fí £é t)éin 
a hAtA-jA a 5 puftngeAt gmt 1] A T>'mnif a fcéAt 50 

bflÓnAC T)0. X)UX)AM^Z A11 €-ACA1f\ tél A tOlt A CAbAlflC 

*oo if 50 mto' frémif 50 TCJAbAf^At) fé -pém a|v 'AtutniAóA 
é. Atz níof ttí^, mA|i if ArhtAi^ 'aúa^uiJ feifeAn An 
c-AtAi|t te n-A fiÁt) teif t)Á ptsbttngeA'ó -pé if é -pém a 
teAgAfc 1 n-éi^imí ^tAn-fpnmeAtnlAccA 50 ^CAittpeAt) 
-pé cnrnine aji tlí tiAin 'f a n^AbAnn no'eAfCAijtoeAf teif. 
T). — tlí nA-p CAt) a ctoifimí^o bA*ó ceAjtc t)úinn cojtAt) 
'tAbAifc. T)Á TK^eAiiy mo iDeAHbnÁtAi^-fe A-bAite 'f 
a ^Át* tiom peiccint|\ T)orrinAitt tíí ConAitt a CAiceAn'i 
'-p^ ceine nó ArriAó a' ^oftif *oo ctiifpnn 1 n-Ainm ptnttíní 
An Tpift ttlóitt AniAó a' T>ofUf é pém. A^ An /sóftA^ 
fAn, *oo be At) fé corn cca^c Ai^e'n bfeA|\ tuAit) peicciúifi 
Kí 1littiAm a c-iaoca'ó a^ pAttA a tige fréiti if t>o beAt> 
fé A^Am-fA nó AgAC-fA peiccini]i *ÓonitiAitt tlí ConAilt 59 nó ah fiÁpA T)o beit a^ cLiAtÁn An frAtLA '5411111. 
DorhnAtt Ua C011A1IX 'frnAfCAit ó AniA iia T>AoittpeACCA 
pnn-ne 'gur ílí tiAm a cihji a\\ a tnbonnAib Ai^e'n 
nit>ómn An tfitimuif tiiAify if, *oá -jaói^ pti, t>o toiLeogAinn 
te 5AÓ 11-A011 A5A11111 a tAbAijic onó\\A 'o'Á-p íaoc — -acc 
5A11 *oia beA^ a 'óéAHAH'i T>e. 

S. — S111 í An ÓA1HC. 5 Ari ^^ t>eA$; A "óéAHAííi T>e $ah 

AITlfUr. T)o CA^flAI^ *OOH Ct11C CAÍ1TIA11 A bí Út1A1*Ó 1 5CÚI5' 
tHA*ó CÁ CAniAtt ó foitl. <CÁ CÚ15' 11UVÓ 1 nOi ^11111 If 
x>Á n'oemeA'ó ah q\ioc caIiíiati iít> *oíogbÁit £at)a 'óóib 
•oo niAócnógAmíf beAgáti rf nfofl > óóici , óe juit) a ca^a^) 

Af A11 111ACC11A111 11Á Ó 'pOlllflUgA'Ó *ÓÓlb 5tl|\ |.)Á1|tC 

'o'eifinm CÚ15' UUvu if ^tiji ceAfic *oóib ]\\n a beit 
tneAl3-(\uigtc 'ca 11A bliAt)AnCA ó fom. 

T). — -Uá ah coacc poglumtA te patja 'ca 5Uf\ éii\OAiinAig 

1AT) A ^UA^I néWI 1f CeA1l11Af Ó JMAgAlCAr ÉíArAnA 'f ca' 

'tia tAob nÁ T)éAnpAiT)ír a hth'ccaIX ctni a cmieÁ'otA ? 
tlí bíonn aoh irieAr Att T>Aomc boccA, if cótfi Uiaú if 'cífit) 
fiAT> firme 't>ot 1 fAi*óbifeAóc — fitm aca" 'ge-f 11A bAnncAib 
'á ctif 1 n-«rhAit 50 bftntwivo — -ctAori^AiT) riA*o AHAtt 
cun Á\\ TíUAoib if -pé geA^Aóc Annrifie ní beit) pur cahi 
y\á nieitt A|A Aon'ne 'gAinn, tuAit) 11Á teAf, toi^ nÁ tiAf*. 

S. — CtnjieAnri fAn aj\ scimrme 'óArn 50 mbeit) 
C]iuiiiriit»gA*ó món 1 gceAnn feACOfiAme 1 VIaíIa Cfiuinn 
An t)Áifín A5 CumAnTicói|\í ah í)AiteACAir gAeiJeAtAig* 

T>. — -Ce tiiAt) auá te tAbAific Ann ? 

S. — 'UÁ ÍTIac Socaia ó t)éAt ^einfce '^uf Ó SÁwi ó 
tmóeAtt ha btÁ-jinAn. 

X). — -1f T)óca 50 ^AgAitt A5 éifceAóc teo. 

S. — tTlA^A 5cnneÁt)Ai > ó Aon ní ^An comne teif Af me, 
50 T>eirhm -jiAgAT). Am^f, bei^-fe Ann f 

t). — -belt) mé, te congnAtti T)é. 

S. — UÁ fé 1 n-Am A^Ainne *oot A-bAite. 5h^a' ^reÁ^n 
fib Af Á^ *oceAcc At\íf, a iíiumcitt a' cige, if 50 gCAfAit) 
T)ia An cftAince &\\ tJonnóAt). 60 *0. — 'guiVAb AfntAitt t)íl>, if 50 jaa' míte rnAit a^az, 
a SeÁm. ó, riAó AlAirm é lormfrttA^ a' qtAtnónA ? t)At> 
óeAj\C *otiinii a belt AtriAÓ Amrpo te 1iuai^ a' 011115. 

S. — 'tVftetfOAit cá OpuiL 11A *OAoine fin 50 téiji A5 *oot, 
A X)om\óA?> f 

T3. — -50 x>cí A11 AriiAfctAinri, a SeÁm. 

S. — Ó, cá'ii ceAfAC a^ac 50 TnfieAó. t)í ottAivi 1 5conixM|\ 
11 a Hoiióóe VnbÁifieAc 50 T>uti 5^111 cttfuif aj\ ceArm aca. 

X). — tHcvú fé iiia|\ fni. SLÁ11 Lib. utiuus ar A11 ArriARclAinn. 

A5 ceAristfiÁit aja a céite UftÁcrióriA Ati LAe VnbÁijug 
céigvo 50 T>cí A11 ArhA^cLAinti 1 bpoóAi^ a céite. TMotXAft 
a 11 c-Ai^eAt} if cógAiT) a fuit>eAóÁiri. tlí cúifce '11 a 
fuit)e *óóib nÁ gUiAifeArm beAti AejtAó CAfi bfAgAm if 
Haca tn|\te 'bp^t) riíofA teite 11Á peAfiAfót ip ftifóeArm 
cfvuirm TrífieAó Af a scoirme 'rnAó. 

S. — ID-ptut) Anorm Af Áfi t^ 1 ^ » ^ be^n coif, tnA 'fé 
t>o toiL é, a' sctoifeArm cú teAZ me f t)'f?éi*oi|t 511^1 
A , tt'ui > ói|A auá tn^ce, a 'ÓGrmcA'ó. T)tuiiT> Af Ájt ^a^a^c, 
a riiÁrn, mÁ 'f^ ^ ^ 01 ^ £• 1 n-Amrn T)é *otuu — ip rri tié 
'rheAfAf a jtÁt) teAC ! — -fÁs Á-|i fotu-p ! 

T). — UaVi be^rí bocc bo^Af fctm fCAn, nó b'£éroitt 
511^ *- e ^oéi^e^nAige 'cAitteAt) a peAfi if gufi A5 triACcriArh 

ACÁ fí. 

S. — -pÁg A11 Áic fin nó caic ftíoc ax\ bo^fuii fAti, mÁ 
'fé T)o toiL é. 

T). — X\\ ctoifpeAt) ah beAti boóc ^Á^tA nA ii-A'óA|tc. 
bei^ a^a ifiuinitxe t»i|\te if CAbAi^ fCAtA*ó beAg éAt)"C|Aorn 
*oi if bA^Aiji Anorm Af a* potuf UAinn tnj\te. 

fí. — ^jTéAó a teit ojtm, a trinAoi uAfAit ! A' gctoifeAnn 
cú Icac me, a niÁrn ? 61 T). — «t)eif\ cnmóeAU ha caoíaó uif\te ^uf CAf\f\Ai5 AnAtl 
í nó caiú f Alt Af a' f tige í ! 

S. — 'Oim 'A iAf\f\Ai*o in' Atctnnge o^r: ^n CAtttÁfV[\ fAn 
a óAiteArii *oíoc, mÁ 'f& ^01 1 é ! 

X). — TlÁ *ouoAf\c teAC t>f\eit A|\ ójuof a' ótmiA m\\te 

'gtlf í 'CAffVAC ATIAtt ÓligAC 'f AmifAn €111^1*0 fí gO 

•oceAfCtngeATiTi UAwn í '^5^ lric ^a f^ 1 $ e • 

S. — "tJeAfxpyo a *o'£onn if cu 'f^f^™- Caiú ftíoc An 
fciAit óofAnCA fAn, mÁ 'f^ *° to1 ^ é > t10 gtAn Af áj\ 
jaa'da^c mA|U n*oemin ! 

T). — A ! 1f faua 'óAm 'á ctof nÁf óuai*ó AjuifCACAit 
|\iAfh AmAó aj\ mcmn ninÁ. t)Aincf\eADAC rheA > oi\Aó ifeAft 
í if CAitneAnn t>o fcéitíi téi 'f if atíi 1^1*6 'cá AiceAf inj\te 
cn 'oeit 'A 'omgitc. Sm í An cúip nÁ teo^^A^) fí tnjvte 
cti 'ótof. 

S. — THa^ia mbeA'ó 50 bptnl 'por A^Am 511^ a^ ínasa'o 
'caoi 'oo tAt>A|\pAinn -pneAgf^ ofic. Í1Á -pint fí corn móf\ 
ic fot/uf-pA if auá fí im fottif-fA if ca' 'nA tAot> nÁ 
tAbf\Ann cú téi if 'oo rní-fÁfArh a cur* 1 n-tmiAiL T>1 ? 

X). — ^DéAti^At), mÁ'f -áit teAC é. A tiAf Ail-rhnAoi, niAfvA 
n'Ofun'oiri Af Á|\ •pA'óA'jic nó An íiaua AnnfpiAtiCA fAn — 
acá 'curi éiciipf orvAinn — «a CAiteAtn *oíoc, CAitpmro-nA 
nó cufA An Á1C feo 'fA^Ainc ! 

An t3AincfeAOAó. — •tíA'o ceAfiC 50 mbeAt) cruiAg '5 
ou^ teitéiT)íD-fe 'oom LeitéiTí-fe. T)o úÁnAg Annfo ctm 
CI11X) *oen brión acá ati mo ó|\oi > óe x>o fCAipeA'ó, ocón ! 
if ní cúifce fAgAnn me pém ftn'óce Ann nÁ cofntngeAnn 
fio-fe AtA cnÁnrifeÁit 1 *ocaod péACAigeAóc mo íiaca. 
C'onntif a geooAt) Aon'ne 'rriAó ^ti|\ oAinu^eAOAC ójtái'óue 
'b' eAt) me mAfA ^CAitmn An Viaiza ?q ? THo^ b'^eiiDif 
teo 5, óéAnArh 'f 1 f ^ ^ ^ CÁ te f^eA^AijVU Aige'n cé 
ctn^p'ó feA|\5 nÁ tní-fÁfArh o|\m. 

S. -TlÁfV 'óíotAmAi^-riA Ai^eAX) cóni niAit teAC-fA if 
nÁ ceAfCtngeAnn iiAinn fA'OAfc '^AgÁit A|\ CAt> acá Ap 
fiut)At córh mAit teAC f 62 All V).- -nivVjU HlbOA'Ó ^X\]\ *OÍ0tAbA1|\ 11Í beA* flft ATltlfO, 

aóc 'fé 'fAVo aj\ a geArvtucc stifVAb AifitAró teAfcmgeAnn 
iumO me ' , óíbir\c Ay no me 'fwóe ceAnn-tornnoóCA, tuit) 
nÁ *oéAnr:A > o T)íb ! 

S. — •t3A > ó cótu 'ótnc bAitiirgA'ó te.dc nÁ teat a bptnt 
Ag éifceACC teAC a beit A£ fCioctngeAt gÁirvi'óe púc 
pern if -púmn-nA ! 

An t). — pé teif 511^ curhAns pA^Aii). 

T).— "CéAnArn or\C, a áeÁm. UáVi cUnce ^eAti teif 
a\\ LeAtUAOib if firm corn t>aLL if tÁn'AiriAirx ! 

S. — WAtu mbeA'ó nAó rriAit tiom Aon cpeAfibAf a 
tAfituc 'f^ C1 S f eo "o'éiteogAinn mo euro Air\5ro Afi An 
mbAinifceoit\. 

T). — ScaoiL tojvc An cúrífA fo é if b'féitnrí 50 rnbeA'ó 
AtrvtrgA'ó CA^Aite f Af\ a > octticpeA > ú a LeitéiT> aíwac Atuf. 

S. — 'Sa brjuAtMri acá 'ceAóc pé rhnÁib nA TiAirrrp^e f eo 
ní pop cá fCA'OfAit) fiAT> nÁ cat> a 'óéAn-pAi'o fiAT). 
t)Aint:ro fiAX) ruVóAfC nA trULtórvA *óínn córh triAit te 
r\A*óArvc An fCÁicfe. 5° , n-éiíttgi > ó An oifjce teA€ ? a 
'ÓonnóA'o. A5 >oot 50 T)uí A11 cntnnnitiSAti. 

'OonnóA'o. — TI't:eA > OArv cat) uá a^ rnoittit»gA*ó SeÁm, a 
tlóruA ? X)o geAtt fé fJArn cá feAócrhAin ó foin *oot 50 
*ouí An ctunnniirgA'ó im pocAirv. 

Hótu — Cax> é An crunnnitigA'o, a 'ÓonncA'ó ? 

X). — -CrvtnnnuigAt) CurriAnnuóirví An t)AiteACAif 
$Ae*oeAtAig. Uáit> fiAT> ctm mnrinc *oo-f nA rnnAiV) 
c'onnuf fCocAí '^uf tÁfAí *oo cniouÁiL A^tif "oo-f 11 a 
peAfUMb c'onntíf r\otA|\Aib *oo rhAtxcAigeACC A^up gltiAif- 
ceÁnAib a tiomÁmc 1 63 11. — 'Tlí •óéAn^Ainn *oouac -oíob ! 5 A11 Aról^r ní t^ 1 ^ 
nA peA^Aio eASAncAriiAit a nx>ótAin -poim j\é, ^An iat» 
a teA^A^c níof a DpeÁf\j\ cun *oot aj\ a n-AiriileAf ! A^u-p 
cá tiA innÁ te cnneÁ*o 'nA ftn'óe ó tuAn 50 SAtAjm ^5 

CniOCÁlL fCOCAÍ |\A5ATÓ fUAf ÚAfl 11 A 1l10fCA , OA AfV T1A 

£eAjv<MD a OeTó a 5 miteAcc pA*óAin Af\ nóf gi^pA^) aii 
TÍlÁf\CA ! 

X).— tTlÁ •óenn'o fiA-o vuocaí— broír teAbAin nó 
fciocAigte — 'tiá T>íol/pAH a^ua iat> ? 1f rnÁ 'óemceAp 
níof tnó *oe fotAfAib lf *oe gUiAifceÁnAib Y A c ^t* ^ 
UAifxoeogAit) tucc oibj\e 'gtif lucc céijvoe *oá uá^j\ ? 
11Á nmitigCAnn ninÁib cónh rriAit te-f iu\ -peAjWib a\\ 
f\otAf\Aib 'f 1 n$;UiAvpceÁnAio ? 

Tl. — TTInÁib cotingte ceAfbAriitA bíonn a^ miteAcc 
Af\ An nóf fAn. ílí bíonn cíifum cige nÁ Áice Af\ a 
tipuiunójx acc a^ imteAóc Y A 5 ccacc aj\ nóf tia cuAiée. 
TH tugA nÁ 0111^1*0 fiA*o Aon lomAjvo o^úa féin ótm ah 
gÁ|\tAig a bíonn aca — iriA^ til bíonn aca acc ceAnn Att 
nóf nA ctiAióe — >oo CAtugAt). t)AnAf\tLA fotAt-pingceA^ 
ctm An cf\éA€úif\ín 015 a citneÁ'o ón mbÁf, niAn *oo 
'óeAfbógpÁ nÁf tÁmi5 a lonbAit). 

X). — 'CAiCfró tné nrtteAóc ttn AonAtt 50 *o?:í An 
CfunnniugAt), ón uaija nÁ pint SeÁn a^ ceAóc. An Ia 1 rroiAró An CRtnnm$te. 

JlAO'óAnn X)onncAi!) ifceAó 50 *ocí SeÁn 1 mbÁipeAC. 

X). -Cat) a bí o|\c nÁfi óuA'óAif 50 T)cí ati CftnnnmgA'ó ? 

S. — X)o bí cemneAf -piACAite o|\m if n'féA*opAinn T)ot 
Ann. Cat) ''onbtu'OAtx, a 'ÓonnóA'ó ? 

X). — An AtfilA 5 rheAfAnn cú 50 •ocAbAHFAinn *oe gtAn- 
rheADAixv tiom ^aó a n'otib|VA , DA'p ó tof ac 'oei'jie ? 64 S. — -11Í bAtiitATft. Aóc t>o óeAp^f ^o tTib'fréToifi 50 

"OCAbAftpA bpiog A TlTUlblUVOAfX T)Atn. 

"O. — Ó, cm 51111 ! nieArAnn cii *óahi eeAnn a tieit of\m 
50 fUgAt) 5AÓ a sctoifinti 1 n-Aótwm x>e fé niAj\ a 
CéigeAíin An pilibín > o'íoóca|\ tia ttun^e. 

S. — TIac niAiC a 'óemeAt) ITlAicéAf t)oroióín cvmCAf a 

í\\bA1j\C T>011 " CSA01]\feAÓ " Af\ CAT) A'oeijvcí tAtt 1 T>Uig 

tia peire ntiAi|\ a f cttfobA'ó fé 50 f\Aib fé " CArnpÁtCA Ann 

(.1. All Ulg)." 

T). — -Sm é An c-Am A*oubAitu; An " tleAtfifpteÁ'óAó " 

" 5° í^ 1 ^ *&& 6oi r ^té n-Al|\ 1f X)tAOÓ-t)Attllt UAlt)," 1f 

Áitute ! Ot i v-gtv\i > óteA > oóif\ tAf\ bÁtvp Ab' eA v ó é An CAice 
pn, if cá 'tu^ 11 A1 T*> ^ 'oemeAi!) bnei teArh JjACóeAlAC 
'oe idá bÁ|\n ! 

S. — -1f cumA tiom cat* a *óem fé, Anoip nÁ An tiAin fin, 
aóc ctincAf 'fAgÁit uaic Af\ turn éi£in *oá n*onbAt\tAf Aige'n 
5CtuiinniugA > 6 Af\éin. 

X). — -TVIac Socaija a lAbAif At^ 'ocmr if *onbAi|AC f é ('o'féi^ 
mo ómrime) '. — * 

" A cótti-éit\eAnnAÓAib, oiteÁn niATVA é feo t>o óeAp 
X)ia 'niAó *omnn-ne An céAT) IÁ tUAtfi. Tlí tA^Ann CAtn'- 
jreoóAmí Ann— £é itiata a tA^Ann 1 T)cíot\tAib eile, — •'oo 
LeAStTAft nA cigte otumn, ní LugA nÁ CA^Ann C|\eAtA 
CAtrhAn Ann. TH'L nAtAin nenrie nÁ Ainrhróe piA^Ain Ann 
a floi^^eAt) 1c ^eig-beAtAi'ó cm Tlí tA^Ann bf\eif 
ciotwiAig nÁ bj\eif ceAfAit>eAóCA Ann, if cigeAnn x>e rm 
50 bpÁfAnn putwhófv a 5CUif\ceA"p Ann. T)o bí tom^eAf 
A^Amn 'á *óéAnArh 1 mt)éAt peitvpce ótm 5AÓ a bt^ÁfA^ó 
Ann fiomie feo 'oo tó^Ainc Ctm fiubAiL — -1 bpoóAif\ nA 
n-OAome. Aóc cá ÁtAf o^m a tUft 50 bt:tnt AtfvigAt) 
A5 ceAóu, mA|A cÁrni Annfo atioóc 1 bpoóAit\ mo *ónme 
TfiumceAf tA Ó SÁirh ónn fib a fptuucA'ó ónn nA n-eA|\t\Ai*óe 
'?;nf An bfó a -oéinceAT^ if TD'fAfAnn fA cí|\ feo x>o 

ÓAlteATtl 1f 'O'úfÁI'O. ACC fO 't>eA11ATfl, Clí1|Vp > Ó T)1A Hlot^ 65 ah fAit aj\ Á^ f AotAf , o|Uirm pern if A|t Á{\ *ocí^." (gA^tA 
triAoi'óce.) 

X)'éij\ig Ó SÁnfi if 5Lioiim>AH mei^iAéife 'tia fúite, if 
T>uX)AMfiT: : — - 

" A *óAoirie rntimueAiAtA, '*01 < [A peAjAAit) if timÁitt, 05 if 
AOfCA, fAi*óóifi if > OAi , óti>ifv, uá ÁtAf ofm fitt 'peifcinc 
Cfunrmigte Armfo cótfi UonrhAf tef riA coftu-tfríolA " — • 

T)o c-pom a |Ui£) aj\ a' tÁtAift a^ gÁifU'úe ntiAi^ a ctiifieA'ó 
1 ^comófCAf te cotAf\A-rfiíotA ia*o. "but) geÁ-fi^ 511^ tAtiAm 
T)tiine CAtt if mnne eite 'ftptif if 50 ivouóaiju; ^ac tnnrie 
'ca nÁ T>jun > op > oíf ftiAf ó tiAiDúif fif riA t)tÁ^riAn An 
blAVAy a £>eic A15C 

" tlí fiAib ^ ^ cftiof-titiAtA > o '5Am-f a teif a' ^ctoió," 
Afif ' eifeAti, " níofA tfió riÁ cuLaic 'o'éA'OAó tia "bLAjvnAn a 
í>eit *oá CAiteAtfi A^Atn. 1TIÁ *óeineA*nn fi£>-fe An fuiT) 
céA*onA if corhAiiAte mo tunne ttitnnueA|ttA HIac SocAift 
a tó^Ainc beit) mAtAifc cfotA Af fcéirh Áf *ouí|\e '^ceAnn 
pice btiA'óAti ó '11*0111." 

'OutiAi-ju; A11 fttiAg 50 n'oéAnfAi'oíf 'f Af\ fCAipeA'ó 

> ÓÓ1Í> X>0 gtH'OeATDAft 50 TDÚtfUÓCAC T)1A 'fAOfiA'Ó TIA 

ti6if\eArm. 

Amen, a tigeA^nA T)ia, 

Af\fA 

" T)orhriAtL tia gféine." — * — 

P. 1, aoh cfop lUACfA, a wisp of bulrushes. They were shaken 
under our Lord's feet, and afterwards in olden times on the 
floor of the host's house before the arrival of a great stranger. 

fAji a iiibeA-ó 11 a pcA-oÁni fiérócijste A5AU, before you would 
have your lungs ("pipes") clear or freed. 

5eocÁlrA, caught in the throat. Asthmatic people are so 
affected. 

P. 2, Af ineóii (meo-ÓAii ?), out of keeping with all its pre- 
decessors, out of all reason. 

t>o5 bfeÁg, take it easy, quell your emotions. 

P. 3, acc CAmA-bóiúpíiií '5AC, but on the contrary wandering 
from the subject with your equivocations. 

11 a CA1T1A -bóitne rtigAX) t)Ailíf Aif, the crooked ways Wallace 
would take or practise. 

a' CAfAX) 'f a' beAfir^x) fo, these nagging arguments, lit. this 
twisting and shearing. 

'f if Á-óbAfAc m-ó-ji auá, AxYbAf , etc., and happily it is so, thus 
(as, because), etc. 

P. 5, ó uÁ'n tiAin fé -o-uinti, as the weather is propitious. 

P. 6, beA$Án f tJAfAC, " within a measurable distance," very 
near. 

P. 7, A5 peiúeArh te beAgÁn Ajrovngte, waiting to be shod, 
lit. waiting for a little raising (of the hoof). 

P. 8, X)o fiÁitiig f Aijroiviif ifcij; noirmf, a soldier chanced to be 
within (in the shop) when he arrived there (or when he got to it 
and went in). 

beAnnAcc X)é le hAnmAiin fcéit 5A11 t>aiú, farewell to (God's 
blessing go with) the souls of a vapid (colourless) story ; a 
sarcastic blessing. 

P. 9, gtiri beirieAT) 'fA bpogAil Aif, until he was caught in the 
act (plundering). 

-oo 11115 fé tnjtti, he pressed [his teeth] on it. 

P. 10, nÁ cmripeAT) An cÁm -peo ptunn ceAnnAif 'nA rheAtboi^, 
that this tax would not cause his bag [of Treasury-money] to 
bulge much, i.e. would not swell his Treasury much. 

nÁc ItJ^A oriÚA An -péic -pAnn nÁ, who do not detest the 
"lizard" (newt?) more than. 

P. 12, acu me beic bog méit lonnAm -pern, but because I have 
felt myself soft and blubbery. 

P. 13, Cion *oo -óeArmiAi-o A5AC, a pardon for your forge tfulness, 
it was no fault of yours. 

mÁ'r píon ctifA = niÁ'f fíof -otuc-fe, if you speak truly. Cf. 
cat) Af m=cÁn'b Af *ouic (both in Muns.), c'Amm tx\ (Don.), 
cia hAinm tx* (Con.)=cÁ hAinrn Tunc, interrog. form of r ... if 
Ainm TDAm. 

66 6? P. 14, a' gf aitic cfÁrúce, the painful expression (contortions) 
of his face. 

ttiá -cÁ * pócA f é "óó, if he is financially able, if his pocket can 
stand it, lit. if his pocket is under it (supporting it) for him 

P. 15, AH IÁ 'CUAIT) fé ATT1AC A1f "OÚll A Ddt A£ CeACC A5 ATI 

5CoiccionnuACc ati 11, when the report went forth about him that 
the public were beginning to feel an interest in him. 

rríof mó nÁfocAit^ ati 11 é, he wasn't more than (he was no sooner) 
settled down in it. 

fé ceATín be-AgAin Aimfife, within a little while (time) ; 1 
SceATiTi beA5Áni Ainifiyie, in a little while, also occurs. 

cutiÚA 1 bpenbil a jtioca, " sent about his business " (an exact 
agreement), i.e. dismissed from his position. 

bA cuttia "óo, it was all the same to him, he was left in the 
same condition. 

P. 16, ni ttigAro cojaa-ó ati cjunm Af, they heed not, no more 
than they heed the elder-tree. The elder, popularly speaking, 
bears no fruit, hence no respect for it, its small berries being of 
no account. 

P. 18, bAileoJAi-ó CotiaII if eoJAn, lit. Conall and Eoghan will 
congregate =all without distinction will assemble, an indiscrimin- 
ate gathering will take place, there will be a "mix 'em gather 
'em." Conall and Eoghan are in reality abbreviations, the 
forenames of origin being used instead of the tribal names. 
They of course stand for Cinéal Conaill = the O'Donneils of 
Tyrconnell and Cinóal Eoghain = the O'Neills of Tyrone. The 
expression seems to have originated in Ulster and found its way 
southward, unless we suppose that the famous expedition of the 
two great Northern clans to the battle of Kinsale has since 
left their name enshrined in Southern speech. Cf. the Don. 
proverb -óeÁTifA-ó -pé ct/ioi-o eAT)Afi CotiaIIac Agtif eo^ATiAc, he 
would cause a fight between one of the Cinéal Conaill and one of 
the Cinóal Eoghain ; and the names of the two peaks between 
which the gap of Barnesmore, Co. Don., stands viz., CftiAc 
CotiaUac (the rick of the Cinéal Conaill men) and CfUAC 
eogATiAC (the rick of the Cinéal Eoghain men), the gap having 
once been the boundary between the two territories. 

P. 19 if mime a ctufeAim fo -peAtVbAf A5 *oAome tiac iat> Af 
tia 5Ae"óil5eoi|ú, often this causes people other than they to 
feel a disgust for (or bitterness against) those who speak Irish. 

P. 20, "Oo -ouDAT) if *oo "oeAH5AT) A5 ati teAf -TÍiÁtAi|t, the step- 
mother became purple (-00 -oeAfsA-o) and speechless (do -oubA-ó) 
with rage, or, as Irish-speakers sometimes translate it, " the 
step-mother became black and red with vexation " ; So far no 
trace of the idiom has been found outside Munster where, 
however, its variants are numerous : (1) *oo -otibA-o if *oo 
SOjtTnA-ó A1C1 (Cork) ; (2) *oo x>tiib if "00 -óeAf5 aici (Kenmare); 
(3) -oo -ótnb if -oo "óeATin tiifti (Wat.) ; (4) *oo -otibtug if *oo 
SOfmtJi5 aici (Mid-Cork) ; (5) too -01401115 if too -oeAfstiij; aici 
(S. Cork ?) ; (6) *oo "ótiib if x>o gof m aici (Cork and Kerry ?). 
The variation of the verbs between the active and passive forms 68 seems to show that the usage is impersonal and that the 
employment of a^ is rather to express "on the part of " (cf. cÁ 
pé com mAtt aici -out Ann, etc.) than the agent to the passive, 
whilst the variant a\\ of (3) may refer to the countenance. 
The idiom is a beautiful one and should be treated with loving 
and reverent hands by any of the present Anglicised generation 
who wish either to explain it or use it in speech. 

P. 22, ArhnÁn a' béil -oúncA '-óéAnArh *oe, to take it for granted 
(with a grumble implied), lit. to make the song of the closed 
mouth of it. 

béAl riA sclÁri : In this expression the silent or dumb boards 
(clÁin) are supposed — for argument's sake — to have a mouth, 
an impossibility of course. " Irish speakers took it as a forlorn 
case — resigned themselves to the inevitable. In argument 

* I give it up.' The arguer says : UÁ -pé corn mAit A5AC éifirge 
Af ' béAl tiA sctÁri,' rriAti rÁ Ati ceAnc A^Am-fA." — T). Ó m. 
The word béAl is used in the same way in this usage as bo can 
in tÁriAs a bAile ati botAri or the words An r-Át, An clocÁn in the 
familiar ending of folktales : *Oo ^AbAf-f a An c-Át, etc. 

P. 23, pé tóm cÁrtcAiT>e, despised, contemned, lit. underneath 
cards. " As the cards are cut when being dealt out, the cut 
card is put underneath as being of no use, not being dealt 
out." — *o. ó tn. 

Ainrpin ptéix>rje ceirre nA CAlmAn, when the "Land War" 
was in the zenith of its power or force, when the Land quarrel 
was going on. — T). Ó m. 

P. 25, *oe *óó nó tni, twice or thrice. 

P. 27, An leASAT) 'cÁ 'ci (acá aici) pém if a$ tJAiflib nA cirte 
liom, the leaning she herself and the nobles of the land have 
towards me. 

P. 29, nuAirt a -oaoi rif i$eA*ó oritA iat>, when they were made 
dear (enhanced in price) on them (i.e. they being the sufferers 
thereby). 

cun caoIac *oe *óvjb-flÁn-ui§re *oo curt Art poll, to put (launch) 
a fleet of Dreadnoughts on the ocean. 

P. 30, CÁ riot -oéAncA 'gAc *oem ceAnn, you have caused my 
head to be all in a whirl. 

féro7:e=rérote, blown, puffed out, what the "Yank" calls 
"hot air." — T>. Ó m. 

P. 31, "1 bpuirtirn cun fiubAil, ready for any emergency. 

P. 33, " 1f rnón Aft a sctHTrmijeAnn An cé bíonn -oíorhAoin," 

* he who is idle thinks of (recollects) many things.' 

níon -óóici-óe f^eAl *oe nÁ 50 -ocósrAT) -pé Ati neArii t<x ! e there 
would be nothing more likely than that it would send you to 
kingdom come ! ' 

gAn comne leo -pern, without at all expecting (fancying) on 
their own part that they have done so, quite unexpectedly 
as regards themselves. 

P. 35, ntJAiji a bionn An cfAil cneif 'Á bAinr: atxa, when 
the dandruff is being taken out of them, a phrase used to express 69 the extreme of ill-usage inflicted on the cattle when beaten with 
the hazel-sticks of those driving them. 

P. 38, ta, ctuicAilli £Áitcí, cartfuls and cartfuls of welcomes, 
a very hearty welcome. 

P. 39, b|teif ceAfb-015, too well fed, too hot in her blood. 

50 hAfrnvnlce^c : Applied to "a grumbler who would not be 
pleased or could not be humoured " — *0. ó m. 

P. 41, A5 ctncim coi/ica -01, getting tired of her. 

A5 crtÁcc tia flije f)o, as he was walking along, lit. as he was 
travelling the way or road. 

P. 42, 5AT1 Aicif ah feed -oo 5ac, without mentioning the 
scurrility which the case would unfold. 

'Á fíofi-'ocioriirmsA'ó pém, constantly mopping themselves, 
always drying their brow, a usage showing transported incidence, 
i.e., eclipsis of a, their, expressed before second member of 
compound. 

P. 46, 111151:4 ft éAJjcAfi, shouting and screaming (vbl. roots 
tiúj-, 615- = ending -cAti), hillabaloo, hubbub. 

P. 47, "^05 -oo fúfA 1 Tj-ineA-o (n-ioriA-o) -oo fAix)b|iif," prov. 
—lit. take your rug instead of your riches, which is applied 
commonly to a woman who has work to do, but takes the world 
easy, hence the sarcasm in text. 

P. 48, 50 bptnl as -ool t>á meAbAijt, who are losing their 
faculties, but in Irish of oblique construction, Hi. ' to whose 
faculties is going,' the idiom A5 -ool -oo in this case conveying 
loss of the thing affected. 

ÚAbAti£Ainn crtcraeArriAinz; "0011 peAji, I would respect the man. 

Cat) é An 5110 bionn Aise "oen cteice bionn 'iia coil^feA-pAiri 
Af cttraAC a bAitir% what he wants (what business he has) with 
the feather that sticks up erect out of the covering of the crown 
of his head. Máire here condemns the extravagant and strange 
dress of those who tramp through the Irish-speaking districts 
in kilts which "astonish the natives." 

ah fAOgAl f^crolAC a cfieiT>eAriiAinu, that the Irish world (or 
world of Erin — the whole of Ireland) should believe. 

P. 49, Aft a ptiAiT), throughout it, with it. 

£óac An An ruAn-cArtbAT> Afi An cé, look in the tram on him who, 
etc., the first At* belonging to the recently coined tviAn-cAfibA-o. 

P. 50, cÁ rn cnnxA 'ítiac Aige, he has cast it off, he has got 
through the crisis and is on the way to recovery. 

P. 51, Art Aif no Art ei5in, by consent or by force, willy-nilly, 
nolens volens. ' The word Air is now short in this, although it was 
originally long (Áir) and is so marked in good MSS. of the 15th 
— 17th centuries — in these it is often found rhyming with bÁif, 
etc. Probably Aif of tAti n-Air is the cause of the change. 

P. 52, Ati leitlis, apart, isolated, alone. In this we appear 
to have the dat. of a word leicleAc, /. 

P. 54, a curt te rntntt ir le rnófi-FAittnse, to consign in a lonely 
boat to the wide ocean, to maroon. 

P. 55, 'ÚAbA|ípAi-oíf pacaI -o-uir, " they would put a tooth in 
you,'* lit. they would give you a tooth = "they would go for 
you," they would turn on you angrily and abuse you. 70 Pp. 55, 56, a^ PA5Á1I toicc Af», finding fault with ; toicc is a 
variant gen. of locc which also has Iocca 

P. 50. Clou ah piji a ca^ac a,\\ a' •ocoAiisAin, to inspire a love 
in a man for the language. 

P. as, 11 Á ccyuo^a-o fé A]i céAT> púnc, that for a hundred 
pounds he would not have wished, etc. 

I n-Anim puillnii ah fift lilóiji, in the name of the pulleys by 
which people are hoisted or lowered in hell by Satan. 

P. 60, lOtittptiAtt, " cool." Contrast the following : lonnfuAiiie, 
pionnpiiAijte (Cork), -piomipuAjiA-OAf (Con.), pottTipviAcc (Don.) 
which are pure substantives. 

P. 02, 'fé [a] pAix) A|\ a jeAftjiAcc, the sum (or fact) of the 
whole matter is, lit. its length on ( =added to ?) its shortness is. 

pó Leif 5ti|i cutriAii5 PÁ5AX), whoever finds things tight (or 
crowded) let him leave [the place], a well-known proverb which 
Rev. Canon O'Leary has in the more literary form An cé le 
•n-A]t cuiriAng PÁ5A-0. The gay widow's use of ctnriAns here is 
of course intended to be applied to the " matinee hat " crowding 
out the view of those of the audience sitting behind her. 

P. 03, ionbAix>, time of gestation completed, written phon- 
etically by *0. Ó in. thus, UTU115, showing how the Kerry people 
have kept the word whole without the apocope which is seen in 
1011b a' of elsewhere (iomi/ in Bere and ion'vi, Ati'ti in Co. Galway) ; 
riÁji CÁ11115 a ionbAi"ó, that the time of gestation had not been 
completed in his case. 

P. 65, nÁ -ofitn-o-pi-ofp f uAf ó nÁx>\íifi piji tia tVLÁfinArí 5An cuit> 
•oe'n plÁrnÁf a beic Aige, that they would not detach or eliminate 
from the nature or disposition of one who had kissed the 
Blarney stone not to have something of wheedling talk, " that 
they would not exempt (or acquit) the Blarney-bred man from 
inheriting the gift of flattery (or ' soft talk ')." — T). Ó m. 

II í jiAib Aon rfliof-btJAlAX) 'gAm-r-A leif a' gctoic, I had no 
contact with the stone (i.e. the Blarney stone, in the way of 
kissing it). poctóifi [As regards the localisms contained herein, these are of course 
explained according to their use in their own habitat, many 
of the explanations being given even in the author's own words. 
For the bracketed notes the editor is alone responsible, except 
in so far as the author is expressly quoted.] xVóbAjt, thus, 3 ; for, because, 
21, etc. ; xvóbAjt -oo, because, 
lit. a reason for it, 27, seems 
a fuller form. 

Á-óbATtAc, happy, lucky, 3. 

Ae, /., liver ; pi. often used 
fig. =the heart; -ami tia 
•n-Ae, heart's desire, fierce 
appetite (1, for), 5 ; dpi. 
Aeib,26 ; gpl. 9 Ae, 5, Aeb, 26. 

Aeib cemne, " sore or wasting 
livers," " consumption," 
" liver complaint," 26 ; Aeib 
is dpi. of the preceding word. 

Ai"ótite, m., crisis in fever ; 
gen., 53. [Another form of 
Aoiteo-ó, I.T.S. Diet. Both 
are variants of pAotATh, 

pAOttJJAX).] 

AimitiT>eAcc, /., awkwardness ; 
•oo ctux) Aimili-óeAccA 'péiti, 
your own awkwardness, 6. 

Áin=Áil, wish, pleasure; if 
Áiti (Ait) bom, I wish, I 
like, 22. [Also so in Or.] 

Aic-péif eArhAit, droll, jesting, 4. 
[-cp- for -tb- ? Cf. Áibéif , 
. I.T.S. Diet.] 

Aiú íoccAiTt, ah, the infernal 
regions, lit. the lower kiln, 
23. 

Ai trie Arii AiTir;, /., act of know- 
ing, recognising (at», by), 16. 

xVitT\itiTieAc, sharp-toned ; 50 
Via., sharply, in a sharp 
tone, 7. [Cf. S5. Ó. m., s.v.] A'Ub«i"ó|Ae = A-ÓAUbtii-ÓTve, /., 
slight deafness, 2 . [The -b- 
is silent. Also spelt atdaII- 
Aoifte, eAllAoin» etc.] 

xVUcacc, /., amazement, great 
surprise, mystification ; gen., 
-aicx; 26, [Cf. rÁ -ortAoi-óeAcu 
A5Uf aUxacc oftm, I am en- 
chanted and mystified, *0. 
ó m.] 

A'U'vn-rJiTi, a shorter form of 
A'Ubtii-ó|Ae q.v. ; 60. 

'Am="ÓAm, -OArrt, to or for me, 
40 ; so 'uic for -óuic, "ouic, 
etc. 

Attia, m., yoke, slavery, 33, 59 ; 
load, burden, 54. [From 
Eng. hame. Given as /. in 
I.T.S. Diet, and no doubt 
so in the lit., but it is also 
m. in Uls.] 

ArhnsATt = Ani^AtS ra., hardship, 
unsatisfied want, 18. 

Amjió-ó, m., distress, hardship, 
48. [For Annrtó-ó==AT)Ttó.] 

ATnuic = Amtii5, without, out- 
side ; missed, 31. 

AnnTtACC, /., strait, difficulty ; 
dpi. in 1 ti -Ati tit* act: Aib, "in 
dire straits," 9. [For 

aitijviocx, evil plight.] 

AtiTifpiAncA, ''obstreperous," 
■" kind of harum-scarum," 
" loud," enormous and too 
co nspicuo us , 61. [Perha ps 
for *AiTifpioTiTjA, = (l) verv 72 thorny (?), (2) very stirr- 
ing (?), (3) much searched 
or teased (?)]. 

A|tA"ó-nACA, pi., proper senses, 
original or natural state of 
mind ; 50 -ocAOAff at> f é 
péiti Aft [a] a. é, that he 
would bring him back to his 
proper senses or natural 
state of mind, 58. [PI. of 
AjiAx>Ain, reins, hence ' self- 
control ' ? The -ax>- is pron. 
like Con. sound of ao (i.e. 
broad-flanked 1) ; cf. eAlAT>A, 
etc.] 

Af le, "off with," off goes, 
away goes or went ; Af leif , 
" off (or away) with him," 
off (or away) he goes ( = 
went), 7. [This seems the 
simplest form of the ex- 
pression.. Other forms are 
Af 50 bfÁc leif (Muns., 
Con.), 'rriAc 50 bfÁc leif 
(Meath, Uls.), ahiac 50 fiof- 
f Aix>e leif (Ora.)] 

Af mtntteAC ; fault - finding, 
censorious, often without 
cause ; adv., 39. 

AfpAl, in., apostle ; gpl., 48. 
[Usually eAfbAl, formerly 

AbfOAt.] 

At-iornpÁil, /., relapse, 53. 
[For Aitiompóx> ; cf. Ait- 
teA5AX), relapse (Don.)] 

ActtiaIca, adv., stubbornly, 40. 
[For 50 hAÚtiiAtrA ?] 

AtnAfc, m., act of repeating a 
thing after hearing it, 
mimicking, 14 ; act of re- 
peating a statement, 56. 
[See I.T.S. Diet, under TiAfC 
and TTAotnAfc, the latter 
having apparently a stronger 
sense than AtrtAfc. 'Caoc- 
riAfc = ro-At-riAfc, and 
AtnAfc = At-r)Afc, hence orig. 
" re-fastening " ?] t)Ái-óeArnlAcu (-t>- pron. 5), /., friendliness, friendship, 
friendly feeling (-oo, for) ; 
gen. in le cof p bÁi-óeAttil acca, 
through sheer friendliness, 2 7. 
[But bÁiT) is followed by le.] 

t)Ai5ce=boi5ce, m., bait, 43. 
[Eng.] 

t)Aitnpéif , /., vamp of a stock- 
ing ; pi. -i,44. [Cf. btiitnpif, 
-eif, I.T.S. Diet.] 

bAitingeAf tiA, /., lady (wife of a 
lord) ; gen. -ati ; dat. -Am, 
53. [When bAn- (bAin-) is 
prefixed to a masc. noun it 
changes both the gender and 
declension, the latter how- 
ever only if the orig. decl. 
is solely masc] 

t)ATIAftlA, 63=bAÍ1AlCfA, /., 

nurse, wet-nurse. 

t>Aff ac, m., the spinning bar 
of a roulette-table ; gen. 
-A15, 27. [From bAff, top.] 

t>Aff-ofc Alice, "open," un- 
covered, with uncovered top, 
5. 

t>éAl tiA sclÁf , lit. the mouth of 
the dumb boards =as a 
subject to be dumb about, 
as a thing concerning which 
I must for the future keep 
my mouth closed, as hope- 
less ; éifi5im Af beAl na 
gclÁf, I give it up as hope- 
less, I'll sing dumb about 
it, I won't dispute the case 
any longer with an in- 
corrigible, I'll keep a closed 
mouth — like the dumb 
boards — about the subject ; 
éifi5e Af b. ha 5c, to give 
it up as hopeless, etc., 22 ; 
é. b- t»a5c. Af, to have en- 
tirely given up as com- 
modities for consumption, 
29. 

t>eAfc, /., post, position, 
" berth," 22. [In this usage 
perhaps Eng., though a 
peculiar application of beAftc 
1 deed ' seem possible.] 73 beiceAji, /., bear ; dpi. form as 
gpl, 32. 

b 10-05 Ami acc, /., revival, re- 
suscitation ; gen. -a ; -oeoc 
biox>5ArhlACCA, reviving 
draught, pick-me-up, 46. 

blAT>AnÁlAi"óe, 7/i., flatterer, 
flattering talker, wheedler, 

_ " blatherer," "blether," 30. 

J [From a v.n. (frequenta- 
tive ?) blA-oAji&il formed 
from v.n. oIa-oak.] 

bleAccAf, m., dairy produce, 
especially cream, 28. 

t>lOT)C|1ACA, pi. of blox), bit, 
fragment, 30. 

bo-ónÁn, m., dildurn, applied 
humorously to a big 
" matinee hat," 60. 

bo5-fCAni|iAT), half-fright, or 
fairly good fright (if implied 
so), 13. 

tooiséir-eAc, quite easy, in- 
different (Ap, about), 10. 

toójvoAf), m., the act of mann- 
ing, 31. [Orig. to go aboard]. 

bo^ro ^oca An Ám, "wheel of 
fortune table," roulette- 
table, 26. 

bófroui^im, I board, mount 
into or "take" a tram ; 1, 
pi. imptv. , 5 . 

bjtAicim, I notice, often I notice 
the absence of, I miss (cf. 
motiH5im) ; if nió bnAitpAjt 
Amuic é, he will be the more 
missed, 31. 

bjteAJAiT), /., " belittling in- 
sinuating remark passed 
behind one's back," : slur or 
aspersion on one out of one's 
hearing, 20. [Hence also 
an adj. , as in \y bjieAJAro- 
eAtViAit ah ye&\\ é fin, ní h-'Á 
cup leif é, he is one who 
casts aspersions on other 
people behind their backs, 
not judging him for it, T). 
6 m.] 

biteicniuJAT), m., act of judg- 
ing ; b. t'péif bÁif , opinion of cause of death, pathology, 
46. 

b p i o 5 A-oÁn ac, barbed; 
fneAnsA bniosA-oÁnACA, 
barbed wire, 36. [From a 
root bfiios- also perhaps 
found in bniosún, an instru- 
ment for hanging dead 
beeves in a slauphter-house, 
I.T.S. Diet, and bniosAifte 
.1. 5A|ifún céA5AncA lÁiT)in, 
*OuAn. -oo 1., p. 23.] 

bfiúc, /., mermaid, sea-maiden, 
42. [For mu^u-ÓAC = E. Mod. 
mufvóucAnn. In L.C 

mAi^-oeAn ihAJtA.] 

bnur, m , soft downy hair or 
beard ; bput a' caic, " cat's 
hair," fur or down often 6o- 
called by barbers, 42 (used 
of the superfluous hair on 
the faces of females). 

buAbAt, m. y concern, trouble, 
anxiety, agitation of mind 
with dread for the future ; 
gen. -Ail ; Ag "ocAnAm 

buAbAil X)uir, giving you 
concern, agitating your mind 
over with dread for the 
future, 34. [Cf. Ai|i buAT)- 
bAU, mad, distracted (?), 
T)uAn. nA ttti"óe, p. 21 ? 
In Muns. bnAi-6^eA"6 should 
be a synonym, and perhaps 
may have influenced the 
sense.] 

bui"óe, intens. , very, ever so ; 
if pa-da bui'óe «Aim é, 1 am 
very very far from it, lit. it 
is ever so far from me, etc., 6. 
[Prob.the old buix>e, thanks, 
gratitude, in genitive : " far 
of thankfulness," " grate- 
fully far."] 

buimte, great puff ; buipicí 
cob ac, " steaming puffs " 
[of tobacco], 5. [The true 
spelling is boiftce, npl. -eAx>A, 
a swelling, groaning, super- 
iority, great valour, O'R 74 The text shows exactly the 
Muns. pron. of this.] 
bun -coca, m., under-petticoat ; 
pi. 43. CAibtt>tlj /.. quoting chapters of 
law, 40. 

CAinpeoijieAcr:. /., "act of 
belittling, disparaging," 47. 
[From verb cÁtripirn, I scold, 
revile, abuse, satirise, I.T.S. 
Diet., where our word is 
given = scolding, abusing. 
The variation in sense may 
be due to confusion with 
cÁirtreotrteACt:, dispraising, 
fault-finding, satirising.] 

CAifnin, in., mite, small bit ; 
c. cob ac, " a little mite of 
tobacco," 7. 

CAif cin, m., " cigarette " ; so 
applied by author ; pro- 
perly ' little twist/ ; dpi., 
28. [Dimin. of cAfAx>, 

twist.] 

CAtlAine, nurse, sick or hospital 
nurse, 53 ; pi. -i, 49. [Prob- 
ably from caUa, a woman's 
cloak or hood, the hooded 
cloak having long been dis- 
tinctive of the nurse's dress. 
*D. Ó m. distinguishes this 
from cAttAifie, crier (from 
O.N, kallari, herald) and 
compares with the latter 

" If A5AC ACÁ ATI CAltAirieACc" 

of one calling loudly. He 
adds " but me 'f eA-o at» nurse 
AUÁ -pé lÁCAItt 'fA co^a-ó." 
t)ATIAlcriA (bATiArictA) is a 
children's nurse, esp. a wet- 
nurse.] 

CAmA-bóicnín, an equivocation, 
prevarication ; npl. -\, 3. 

CArriA-feotcóirteAcc, /., aerial 
manoeuvring {lit. zigzag 
sailing), 30. 

CAtn'-peocAiui, pi., whirlwinds, 
hurricanes, 1, 64. [jraocAiti, 
peócAti, breeze, wind, is a word in common use from 
Don. to Kerry.] 

CAmpÁlcA, " camped," en- 
camped, 64. 

Ca' tia for cat) riÁ ( =riAc), why 
so or for what reason that 
it should not be so that, 23. 

CÁriAiseACc, /., taxation ; gen. 
-a, 28. [Cf. cahacc, I.T.S. 
Diet., a form probably not 
as true.] 

CAftbA-o ceinncruse, electric 
(tram-) car ; dpi. -Aib c, 
5. [A new " scholar's " 
word.] 

CAttAbuAic, /., concern, anxiety, 
trouble of mind, 36. [Also 
found as cAftAbtiAif (Mid- 
Cork).] 

CeAirvc=CAittc, /•> bark, outer 
skin ; '-otrt ceAiric crtoiceArm 
= t-otri cAirtc if crtoiceArm, 
both bark and skin, but now 
loosely rendered " both body 
and bones " (prob. to get a 
corresponding Eng. allitera- 
tive phrase), 20. [Cf. 
fgeAfic, a common form of 
f3 Attic, loud shout.] 

CeAnn urtrtAro, captain, leader ; 
dpi. ceAnriAtb uriftAro, 30. 
[UritiAfo for ur»rtAro.] 

CtTneA-OAfoe^coimeA-OAfoe in 
c. ctge, housekeeper, 40. 

CtATix)Ari, m., stiffening in cloth 
like starch, 42. [Perhaps 
a derivative from Mid. Ir. 
clandaim, 'I thrust or stick 
into 5 ' hence, ' what is stuck 
into cloth.' The medial -*o- 
may have been due to the 
influence of Mid. Eng. lan- 
dar, lander, later launder, 
' one who washes and starches 
linen'.] 

Clic= click, used to express the 
tram conductor's signal for 
starting, 6. 

Ctú-ow^te, covered in ; ceAtirt 
(=CArtbAT) ceinncige) c, 
covered one (electric car), 5. 75 Cocm^eAl, /., act of " collogu- 
ing," hobnobbing (le, with), 
42. [For COC5A1I from coc, 
cock's comb, sort of head- 
dress ?] 

Coilsf eAf Arh, m., act of stand- 
ing erect ; 'tia c., [it] stand- 
ing erect, 48. [Pron. 
coibceAf Arh.] 

Conine, /., meeting ; Af comne 
(for óf c), opposite to, in 
front of ; Af a 5c. AmAC, 
right in front of them, 60. 

ComneArh, m., bounds, limit, 
(le, to), 18, 55. [This in text 
is distinguished from comne, 
coinmb, meeting, expecta- 
tion.] 

Comnite, m., a wistful desire, 
teeth on edge (An of person, 
cun of thing) ; An c. bi Aif 
cui5e, the wistful desire he 
had for it, 8. 

CoinnleAcc, /., act of accom- 
panying ; gen. -a ; AmseAl 
c., guardian angel ; gen., 
25. pVIuns. form of comV 
•oeAÓc] 

Cóifití5A-o CAtA, "run" or 
passage of embellishment in 
a folktale ; not inflected in 
first part as is usual in spoken 
usage in a genitival phrase, 
58. 

Coll, m., hazel, hazel stick, 35. 
[Cf. the old proverb : Coll 
if ctnleAnn R05A nA coille. 
— t>. ó m.] 

CorhlA, /., door, shutter ; pi. 
corntAmi, 12. [Properly 

'leaf of a door.'] 

Corhntn-óúeoin , m., resident ; 
c. -oibf, loyal subject, i.e. 
one of the " faithful garri- 
son " residing in Ireland 
(*o. ó m.), 35. 

Córh-fiAn, m., equality of 
treatment ; An c. le, on e. 
of t. or on equal terms with, 
21, 24. CónnlAé, ra., act of concealing, 
stowing away, 13. 

ConnnA-ócóiní (properly Con- 
nAntóiní) na ^Ae-óilge, 
Gaelic Leaguers, 48. [Recent] 

ConcAinc=conAinu, /., a pack 
of hounds, 4 . 

Conn, m., hornpipe ; gen. 
coinn, 48. [A Revivalist 
term ; the English word is 
the only one in the Irish- 
speaking districts.] 

ConóntA, remarkable, signifi- 
cant ; if c. An fcéAl,"it is 
a remarkable story, a very 
significant omen," 31 ; nA 
"OAome c. cniocntn^te, the 
very much over-educated 
people, 57. [Pron. c'nóncA. 
Evidently an idiomatic sense 
of p.p. (or p.n. ?) of 
conónAim, I crown.] 

ConnA-rhiol, m., midge, gnat ; 
pi. -miolA, 65. [ConnA- for 
coff-=coff, bill, beak, 
O'R. ?] 

Cóca snif» rash, eruption on 
skin, 51. ['SWT i 9 S en - °* 
5fiof, embers, hot ashes, 
heat, fire, hence eruption.] 

C0ÚADÁ1I, /., act of supporting, 
sustaining, 29, 37. [For 

COCV15AX). A curious parallel 
to the Northern verbal 
nouns cfeigbeAil for cféig- 
eAn, rtJigbeAil for cui5fin, 
etc.] 

CnAnn cri-u&Ail, a folk-etymo- 
logical modernisation of 
cf Ann UAOAill, a sling ; 30. 

CfAof~5AlAf, m., thrush, i.e. 
the disease so called, 52. 
[Cf. cf AOf-JAlAf (Con.), poc. 
An LeAJA.] 

Cfeix>ice=cfeiT)ce, p. nee, to 
be believed, 31. 

Cfiof a' cnmA, waist-belt, 61. 
[CumA is gen. of cúm, com, 
w., waist. Cf.. "Oún a' 
comA, Dunmore Head, in 
Corca Dhuibhne ? On the 76 other hand the gen. cuim (v. 
I.T.S. Diet.) is oftener 
heard.] 

Cpóc, m., "saffron, a butter 
dye," 51 ; gen. cfóic, ib. 
[Cf. cfóc, cfÓAC, saffron, 
VtnbteAbfÁn (Hogan). Cfóc 
tiA scAOfAC was used also — 
sheep droppings, T>. Ó m.] 

Coriibfón, m., sympathy, 46, 
etc. 

C[tonniAi|tix)e, m. 9 coroner, 46. 
[Eng. crowner.] 

CfojtAm belt, moustache, 42. 
[Mid. Ir. crombél, later 
cfoimrneAt. The form in 
text seems an analysis of this 
into two words which may 
show mixture of *cforn- 
foinn belt and *cfobAins 
belt, as if ' curved part of 
mouth ' and ' mouth- 
cluster ' respectively.] 

Óu<yó=cuaix>, went ; only used 
before a broad word 50 in 
A cuat> 50 *oci, 58. [T>o 
ctiAX) occurs in dán direach 
as well as three other forms.] 

Cvjcót, m., husband of an 
adulteress ; 50 bf tut c. 
•oeAntA A5 Á mtiAoi •óe, 
whose wife has been un- 
faithful to him, lit. of whom 
an adulteress' husband has 
been made by his wife, 39. 
[Cf. cocót and cocóit, I.T.S. 
Diet. From Eng. cuckold.] 

Cui-oeAccAnAf, m. y company, 
society, 13, 40. [From 

cwoeAÓcA, gen. -An.] 

Cumncin, m., nose, nozzle, 8. 
[Often a humorous word.] 

Cuif AtriAc, remedy, cure (Af, 
for), 50, 51. [Ctiijt, a common 
colloquial form of cxif , put- 
ting. Af as after tei£eAf .] 

Cuifteoif , m., " blood-letter," 
barber-surgeon, 54. 

Cuifteoif eAcc, /., the trade of a 
blood-letter or barber-sur- 
geon, 54. Cúncúifc, /. (?), counter of a 
shop, 15. [Cf. cuticAf, 

cúncúfc, I.T.S. Diet.] 

CvincAf , m.y account, " sake " ; 
1 5c. a' cf AOJjAit, " for the 
sake of the world," for all 
sakes, 43 (used in order to 
avoid God's name being 
mentioned). 

Cuff a, m., time (of repetition), 
occasion ; An c. fo, this 
time, on this occasion, 62. *OAibi5, ds. of -OAbAc, /., a vat, 
cauldron ; 56. [Usually 
•oAbAig, "OAibij being a re- 
formate from gen. -oAibce.] 

*OAitcinceAcc, /., mannishness 
(contemptuously), precocious 
manhood, 12. [Cf. x>Ait- 
cineAcc, impertinence, fop- 
pishness, I.T.S. Diet.] 

T>aUa"Ó ptncrní, lit. blinding of 
masks = blindfolding ; used 
with ctif, putting, 21. [Cf. 
•oaUax) - pincin (Muns.), 

tdaUax) mtittóg (Con.)] 

T)Áf-tÁrhAc, m., act of bom- 
barding, thundering, 33 . 
[A very old word, T>. Ó ttt. 
Perhaps compounded of 
•oÁif, " bulling " and tÁrriAC, 
shooting, firing, the latter 
element, indeed, being palp- 
able, and the former ana- 
logous to 50 fifeAnn = 
" energetically " (Kerry). Cf. 
•oÁf-oÁt, storm, tempest, 
severe broken weather, I.T.S. 
Diet., from *oÁif and *oÁt, 
state ?] 

-OÁfAÓ, "mad," 29. [This 
word apparently occurs in 
T>tiAn j?f Aoic : f eAf bA "óÁf ac 
neAfc m -ocfoit), 'a man of 
mad (fierce) strength in 
fight ( —of berserk's rage). I 
have not otherwise met it. 
Cf. I.T.S. Diet. ' violent, 
bold, presumptuous.' It is 77 no doubt connected with 

*OAf ACC, T>Áf ACCAC.] 

T)eA5-f v nó"ÓAC, of good or 
healthy complexion, 40. 

" T>eATitA 1 néimrm " : An 
Anglicism disseminated by 
the notorious Irish trade- 
mark which should have 
read either 1 néifinn -oo 
furmeA-ó or T)eAnctif nA 
héijteAtiTi : 47. [In text 
probably " -oe -oeAntuf tia 
héif eArm " should be the 
truly native reading.] 

*OeA'f Am and -oeAtrif Am = 
•oeAltf at», ra., in sense 4 likeli- 
hood, probability ', 39, 43, 
44. [But -oeAllf A"ó = "glis- 
tening," T). Ó. m.] 

•OeAjibtAC, certain, likely ; 
comp. if TDeAttbcAige, 31. 
[Perhaps really -oeÁfAm- 
tAi^e for T>eAtl|tA'ótAi5e ?] 

X)eAii5-Anroeoin, /., utter un- 
willingness ; 'tiA n*o., with 
utter unwillingness on their 
part, 2 1 . 

X)eAH5-iriAi*oeAn, the first dawn 
of the morning, 2. 

"Oeig-pei-pceAticA, of good 
appearance, 38, 44. [*OeA5- 
-\-gen. of f eifcmc (f eicfinc). 
Cf. *oei5-^eiceÁlA (Con., 
Clare I.).] 

T)eil5itieAC, chicken-pox, 52. 

*Oeil5neAc, thorny ; barbed, 
36 (v. ffieAns). 

T) eoc a i f = -o e ac ai f , difficult , 
hard, 56 ; if -o. *oom, 55 ; 
comp. x>eocA|tA, 52, 54. 

•OiAgtn-óce, devout, 32. [*Oia- 
5AHCA (Con. and Don.) ; cf. 
fiofSAite and fiofSAiitA, 
cujtACA and ctif atica, etc.] 

TDmsitc, /., act of tickling, 
titillation, 61. [Cf. -oitiglif, 
I.T.S. Diet. From Eng. vb. 
tingle ? Thtislif could be a 
Gaelicisation of tingles, pi. = 
"pins and needles," thrill- 
ing sensation. Cf . a-dinnlin* with could (Uls. Eng.). No 
doubt tickle and tickles (from 
O.E. tinclian,to tickle?) have 
had influence here, esp. in 
sense.] 

T)vpci5im,I destroy, annihilate; 
3 pi. cond.y 31. [From *oifc, 
drying, draining dry ; <cÁ ati 
cobAfi A5 -out 1 iroifc] 

"Oo-ctAoncA, upright, erect, 49>. 

*Oocf Ai-oeAc, hurtful, painful, 9. 

T>óil = "OÓ15, supposition, 
thought ; only in if -oóil 
liom, I think, suppose ; 39, 
etc. [The -t of -oóil is due 
to that of bom ; cf. the -x> 
of micro, Aitni*o, etc., from 
the expressions if micro -oatti, 
if aictht) TDAth, etc.] 

T>o lorn, " completely," 
"entirely," 51. [Stress on 
lorn. Elsewhere in Muns. = 
purposely, on purpose (esp. 
S. Cork). It seems in some 
places to be identified, if not 
confused, with -o'éAn-Am, 
•o'aoh Am, on purpose (v. 
I.T.S. Diet. s.v. Am). Perhaps 
it is for -OÓ15 50 (or 1 ?) lorn 
opinion entirely [for it] ; at 
any rate lorn seems adverb- 
ial.] 

*DO«Af "OtJAIf for -OOT1A 'f 

•ouAbAif, " pains and aches," 

" maledictions" (aji, on), 8. 
*OfApAT>óifeAcc, /., act of 

climbing, 6. [In various 

other forms in the dialects]. 
T)f éif for f éif in *oÁ *óf éif fin, 

accordingly, 40. [The form 

•o'féif for x>o féif again 

taken as a root.] 
'OfOgA'oéAfAi'óe, m. t druggist, 

45. [From -gnosa (?), Eng. 

drug. The ending is from 

-A*oóif crossed with -éAf Ai-óe 

(Eng. -er.)] 
T)|ioic-eili5eAf , poor fare, bad 

food and treatment, 19, 26. 

[eiligeAf is a very obscure 

word.] 78 T>hok' fvAmiAc, bad inocula- 
tion (of cow-pox) ; gen., 54. 

*OubflÁn, m., defiance ; -oo 
tu5 fé a -Ó. pé, he defied him, 
he dreaded him not. [slÁn 
is also in use in Iveragh : 
mo fláfi pur, I defy you ; 
vk mo flÁn pén ttlÁfUCA, 
1 1 am independent of 
March ' (said the old cow).] 

"OubftÁnvjgA-ó, m., a Dread- 
nought ; pi., 29. [Applica- 
tion of an old word to a 
new thing, by addition of 
--U5A-Ó.] 

T)\j-oÁil, /., act of smoking 
strongly and continuously ; 
A5 -o. cob ac, smoking 
tobacco with voluminous 
blasts, 5. [Cf. *oúix»írí, a 
small clay pipe ; mi-oój; 
(Don.), also TniiT>eo5, a 
tobacco pipe ; the root-word 
•out», ib., also exists.] 

eAccjungim, I relate, narrate ; 
2 S. imptv., 1, 47. [Orig. 
=1 narrate a tale of adven- 
tures ; cf. Áfif 11151m, I tell, 
relate (Or.) orig. I narrate 
an old story.] 

eA5ATicAcr, /., " lightheaded- 
ness," state of being a little 
touched in the head, fatuous- 
ness, 26. [Synonym eA- 
-octtomAcc céitte]. 

eA5ATicAmAit, light-headed like 
a " March hare," fatuous, 63. 

éA5CA]i, m., shouting, crying, 
bewailing, 46. [From 6151m, 
I shout, cry, bewail ; -cAfi 
suffix.] 

6aIa5, /., chance to attack, 
unguarded moment (Aft, at), 
5. [For éAlAti5, orig. flaw, 
weakness.] 

éipeAcc, /., substantiality of 
mind, sound understanding, 
27. 

Circe Arm a, for éirc, npl. of 
iAfc, fish ; 4. eice<\U ac, /., flying ; flying into 
a rage ; eineosAró e. *oo, he 
will fly into a passion, he will 
get into a rage of temper, 29. ■pACAiUfn, m. (?), scale, cover- 
ing, " wool " ; pi. in bAinr^Ari 
tia PACA1UÍ111 "oe fnntib tia 
-peomíní, the scales (" wool ") 
will be taken off the shoneens' 
eyes = " the thing will be 
brought home to them, they 
will be disillusioned," 20. 

1?Ainn-éirti5e, w T eak rising, i.e., 
when recovering from sick- 
ness, being on tottering 
limbs, weak and emaciated ; 
preceded by prep. Art, 53. 

"FaIIa peixnn, sod-wall, 25. 
[See vocab. to eAC. Ú. rhic 
Cém.] 

PaII a f cAilce, concrete wall, 25. 
[ScAilce is gen. of -pcAitc = 
stubbornness, obstinacy, but 
also, if memory serve 
correctly, 'any thick or 
caked substance' (Uls. ?). *o. 
Ó m. would now prefer to 
write pAtlA bAlctA, from 
bAlcA-ó, being caked or clod- 
ded, e.g., rÁ 'n cír*oe fin 'tia 
b Ale at) trjjt, that cake is 
clodded = uneatable]. 

"pAn te hAimr-irv" = " Wait 
and see," 28. [Asquith's 
famous saying.] 

-pÁ|\tAin, /., warble in leather ; 
dpi. -nib, 45. 

-peA-oÁm, pi., "pipes," lungs, 1; 
[PI. of peA-oÁn.] 

-peAinrroi-oe, 2nd comp. (of 
mAit, good) with 2nd 
agglutination of -oe, of it ; 
if ni -p. fmn An c-Atnu5A"ó, 
and we are not the better of 
(or for) the change, 54. [Of. 
miforoe, also in W. Muns.] 

peAfttAnnAmAil, rainy, 2. 

£eirirte, m., member of parlia- 
ment, 26. [Recent.] 79 p*éic pATin, "lizard" (== 
newt V), 10. [Perhaps=lit. 
weak sinew, but it is also 
called éi-ó pAHti. Secondary 
senses seem to be "a weak 
liver or consumption."] 

pAbttxMfCÍ, pi. Of pAb|tAf, 

fever; 52. [Cf. ÁfiAiptí 
from Ájtup. etc.] 

pAbjtAf bticAC, black fever, 
"a frightful scourge," 13. 

p'$e, /., a fig ; a]\ pise pise, 
for "a fig," for a trifle 
or trifling cause, lit. for a 
fig of a fig, the apparent 
repetition being in gen. (?), 
24. [Cf. Eng. use of fig.] 

pllciri, ra., "cigar," 28; so 
applied by author ; pro- 
perly c little roll ' ; dpi., 28. 
(Dimin. of piUeA-ó, roll.] 

posAjt, m., verge, brink, edge, 
26. [Cf. LÁ bjteÁs Aoibinn 
Ai]t píosA^ a' sleAtiriA, a 
grand beautiful day on the 
glen's verge, old song ; x>o 
cuAró SeÁri Am Ac aij\ piosAjt 
•pa tit a ha poille, John went 
out to the very verge of the 
cliff, T>. Ó in. ; ó piosAn lAe 
50 IÁ, from the first dawn 
of one day to broad daylight 
the next day, from dawn to 
dawn ; 1 bpíos^AÍb cnocAib, 
on the verges or ridges of 
hills, Ati C.t., p. 86.] 

pSift, /., relief, help, aid ; cion 
tAfi póijt, love beyond 
measure or compare, 9. 

■pó|tleiteA*OATÍiAil, very numer- 
ous, abundant, 4, 16. [Intens. 
prefix pop- (Eng. cognate 
over-) -j-leiúeA"OAitiAil ; cf. 
I eiteAT> ac, abundant (Don.).] 

ptiAicTirn cinn, scalp (properly 
the roof of the skull) ; pi. 
48. 

pmpeAC leAnArhrtA, followers, 
following, lit. stay of follow- 
ing, 17. 

-piipeAc leATiATTUiAisce, pi., followers, following, 35. [A 
variety of the preceding 
expression, showing gen. of 
a v.n. leA-nATrmusAT>=act of 
following a leader in a 
body ? Cf. cAtiAtrmAim, I 
pronounce (Muns.) from 

CATIAThAin.] 

-p*aA5=putAns, /., act of en- 
during, 26. 

p\inAfCATiiAit, substantial, 27. 
[Probably a compound, po- 
' sub- ' or ' around, about ' 
-f- TiApcATriAil, 'fastening to- 
gether.' With pu-=po- cf. 
pcun (pcun pcAn)=pcon, etc.] 

púnripA (for pormpA), m., hoop ; 
pi. in pvirmpAÍ CÓ5CA, 
" stays," crinoline, 43. 

-puc, m., noise, raising ructions, 
40. [In Mid-Cork piou (v. 
vocab. to ponn A$vip topcÁn, 
etc.). The present Kerry 
form has been assimilated to 
ptiAim, etc.]. 

5Áipteoip, m., a crier, with 
" more noise than action " ; 
pi, 36. 

5aIIx)acap, m. 9 " foreignism," 
46. [Recent. Scarcely a 
necessary coining, as 5AU- 
-OACu, saIIcacc already ex- 
isted in the literature and 
dialects.] 

SaUúhac, /., soap ; gen. -Ai$e, 

36. [Cf. SAtltJATlAC, I.T.S. 

Diet.] 

5aI-tViiati, a desire for a smoke ; 
*oo CÁ11115 5. Aifi, he felt a 
craving for a smoke, 7. 

^AmbA, w., a lump of butter, 
meat or tobacco, 38. [From 
E. Mod. Eng. gamb, gambe, 
' leg of an animal' (heraldic), 
gamba, 6 leg of a horse ' 
(1607), whence gam, 'a leg ' 
(slang), used in Ireland in a 
" gam of bacon."] 

5eAT>Ac, having a compact 
spot on the hide ; as subs., 80 /., a cow having such a 
spot, 55. 

^éAtvÁti, m. f spur ; pi. -Áir», 49. 
[Properly a folklore word = 
sharp thing : A* bpuil tia 
SéAfiÁin A5AU ? was addressed 
by the jdúca to one who had 
dug his spurs into him on a 
former occasion.] 

^eA^ttAX) ah cfeAnriAis (cfio-n- 
TiAij), inoculation of cow- 
pox, vaccination; ATI fOAtmAC 
'Á 5eA|ttiA-ó, vaccination 
being performed, 53 ; gen. 
(abbr. form) seAt^iACA, the 
expression 1 gcoirmib a' 
5eA|tt^Ai:A being for 1 

5COITITUD 5eA|A^AT) AT» UfeATl- 

TIA15, as colloquial usage 
always has the full form, 
with only final gen., 53. 

5eAtvtvAi5neAf, short talk or 
answers, back-answering, 7. 
[Cf. seAt^-CAmc, seAt^- 
TÍ1A5AX).] 

^eócÁtxA, " caught in the 
throat, "asthmatic, wheezy, 
1. [Perhaps formed from 
Eng. yoked=not free in the 
throat (?)] 

jglAoi'ócróe, m., call, crow of a 
cock, 40. [Cf. sÁitu'óe, 

laughter, for termination 
-róe.] 

^léAf TiA cadIac, stays. 46. 
[Lit. trunk- or body-harness, 
with cadIac, gen. of caoaiL] 

Sbonn-OAfi, m., joy, cheeriness ; 
5. meix)fiéife, joy of merri- 
ment, mirthful joy, 65. 
[Also used in S. Muns. and 
Con. At Clohane Castle = 
"noisy boast." T>. Ó m. 
compares the synonymous 
phrase a' *oot 1 nslirmcib, 
" beside one's self with joy." 
As the latter =lit. 'going 
into firmaments ' it is like 
the Eng. ' treading on air.' 
The comparison makes clear 
that 5lioTiTVOAfi is derived from 5I1T111, firmament, sky, 
with suffix --OAft for -za\k ?] 

5tuAifceÁTi, m., motor, auto- 
mobile ; dpi. 63, as pi., 62. 
[Recent.] 

SobAifie, ra., " beaker," i.e. 
long-nosed fellow, 39. 

S^Ái-óeAccAmc, /., act of bring- 
ing by nefarious means into 
companionship (le, with), 4 1 . 
Often applied to lambs 
whose dams die or to sheep 
whose lambs die. 

SfiAinc, /., the snarl of a dog ; 
a' 5. cjiÁi'óxre, the painful 
expression or contortion of 
one's face, 14. 

5{\Áif óa^, m.f a cattle-buyer ; 
dpi. -éAt*Aib, 36. [Cf. 

SttÁfAejt, a " blocker," 
rarely a cattle-jobber or 
dealer, m.m., voc. Ap- 
parently the Eng. grazier 
with sense very much 
changed.] 

"hvnsiftreAp, m. (neg. word), 
"thoughts," opinion, 
' word * ; tii'l aoh catena 
htngifceAjt Ait», " there is no 
appeal to second thoughts," 
there can be no second 
opinion ('word') about it, 
22. [From Mid. Eng. hog- 
g ester (1483 A.D.), also hok- 
ester, etc., now huckster, 
but probably influenced by 
higgler, a synonym of 
huckster. The verbs higgle 
and huckster have a second- 
ary sense ' to chaffer, keep 
on bargaining, reject offer 
after offer, etc' which comes 
close to the idea in text.] 

iTiTieAtt eiceAUxA, flying mach- 
ine, "aeroplane " ; dpi., 30. 

lomf AOCAfiATiiAit, out of breath 
with exertion of hurrying ; 
50 hi., in an excitable hurry, 
7. 8i 1oimpiiA|t, m., cool, cool part 
or time, 60. [Adj. as subs.] l.A5-pÁx), small or poor pay, 29. 

tAg-feArif, a small or poor 
chance, 53. 

Load ftu 151m, I swear to a thing 
in court ; 3 S. cond. (rel.), 
•00 LeAb^Ó5-óX), 41. [From 
leAO-oft, book ; cf. "OAfi ah 

leAOAfl.] 

1eA5<sT), m., leaning towards 
(le), partiality or penchant 
for (le), 27, 33. [Hence per- 
haps the slang word leg, 
so common in Dublin, e.g. 
" he has a great leg of them " 
(from *cÁ leAgA-ó mójt Aige 
tiAÚA ?)=they are so partial 
or favourable to him that 
he can obtain any request 
of them.] 
teAc-liorc, half -list or bending 
to one side, 44. [tiofc is 
Eng list.] 

tei^cm, /. (?), a weak worthless 
article (of foot-gear only ?) 
that is not durable ; pi. in 
lei5cíní b|K>5, weak boots 
resembling paper through 
their not being durable, 47. 
[teigcin is probably for 
léicín (cf. f ei5ce for f éi-oce, 
etc.) a dimin. of léic, leak 
(in a ship, etc.), weakness, 
failing, etc. — see I.T.S. Diet. 
s.v. — but it has no doubt been 
influenced by leA5AT), melt- 
ing : " boots that would 
melt off one's feet," as one 
sometimes hears.] 

teijig, /., plain ; pi. in lei^gi 
CAlmAti, plains of land, 
ranches, 15 ; lei ^51, ranches, 
37. 

leorhpAX), 3 S. cond. of lÁmAtm, 
I dare ; 39. 

line, /., line or wrinkle in the 
face ; npL Utiróe-acA, 16, 17. 

"LiÚ5CAtt, m., shouting, hubbub, hillabaloo, 46. [From 

lit>5Aim, I shout ; -ca-ji, 
suffix.] 
L05AI, m., eye-socket ; dpi. 
form as gpl., 17. [Cf. 

L05AH, the hollow behind 
the eyes, I.T.S. Diet. Per- 
haps I05 influenced by 
TT105AU, the apple of the eye .] 
LoifispeojjAT), a form due to 
mixture of flexion ; it is 
for loi^peAT), 3 S. cond. of 
1011151m, I seek, ask for ; 37. 
Lom, bare ; as adv. (for 50 
lom ?) in a etiyi A5 Ituje 
torn ofim, convincing me 
against my will, 4 ; also in 
•00' lom, completely, en- 
tirely, 51. 
lDAciiAifeAmAil, loving, fond- 
ling ; adv., 9. 
1llAi-oeAtiACA = mAi"oneACA, pi. 
of mAiTnn (mAix>eAn), morn- 
ing ; 52. 
triAilc = mAitic, gen. of the old 
word mAfic, a horse, a steed ; 
aji mtmi mAilc (mAijic, Bere- 
haven) a céile, topsy-turvy, 
lit., on the back of each 
other's steed, hence con- 
fusedly, mixed up, topsy- 
turvy. Evidently originally 
used of a cavalcade — it is 
very interesting to find some 
survival of mA|ic= Britannic 
march, 'a steed, horse.' 2 
m Ánile, tackling, gear, or 
rather a single part of it, 44. 
[From mÁir>, hand ? Cf. 
s.v. mAinliAi5.] 
mÁinliAi5 ? m., surgeon, 37. 
[tnÁm, the hand, Lat. manus, 
O'R. + I1A15, leech, physi- 
cian], 
triAif-D, m., pie, 37. [From 
prov. Eng. must, a kind of 
paste of bruised fruit, i.e. the 
pulp of apples or pears after 
the juice has been pressed 
out in making cider or 
perry, Oxf. Diet. No doubt §2 the Irish form has been in- 
fluenoed by mash = ' hash,' 
etc., hence -ai-. It may be 
added that both must and 
mash ("bran-mash") are 
used as food for cattle, 
therefore confusion was 
easy.] 
mÁifcittvóeAcc, /•, mastery, 
dominance ; gen. -a, 42. [A 
longer form of rriÁi5i-pc|ieAcx, 
cf. 5ioltAi-óeAccand5ioUAcx, 
etc., I.T.S. Diet, gires our 
word (niAi5ifuvii5eAcc) as 
v.n. of niÁirtfU5im, I master, 
domineer.] 
niAlU-005, (of water) luke- 
warm, "soft," 52. [Cf. 
utfge bo<5, lukewarm water 
(Corca Dh. and Or.)] 
inÁrn, indec. /., " Mrs.," ma'am, 
madam, CO. [From ma'am. 
To be distinguished from 
rriAm, m., mother.] 
ineACAntA, of respectable or 
reputable title, up-to-date, 
" ripe " (as Irish speakers 
often understand it) 25. 
[From meACArt, any tap- 
rooted plant ?]. 
méAi-óce, pondered, weighted, 

43. 

meAtimriAiseAcc /. vigour, 6. 

mei-opeif, /., mirth, merriment, 

55 ; gen. -e, 65. [From 

meA"ÓAi|i, meix)in, mirth, joy, 

with suffix -éif which, 

though usual in all the 

dialects and in the MS. 

literature, has hitherto not 

been given in grammars.] 

meilim, I spend, pass ; a 

rheilpeAX) An Airnrin th, that 

would help her to pass the 

time, 40. [" I waste (time)," 

I.T.S. Diet. Cf. meAlAim, 

I spend, enjoy, m. An lot., 

voc] 

méi^leAC, ra., rebel ; colt nA 

m., the rebels' hazel sticks 

(see under coll), 35. méit]\Af, m., fat, blubber, 4. 

in eon, m., disposition ; Af 
meón, out of all reason (often 
spelt An meox)An, as if con- 
taining ineoT)An=ineAX)ón, 
medium, moderation) ; suffi- 
ciency, satisfaction (of food), 
14. 

mí--óeÁ'tiAi:AC, unlikely, im- 
probable ; corny. -Aige, 4. 
[For mi-T>eAllfiAT)Ac.] 

mí-pollÁineAcc, /., unwhole- 
someness, unsoundness, 38. 

minm^AT), m., menu (cun, for), 
14. [An Irish word of 
similar sound used to re- 
present the English pro- 
nunciation of a. French 
word.] 

IVhtro, /., time, high time, late 
enough ; pl.-*o\ ; teT>riiitix)i, 
on your convenience (of 
waiting on another's con- 
venience or time for doing 
a thing), 6. 

'mó=iorrrÓA, many ; 37. 

inónni-óeAcc, /., high-minded- 
ness, often =acting above 
one's station in life (ion>iAm, 
etc.), 56. [Cf. mc-fiAme, 
mó^Ai-óeAcc, I.T.S. Diet.] 

mmmlxe = rmuncitle, m., 
sleeve ; 54, 60. 

múnlÁlcA, moulded, 44. [From 
mnntÁil, act of moulding, 
which is from muni a, 
mould.] 

tllutAn, m., a wheezing accom- 
panied with phlegm, 5. 

HeAtrimeAtiAin, /., loss of mem- 
ory (applied to people sup- 
posed to be of unsound 
mind), 26. 

TIua-óact:, /., newness, novelty ; 
niAn n., for novelty, as a 
change, 11. 

O5A1™ cftAob, /., branch or 
virgular ogham (the most «3 ancient Irish writing), 52. 
[Now pronounced in Kerry 
as if t)5<\itn cytAob or nAirn 
C|W>b (Valentia I.) and in 
other parts u^Aim or tiAnri 
cnAob. It may be that the 
words U5Aim, harness, traces, 
UA1TT1, embroidery, joining 
together, «Aim, alliteration, 
verse, and tiAitii, a cave, 
grotto, have had a disturbing 
influence. The ogham craobh 
may have been written at 
first like the Norse twig- 
runes, though even the oldest 
monuments do not show this 
method.] 

OfoeAf (pron. eroeAf), m., 
receipt, recipes, cure, 51 ; 
pi -aí, 2, 26, 52. [Originally 
= instruction. Cf. ceAgAfg, 
cure, recipe (Don.).] 

Oic=olc (Fr. Dinneen) ; if 01c 
(otc) liom, I regret, 47. [The 
-c is omitted on account of 
the piling up of consonants ; 
cf. 111 boA* liom for 111 beA$ 
tiom in the same linguistic 
territory. The -t merely 
indicates an unvoiced -t 
as trace of former presence of 
-c. The slender 01c is of 
course due to caol le caol 
with tiom.] 

Oil, generous ; ip oil é cun, he 
is generous about (lit. to- 
wards), 19. [Cf . CÁ fé oil pen 
mbiAt>, he is generous about 
food (Bere).] 

pACAille, m. (?), a large soft 
lump on the foot, bunion ; 
pi. -1, 44. 

pÁi^c, /., part, relationship, 
regard ; 1 bpÁinu, in regard 
to, as regards, 55 ; 1 bpÁi|ic 
iriAiteAf a, in good part, in a 
good spirit, 6. 

péACAijeAcc, /., beauty, neat- 
ness, gorgeousness, 61 . [Also " gaudiness, showiness." 

From adj. péACAc.] 

pÓAiiAc (pron. like piAiiAc), 
"notably bad," 36. [*0.ó m. 
seems to reject any con- 
nection with piAn : "There 
is no pain in the implica- 
tion." O'R. has péAtíÁiT), 
pain, punishment, con- 
traction, which may be 
the same as peArmÁic quoted 
by him from Cormac] 

pileÁil, /., " wagging under the 
surface," sporting or frolick- 
ing in the water, 10. 

pilibin, m., barnacle, 64. [Also 
"green plover, lapwing." 
Orig. little Philip ? Cf. 
SiobÁinín buróe, yellow- 
hammer, etc.] 

pípíní, pL, wheezing, gurgling, 
51. 

puinÁlcA, puny, delicate, 43. 
[Cf. pnnÁilte, perished 
(Sligo), címÁilce, perished, 
"starved" (Don.). The 
Kerry form seems to show 
that the Eng. puny is the 
origin.] 

plÓAfcÁn, m., an explosive 
shell, 33. [Recent in this 
use. Properly = the sound 
of an explosion, e.g. gnnnA 
pléA-pcÁm, a child's pop-gun ; 
CeArm ptéAfcÁni, Pleaskin 
Head, Co. Antrim.] 

pléróe, /., act of discussing ; 
gen. pléróce ; 1 n-Aoinx>e a 
ptéi-óce, at the height of its 
discussion (or being dis- 
cussed), 56. [The gender 
and genitive seem incorrect 
in I.T.S. Diet.] 

pine, m., mouthful ; pine 
WA1Ú a bAinu Aifci, to smoke 
a good mouthful of it, 8. 
[piAic (Mayo), bjtAic (Don.) 
The present form (from 
*plAc) seems to have been 
changed under the influence 
of pine, /., a cheek.] «4 pl 11011150 aI, /., ad of taking 
flaming red and large mouth - 
fills in smoking, 8. [For 
pi u c§ai I , * pi ac§ ai I . See 
pluc] 

p Uio>ac, m., mud (as a shower), 
56. [Cf. pi n -o a, puddle, 
I.T.S. Diet.] 

pl ú \\ pcólcA, flour heated with 
hot water, 52. 

pope, m., fort; dpi. pójurAib, 
30. [Cf. "oo péAb^AT) póinx 
(S Cl. 1VIAC X).). It is a 
more recent borrowing than 
ponx=fort.] 

pocAiiÁlAix)e, ra., "a canni- 
balistic quack," a quack 
" using rough or untrained 
means." 54. [Cf. the p.p. 
pocA-nÁlcA, attended to by a 
quack, quacked, especially 
applied to a cow in labour, 
if dealt with by a quack. 
Hence there is a verb 
pocAnÁtAim, I quack, with 
v.n. pouA-nÁil, from pocA, 
pot, jar, with a medial -n- 
perhaps to be explained as 
euphonic like that of le 
11-a, ó n-A, etc. ; cf. final 
development of ,po ti-a for 
•oÁ in Kerry and S. Uls.] 

puiltin, m., pulley ; pl. -\, 
pulleys, tackles, (so known 
to sailors), 58. [From Eng*] 

púmpvm, m., a puncheon, a 
cask; dpi., 34. [From Mid. 
Eng.] 

puftnseAl (for ptif5Ail), /., 
act of blubbering, pouting, 
58. 

puú {pron. ptic), m., puff, 
breath; npl., putA, 52. ilASAmAlAi-ue, m., spendthrift ; 
pl., 26. [From a v.n. 

tiAgAmÁit which again is 
from a noun fiA5Arn, probably 
related to the root and pre- 
fix |iA5-— burning the mid- night oil, keeping late hours 
at night, dissipation.] 

1lAi"oe, act of casting, 58 ; 
hasty or unchecked motion, 
unrestrained use of ; coat) 
fiAi-oe le, full rein to, full 
uninterrupted scope to, 13,. 
[Cf . uÁ jtAi-oe ojtu A5 mite Act, 
you are in a great hurry 
away (Bere)]. 

UÁipleÁil, 39 = fiÁplÁil, /., 
rumour, gossip, I.T.S. Diet. 

ílÁTviAiU, /., raving ; -p. tinn- 
cix>e, violent raving, 53. 
[Pron. fiÁit with nasal Á.] 

néAlc 1110115 ac, comet, 31. 
[A literary word.] 

Tie ViAit^ise, time for repen- 
tance ; 5Ati Aon fié hAitfiise, 
lit. without time for repen- 
tance, but, applied to a beast 
in text = sudden, summary, 
3. 

Uérócisce, clear, freed, I. 

tléi^eAWiji (also ttéA-oói}i), in., 
astronomer ; npl. -\, 1(5, 33. 
[A popular word : " CÁrni 'Á 
ctor pAiT) auá ctnthíie A5A111," 
T>. Ó m. Perhaps from 
\\é, the moon, this having 
attracted the earliest atten- 
tion of " star-gazers." If so, 
better tiéA*oói|A.] 

Réiltín An eAfibAilt, comet, 31. 

Heirhi"oeAf (pron. firoeAf), m *> 
thickness, stoutness, 54. 
[Connected with jteAtriAti, 
thick, stout.] 

Tléimre, /., a ranche, prairie ; 
pl. -\, 36. [Seems a forma- 
tion from fieim, like ttnsfe, 
jieinujife, etc., hence = lit. 
* place of wide scope, great 
extent of land,' but may be 
only ranche itself influenced 
in form by fiéim. I.T.S. 
Diet, has, with other mean- 
ings, "a tract of land" 
which is the use of the word 
by Micheal Breathnach in 
Scai]i ha héi|ieóiiii, I., 10 85 (wrongly explained in voca- 
bulary). The influence of 
range is perhaps negligible, 
as that should have given a 
vowel -Á-, not -é-]. 

txiAjslA-ooifi, m., ruler ; pi. -i, 
24. 

níobAl, m , exposing to scorn ; 
-oÓAnpAro fixi-o fiíobAt OjiAinr , 
they will expose us, or hold 
us up to scorn, or refer 
to us sarcastically, 43. [From 
Eng. ribald.] 

Tlioéc (pron. nocc), m., state, 
plight, condition (an, on), 
33 ; mood ; dpi. in i 
-peócCAib, " in the mood to, 
etc., through being beside 
themselves with joy," fit 
to do a thing through " ex- 
uberance of spirit," 48. 

níos-ÓATÍiriA, anyone of a royal 
family entitled to immediate 
succession to the crown, not 
necessarily heir-apparent or 
crown-prince, though used 
so in text, 33. [Literary 
word.] ' 

r *ó-b-óo-ÓAC = no-btnT)e.<>c, too or 
very thankful or pleased 
(•oe, with), 47. 

Uó-cÁitiéifeAc, too careful, 51. 
[Of. CArójtéifeAC, careful, cir- 
cumspect (Corca Dhuibhne).] 

"Ró-5eilleATTiAiL, too obeisant ; 
|\. *oÁ scoitrpuvpxMb, too 
conscientious ; 5 An a beit 
n. x)Á 5c, "to treat their 
consciences as a minor factor 
irv the performance of their 
duties," 24. 

lltjitbocÁin, pi., swimming 
sensation in the head ("the 
head in a swim"), "a kind 
of dancing maze " ; ÍÁ1T115 
n. Aft mo fúile, "I could 
scarcely believe my eyes 
were seeing rightly," 21. 
[From a sing. ntntliocÁn = 
|toitleA5ÁTí, twirling, wheel- 
ing, rolling, ITS. Diet.; cf. |?6ittocÁti and £éileA5Án, 
etc. It is clearly the pure 
Irish for the ^AOileAil 
(wheeling !) of which some 
Kerry " Irishmen " are so 
fond]. 

SaiL cneif, dandruff, 35. 

SArn nó, either that or, 6. 

SAlt, m. (?), heartburn, 37. 
[Perhaps the same as fAlu, 
leap, O'R.l 

ScAipeAtói-[i, m., squanderer, 
extravagant person, 40. 
[For -pc Aipreoqt.] 

ScaIa, m., squall, sudden gust 
of w r ind (perhaps orig. shriek- 
ing storm, howling blast) ; 
pi., 1. [If from squall, with 
which it seems to be associa- 
ted popularly, the word 
must have been borrowed 
before the vowel became 
long in Eng. There is, how- 
ever, a word fCAl, fcol, a 
shriek, cry, which, if not the 
etymon, may have had some 
influence. If it be from 
^caI, we should expect 
fCAlAT), and a pi. fCAlAix>e 
(-AÍ) would not be un- 
paralleled (cf. -oéAncú-pAÍ 
from •oéAncúf, etc.)] 

ScArrijiA"ÓAiriAil, startling, 

frightening, terrifyiig, 56. 
[The -T)- = -c- in sound. 
For -pc-6nn|tAT)AniAiL.] 

ScAotAijteACc, /., enlarging 
upon the truth or falsehood 
of a thing, as the case may 
be, 6. 

Scóuri, /., form, also beauty of 
form, 65. [Cf. U. Ct. ha t)., 

8. V.] 

SciobAlAc, m , a junk of meat, 
14. [Cf. (of a dog) -o'Án-ouis 
fé leif a' fc, he made off 
with the junk of meat.] 

SaomAntA, burnished, 49. 

SciocAigte, short, skimpy, 63 • 
[In reality p.p. of fciocAim, 86 I clip, I shorten. Synonym : 
SioppcAc (Mayo).] 

SciocwjoaI^ciocjaiI, /. gigg- 
ling, tittering, 62. 

Sctiv;e (-e for -oat) ?), act of 
chattering, talking senseless 
gabble, 15. 

Scli^eÁLvme, ?n., chatterer, 7. 
[From pel 150]. 

Sctugos, /., dose, sup, draught, 
46. 

Sc|u\ireAl, m., a scrap, little bit, 
7. [SgtteACAl (Bere, etc.)]. 

Sctni fCATi, " wholus-bolus," 
entirely, 9, 60. [Cf. from 
Corca Dh. mAfitn^eA-ó -pcun 
fCAti é, he was killed out- 
right ( = AmAC 'f attiac). Per- 
haps abbrev. and assim. 
from an orig. * 1*01 ft -pconn 
if fCAnn, both skin and 
membrane. Origin perhaps 

(1) O. Ir. scind (Cormac, 
134), rgon (Don.), 'skin 
(ctufieAT) AtriAC 'mo fson mé, 
old song), from O.N. shinn ; 

(2) fjArm, membrane, O'R., 
now -psAritiÁn. If this ex- 
planation be correct, it is 
similar to i-oiti cai^c éfioi- 
ceAtin, iT)i-|i peoil if teAtAji, 
etc. and, more remotely, to 
'-oificofip ah Am. The change 
of -tin to -n may show that 
the phrase became stereo- 
typed (hence loss of i*oifi) 
before the development of 
diphthongisation .] 

Scufi, m., act of divorcing (ó, 

from), 39. 
SeA"OAT), m., act of casting as a 

jet, squirting, 30. [See 

vocab. to C C ,s.v.] 
Soatdat) (pron. like -piA-OA' ), m., 

act of swelling, enlarging, 

floating, distending, 12, 34. 

[From f 6ax), jewel ?] 

SeAlDACAIfCÍ, pi. Of fOAlDACAf, 

m., possession, property ; 27. 
[Cf. Afunrxi, pi. of Áfitif ( = 
Á-puAc), etc, in Kerry.] SóaIca, sealed (of a letter), 42 
[pÁ f óaIa is also frequent for 
this, esp. in songs.] 

SeAHA-cÁine for -peAii-cAriA, gen. 
of fOAn-cÁin, /., old imposts 
or taxes, 28. [Cf. lÁine 
(Mid-Cork) =lÁn a, a lane.] 

SeAtiA-j^oSA, m., an old hack ; 
pi. -aí, 30. [Cf. 5H05Aitie 
feATi-oture (Corca Dh.), Aft a 
5|io5Ai*oe, on his hunkers 
(Gal.), and senses of 51105 a 
in I.T.S. Diet. All are per- 
haps from 5^05, haunch.] 

SeA'riA-nAiceArmA, " old adages 
or customs," 19. [Cf. tiac, 
riAtÁ-n (Don.), I.T.S. Diet.; 
O. Ir. nath, 'poem.'] 

SéAtiAf, m., the separation or 
space between the front 
teeth above, or below ; gen. 
-A1f, 17. 

SeAnriAC (-piomiAc), m., cow- 
pox as an inoculation in 
vaccination, 53. [It has 
been suggested that pox was 
mistakenly translated as if 
it were fox. This could have 
happened through the first 
usage having been " 5eA|\ftAf) 
ATI phox." See under 

5eAtVpA-t> ATI CfeATlTlA15.] 

SéilxeÁn, m., canal ; pi. (dpi. 
: form) -tixmd, 29. [Probably 

from chenell, a 16th cen. 

(1535) form of channel, with 

metathesis of -n- and -11- . 

The -il- may be a writing 

of unvoiced -I-.] 
SinfeATT», m., act of forcing 

(urging, pressing) a thing on 

(aji) one, 29. [A synonym of 

CAtATlC (MunS.), CÚT1AT> 

(Mayo), CAiceAm (Don.).] 
SíoúmAon, m., peace-officer, 
policeman ; dpi., 35. [Re- 
cent.] 
SlA-OAite, robbed ; f . ctm 
fiii d Ail, taken away, lost, 53. 
SIao-o, /., sloth, slothfulness 
(1); -pLAO-o co-oIaca, slothful 87 sleop, aluggardliness, 2 ; 
swath ; '11 a flAO-OAio, in 
droves (crowds), 20: [From 
Mid. Eng. slcewth, sleawthe, 
slewthe, slewth, etc., í lazi- 
ness, sluggishness, indolence, 
idJeness,' now sleuth, '(1) 
sloth, laziness, (2) track, 
trail, path,' and sloth 
(through influence of slow). 
SIao-o, besides that of text 
(1), has the senses (2) a 
swath, layer, pile, (3) a raft, 
float, trail, (4) a fool, a dull- 
witted fellow (Om.). Of these 
(4) and (1) are from Eng. 
sense (1), and (2) and (3) 
from Eng. sense (2). From 
flAO-o (3)=Eng. (2) again 
comes flAO-oAn (often f 1,05- 
•oÁTi, Muns., Con.), a cold, 
with which cf. the Omeath 
word teArmÁn, a cold, from 
leATi ai m , hence = ' a thing 
that follows or sticks to one,' 
as colds commonly do in 
ordinary parlance.] 

StiogÁn pléAfctA, an explosive 
shell, 30. [SL105ÁT1 is recent 
in this use, and properly= 
shell of shell-fish.] 

Sltu-o, anything got by theft, 9. 
[Seems m., as it is referred 
back to by é, but the usage 
may be generic ; should be 
/. by rule. Cf. ftA-o, .m, 
theft, robbery.] 

Sméifilic, /., mourning cloth, 
crepe ; gen. -ce, 32. [Cf. 
<cÁ'n oi"óce 'ha fmeiftlic, 
" the night is as black as a 
sloe," T>. ó m.) 

SÓJAtXAIfíb, dpi. Of -pÓJAtXAf, 

m., a luxury, 28. [Cf. 

•oeAnrth-pi (from "oéxincúf), 
etc., also in Kerry.] 
Soiléif, clear, plain, evident, 
58, etc. ; with intens. atia- 
foiléif, 32, etc. [Perhaps 
-po-f léif gen. of leaf, a ray 
of light, a formation which is quite usual. Otherwise it 
may be -poilóijt influenced by 

léAf.] 

SoiiAfniA^t, happy, prosperous, 
17. 

Sop Iuacfa, sop (wisp) of bul- 
rushes ; 1 . 

SPA15ÍT1, m., purse, or the new 
Gladstone bag (author's 
application) ; pi. ,21. [Dimin. 
of rpASA.] 

Spe|\tACA, pi. of fpeifi, / , 
heel ; 44. [Cf. ejiAOAU 

(should have been so spelt 
in this book perhaps) = 
eA|tbAlt, betirA = beAjitA, 
both in Kerry.] 

Sp^iucAX), m., act of inciting, 
inducing, urging, 64. 

SpfuucAim, I incite, urge, in- 
duce ; 3 S. pit., 32. 

SfteAns, /., string ; wire ; npl. 
in r-peAti5A "oeitsneACA, bar- 
bed wire, 36. 

SuftArnpÁlcA, sulky, overbear- 
ing, ill-humoured ; adv., 39. 
[Cf. fCftAimp, perhaps = dis- 
like to part with a thing, 
displeasure, dissatisfaction, 
a word once in use in the Co. 
Longford, as it occurs in the 
R.I.A. MS. 12 F 10, p. 7, 
which was written in that 
county. At any rate 
-ptfiAimp seems the root-noun 
of the adj. fujiArnpAt^A. 
See C.S., Feb. 14, 1911, The 
Leinster Dialect, for stanza in 
which the former occurs. 
There is also a Con. word 
fciAAimpi5te, ' crippled with 
rheumatism.' St^Aimp from 
Eng. stram, ' to recoil, to 
straddle '=L. Ger. stram- 
men, Dan. stramme, 'to 
strain, to stretch ' ? 

S-c^eA-niroA, m., strand (of 
tobacco), 8. [From Eng. 
word.] 

Su^t3pA=fC]tA.pA, m., strap, 43. 
[Eng,] ss s u &i ce mi cai f i extraordinary, 

wonderful, 50. [Orig. gen, of 
fUAi ce ah cai*, emblem, por- 
tent, progidy. Cf. ftiAit- 
BAtiCAf, I.T S. Diet.] 
SuitiaIcac, m. f gourmand, 12 CA5£A"0, etc., fuf. 9 and *oo 
CASfAtnn, etc., cond., Kerry 
forms for cioepA*o and x»o 
ciocpAinn respectively ; 3 S. 

cond., 27, 53, 57, 59 ; 3 S. 
jut., 55. [New formations 
from CA5A11ÍI, I come.] 

cAice = CACA, particular time 
or occasion, 56, 64. 

UAijró, 2 pi. imptv., come (or 
go ?) ye ; u. Af buf 
Ti5túinib, kneel down, 50. 
[A " combination " spelling. 
The form is pronounced 
" cait>5 when said fast, and 
CA5-15 when said slow." 
CATÓ5 apparently = cait)it) 
for céi"ói"ó, and ^5-15' = 
CA5t»i5ix) for rA5Ai"6.] 

CAifice=t;Aifi5Í;e == €Aff Aigce, 
CAffAinste, p>p., drawn, 
moulded ; comp. ib. y more 
drawn, 50. 

CAifoeAlAi"óe, m., traveller 
(commercial), 39. [A very 
recent "scholar's" use of 
the word.] 

CAiticeAC, familiar, well- 
acquainted (Af, with), 38. 
[For cAitisúeAc, perhaps in- 
fluenced by tauacac, sub- 
stantial. Often— so well 
acquainted with another as 
to have a thorough mutual 
understanding . ] 

CAOf5Aice (for cAOfgtA), 
drained, destitute (6, of), 18. 

UÁflAb (cAflAm ?), m. (?), in- 
come, stipend, pension ; 
■c. ha f eATin, old age pension, 
feATin being a poetic length- 
ening of f eAn often found in 
the gpl. y 6. [Cf. nfl tuiUeAih TiÁ rÁflAb Aise, he 
has neither pay nor pension 
(*0. 6 in.), more lit., he has 
neither earnings nor income. 
Cf. also 5AT1 tuft a 5AT1 
úÁf Ia, " without a pick," 
" empty-handed," s.v. ttiflA 
tÁftA in voc. to U. Ct. HA 
t>., in which we probably 
have the N. Con. form of the 
same expression. The -b 
(=-m?) of cÁflAb may be 
due to the influence of the 
final cons, of cuilleArh.] 

Cacat), m., act of welding, join- 
ing (te, with) ; with Af of 
opposite meaning, but still 
conveying neat and orderly 
action as found in toáíaí) le ; 
-00 úáca-ó Af a céile, to 
disentangle, unravel, make 
plain, 27 ; 5AT1 c. Af a 
céite, unravelled, 41. 

UeA-nricóif, m., upholder, 
backer, aider, abettor, 35. 

UeAfAf ACAn, (/. ?), act of being 
rescued or escaping from a 
catastrophe (earthquake) ; 
5A11 u., " without any means 
of escape," 56. [For ceAf Af - 
5AIT1, v.n. of ceAfAfgAim, I 
save, deliver, rescue.] 

CeAfbAtrtAit, full of blood and 
capers ; pl. 9 63 ; comp. 

IIIOfA teAfbATTitA, 19. [Adj. 

of ceAfbAC.] 

Cei5fe = x:éifi5 for éifi^, imptv. 
2 S., go ; 23, 36. 

Ceitincf eAc, /., electricity ; gen. 
-15a, 3, 5 ; fcéAlA r., electric 
news or message, telegram, 
cablegram, 46. [Popularly 
= " lightning"]. 

€15 itteACÁm, eating-house 
restaurant, 13. [In Don. 
reAc iteAcÁin, Cf. Ó., 
vocab.] 

Cío-ólACAirn, I bury ; jut. pass. 
£Íox)iACÓ5fAf, 31 (after 
model of verbs in -11151111, as 
is the case in most of the 89 dialects with dissyllabic 

verbs). 
CiotjIacati, /. (?), act of bury- 
ing, burial, 2,31. 
UiOTióncAi"Dte (also ciono- 

CAigúe), tenants, 24, 35. 
Cífi-5HÁ"ótAcc, /., patriotism, 

30. [Only latterly a spoken 

word in Iveragh, *D ó m. 

Hence no doubt a recent 

" scholars' coining."] 
€írt - 5|AÁiti)teAC, patriotic ; 

corap. bA úíri-srtÁi-ótise, 21. 

[Used " by scholars only n 

ace. to *0. ó m.] 
rírt-srtÁiteA-oóiri, m., patriot, 

64. [A spoken word in 

Iveragh, T>. ó m.] 
CiúrilACAn, act of descending, 

alighting, 10. [A form of 

CVIf\lAC = CU1flllT15.] 

Cnviif = ctJTiiJif, /., act of tann- 
ing ; 'Á únúif , being tanned, 
45. [Also found as tionúp, 
tan-yard, from Eng. tan- 
house.] 

CobACA-oóifi, m., tobacconist ; 
gen. -óriA, 7. [Recent.] 

CorirnAi-pceArhAil, grumbling, 
pouting ; adv., 8. [From 
corrniAf, subs., grumbling, 

pOUting. Cf. ÁtófCATTIAll, 

mAcriAifeArriAil, etc.] 
Có-p uaIac, well pleased, happy, 

1. 
Cyieif, /•, implication (?), 
guilty deed (?) ; f a tr\eif lei, 
"implicated with her," 39. 
Cfucirhe, pi., fits ; brufFiT) ~c. 
Still attiac tnttte, she will 
break out into a fit of crying, 
lit. fits of crying will break 
out on her, 40 (cf. cÁ 

t)éAttlA A5 bfUfeAT) attiac 

ortc, you cannot keep from speaking English, for con- 
struction). [The ns. appears 
in O. Ir. as trichem, in comp. 
trichem-ruad, Wind. It has 
often recently appeared in 
print in the innocent form 
cruti ; cf. mrhe pron. ni 
in Leath Mogha, but never 
so spelt ; hence my spelling 
—Ed.] 

Criom, m., elder- tree ; gen. 
crumn ; coriA-ó An crimm, 
no heed at all, 16. 

CtiAtnATiAc, m., mugwump, 
ignoramus, 8. 

CiulleACA, local gen. of ctnll- 
eArh, ctJitteAX), m., act of 
earning ; -oÁ 50111*0 c, of 
their earnings, 4. [Cf. 

plteACA, local gen. of 
pUeAX), co-oIaca of co-oIa-o, 
etc., the latter being more 
wide-spread and probably 
the form on which the others 
are modelled.] 

Ctiíri5céirieAcx, /., tinkering ; 
A5 c. léi, "tinkering with 
it," working at a thing busily 
but badly, 23. 

Cuife, /.=coirrrpe, measure, 44. UAfAil-rhnAoi, improperly for 

tiAfAil-beAn, vs. form ; 61. 
Ublóijvo, /. (?)=-óbAll5orir:, m., 

orchard ; 37. [Cf. Ablótro 

(Mid-Cork).] 
CigAf, m., usury, 15. 
Ultói|i, /,, = Alcóirt, altar ; gen, 

-tóriA, 62. 
Unrp AotA|t, m., out of breath or 

panting from exertion, 35. 

pi ore frequently spelt 10m- 

-pAotAtu] Amtrmeoifi. Ab ant>íti , Aberdeen , 53 . [Eng . , 
the true form being ObArji 
"ÓeAÓAin .] 

bAtle fflifcéAlA' (for t>Aile An 
tilifceAl^ij), Mitchelstown, 
Co. Cork, 23. 

VKulir-, Wallace, a certain 
devout person who was deaf, 
3. 

"folÁniiA, /., Blarney, Co. Cork ; 
gen. in nÁ*oúin pijt nA 
"blÁ^riATi, the nature or 
disposition of one who had 
kissed the Blarney stone, 65. 

"ÓjteACAm "OeAs, An, Wales ; 
dat. A5 ah mt)-|ieAr:Ain 
(mlDtteicm, MS.) mths, 34 
icf. teitm for leAtAtn, 
-penriijt for |teAniAi|i). 

btti5-oeo5, /., the doll repre- 
senting St. Brigid which is 
beautifully dressed on her 
night ; gen., 44. 

CAineAiT>e, Canada, 57. 

CtimArmroiyii An "ÓAileACAif 
J^Ae-óeAlAij, " the members 
of the Irish Industrial 
Development Association," 
59. [A coined name.] 

*OéAtvoAOin T)eA-p<5ADÁlA, Ascen- 
sion Thursday, 21. 

"peAfi tYloft, An, the devil, Satan ; 
gen. ati £ifi rhóin, 58. [Cf. 
pÁi-oín ó T). in S5. C. m.] 

^ineAf, Guinness, 43. [Eng., 
the true Irish being triA5 
Aon^tjfA pron. rhA-5|iAOf in 
Uls. (Or.)] VIaIIa CjvuinTi ati tJAipn, the 
Round Room of the 
Rotunda, Dublin, 59. [A 
coined name.] 

1ii^óip, /., Europe ; gen. tia 
h1xitióipe, 33. [A recent 
borrowing from Eng., now 
quite common in Muns. and 
Con. The older eoftAip still 
exists in Scot.] 

triAi^e The 5tiróifi for mÁit^e 
t!ic Uroitt, metaph. for Ire- 
land, 35. 

ITlAicéAf t)oi*oicvn, Matthew 
Bodkin, 64. 

HeArVrppleÁx>Ac, An, "The In- 
dependent," 64. [Recent 
translation]. 

pt^omnce^c ha n^lA-p^Ai, the 
Vegetarian Restaurant (in 
Dublin), 11. [Newly coined, 
though pfiomnceAc is old= 
' refectory ' of a monastery, 
etc. 5lAf at^aí is also usual.] 

púnncÁn, m., Yankee ; dpi., 
34. [Perhaps Yankee 

changed under the influence 
of ptmncAc, p-unncATTiAit, 
precise, exact, punctual; 
and with term, -An.] 

núif (?), An, /., Russia ; gen. 
tia ftúife, 32. 

S,óCfonA (also SAfAnA), Eng- 
land, 28, etc. ; gpl. -on, 
28 ; adj. SACfonAC, gpl., 28 
gs. -A15, 24. 90 9i SAOi^e^c, An, "The Free- 
man," 64. [Recent transla- 
tion.] 

SeÁn t)ui-óe, Sallow John = 
John Bull, i.e. England ; 
gen., 17. [Perhaps the Irish 
nickname is merely a 
naturalisation of the English 
one.] 

SemoAc, m.y Chinaman, 
Chinese ; gpl., 14, 44. [Prob. 
a very recent formation from -péirn (fr. Hib. cltaney), 
china, china-ware.] €ij;eAtir>A "DaiIo tia hx\ife, 
Lord Ashtown, V,5. [t)Aile 
tia hxtafe formed from Ash- 
town is merely a ghost- 
form.] 

Ui^eAtuiA Cloirme TliocAitro, 
Lord Clanrickard, :J5. 
AgtllSfn. U45JVA, pp. 67, 68,(p.20)*oo -onOA-ó if *oo -oca^a-d A5 An teAf- 
tnÁÚAin : T>. Ó 111. prefers to English the expression thus : 
u The step-mother got dumbfounded, thunder-struck = stricken 
with surprise." The explanation already given was obtained 
from other Gaedhilgeoiri, one of them of very great eminence. 
When one finds that there are no less than seven variations in 
the mere wording of the idiom, one need not feel surprised at 
slight variations in the sense also existing. At any rate, it is 
proved beyond yea or nay that it does not convey merely 
"blushed," as was once asserted. Indeed, the tendency seems 
quite in the opposite direction, viz., rather to empty the colour- 
verbs of their own inherent sense and lay stress on the sudden 
surprise of the person alluded to. 

-poclóin: SeócÁtcA : Perhaps rather connected with Sc. G. 
geoc, wry -neck, gedcair, [glutton, geoc, the neck, throat, etc., 
O'R. 

Oi-oeA-p, pi. -Ai. It would no doubt have been better to 
have left this in its dialectic form, viz. ei-oeAf , pi. ei-oeAfAÍ, 
as, in An c-ei*oeAf , etc., the z- 9 etc., are slender. 

Sinf eArh : Apparently obscure in origin, and showing no root- 
relationship to any of the synonyms I have quoted. 

CuAmÁHAc : Perhaps originally "a rustic," from a word 
*c"UAmÁri derived from rtiAirn, dyke, hedge, townland, farm. 
Cf. utiAtnÁTiAC and cuAniÁncA in I.T.S. Diet. 

Amrnneoift : An ttne-AtAin t)eA5 : I now feel that the author's 
nYbneicm ought to have been left in the text. S. t. (A cnioc fo.) 

Date Due 


' 1 


f> 

231168 BOSTON COLLEGE 3 9031 01192237 4 
-P-B /3?? 

.^3 231168 Author n Muroada, Domnall Title Qeirt Gaedilgeoiri 'na r*n r^ -! rínQ-irl^ Q£3 Q-Q TIP n , T 1 - ^ fltlClCAttA- Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2 -week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

<§) 2-SO